English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Ministr vnitra se v chemické škole setkal se zástupci hasičských sborů

Střední průmyslová škola chemická Pardubice se stala místem setkání ministra vnitra Víta Rakušana se zástupci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. Místopředseda vlády v pátek 3. února při své návštěvě Pardubic navštívil také Léčebnu dlouhodobě nemocných v Rybitví a na pardubickém zámku pobesedoval se starosty obcí v regionu a veřejností.

V chemické škole se v přítomnosti hejtmana Martina Netolického, ředitele školy Jana Ptáčka a garantů oborů Požární ochrana a Bezpečnostně právní činnost Markéty Oprchalské a Karla Koubíka seznámil se studijními obory i s aktuálními potřebami školy. Prohlédl si moderní hasičský stadion, který slouží nejen žákům, ale také dobrovolným i profesionálním hasičům či se zde pravidelně konají soutěže v požárním sportu na regionální i celostátní úrovni. Hejtman Netolický vyzdvihl uplatnění absolventů nejen mezi profesionálními hasiči, ale také jejich zapojení do fungování sborů a jednotek dobrovolných hasičů nejen v našem kraji. Připomněl rovněž důležitou roli dobrovolných hasičů při distribuci ochranných prostředků a dezinfekce v době koronavirové pandemie či v rámci distribuce humanitární pomoci pro Ukrajinu.

Ředitel školy Jan Ptáček při této příležitosti zdůraznil výhodu úzké spolupráce s hasičskými sbory při poskytování žákovských praxí a aktualizaci učebních plánů. Při diskusi, do které se zapojily všechny zúčastněné strany, se rovněž řešily návrhy na úpravu rámcového vzdělávacího plánu v oboru Bezpečnostně právní činnost.