English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

V soutěži Amavet má chemická škola hned trojnásobné zastoupení

Třiapadesát projektů představili žáci základních a středních škol v druhém okresním kole XV. ročníku soutěže Festival vědy a techniky pro děti a mládež Pardubickém kraji. Pro okresy Chrudim a Pardubice se prezentace konala 15. února 2023 v prostorách Střední průmyslové školy chemické Pardubice.

Přestože jsme se co do počtu projektů nedostali na stav před epidemií onemocnění covid-19, v okresních kolech v Lanškrouně i v Pardubicích jsme se přesvědčili o tom, že prezentované práce byly kvalitativně lepší než v minulých letech. To je zajímavý trend i do budoucna,“ říká prezident Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z.s. Stanislav Medřický. „O příčinách tohoto stavu lze polemizovat, neboť každý projekt vzniká za jiných podmínek. Je ale patrné, že na přípravu projektů se více soustředili autoři i pedagogové, kteří je odborně vedou. Silně zastoupena je v letošním ročníku oblast informatiky, elektrotechniky a robotiky. Žáci zachytili zajímavé trendy ve vybavení domácností a snaží se do stávajících stavebních konstrukcí aplikovat nové technologie vedoucí ke zvýšení komfortu i snížení nákladů. Souvisí to i se současnou potřebou úspory energií, jejím sledováním i regulací,“ upřesňuje Stanislav Medřický, kterého osobně zaujala například řešení dálkového automatického ovládání okenních žaluzií přes internet.

V kategorii Junior byly k vidění projekty zaměřené na přírodní i humanitní vědy. Khanh Linh Hoang a Denisa Gottwaldová ze ZŠ Pardubice – Polabiny, Prodloužená se například věnovaly canisterapii. „Máme rády zvířata a především psy. Téma naší práce spočívalo ve zmapování informovanosti žáků školy o canisterapii a jejím významu pro zdraví člověka včetně aktuálního stavu této metody v léčbě a podpoře zdraví. Je překvapivé, že pětapadesát procent žáků neví, co to canisterapie je a jak pozitivní vliv na kvalitu života lidí tato komplexní péče má,“ konstatují žákyně.

Také Střední průmyslová škola chemická Pardubice měla v soutěži své zastoupení. Jaroslav Sváček z druhého ročníku oboru Aplikovaná chemie pracoval pod vedením Patrika Čermáka z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice na projektu s názvem Termoelektrické vlastnosti sulfidu cínatého dopovaného arzenem. Ivo Mühlbach ze čtvrtého ročníku se pro University of Plymouth (pod dohledem Jany Šedové ze SPŠCH a Roberta Clougha z UP) věnuje přípravě certifikovaného referenčního materiálu pro půdní analýzu pomocí ICP-MS a ICP-OES. „V rámci tříměsíční odborné stáže na University of Plymouth v Anglii, která spolupracuje s naší školou, bylo mým úkolem vytvořit ze vzorků mořských sedimentů, které mi univerzita poskytla, tzv. certifikovaný referenční materiál,“ vysvětluje student a dodává: „Účelem těchto materiálů, které splňují mezinárodní metronomické normy managementu kvality, je možnost porovnávání měření z různých laboratoří a zajišťování stejných podmínek, porovnávání dat a zároveň zjišťování, zda používané přístroje pracují správně. Tomu se říká validace metody.“ Obor zabývající se měřením je podle Ivo Mühlbachzákladem dnešní moderní vědy. „Jakékoli analýzy se spoléhají na její principy. Klíčový je pro ni tzv. princip návaznosti. A právě tento materiál splňuje tzv. neporušený řetězec metrologické návaznosti, kdy zpětně od samotné analýzy a měření na používaných metodách můžeme dohledat veškeré odchylky, nejistoty a přesnosti, detekční limity všech měření a kalibrací zpět až k základním jednotkám soustavy SI, tzv. etalonům a standardům, které vydávají metrologické ústavy a organizace po celém světě,“ dodává student, který se chce nadále věnovat oborům fyzikální chemie a nanověda, konkrétně přípravě materiálů s vyžadovanými vlastnostmi nebo nosičům chemických látek. Právě proto uvažuje o studiu na vysoké škole chemicko-technologické v Praze, ale zároveň o studiu přírodních věd na univerzitě v Roskilde v Dánsku či fyziky ve švédském Lundu.

Marek Kalvoda pracuje na fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice pod vedením docentky Korecké ve skupině imunochemie na katedře biologických a biochemických věd. „Název práce Studium afinitních interakcí diagnostických molekul antigen-protilátka a antigen-aptamer vybranými imunoanalytickými metodami je odstrašující, ale v podstatě se zabývám vývojem nové diagnostické metody pro včasný screaning rakoviny vaječníků. To je dost diskutovaná otázka, protože toto onemocnění je nebezpečné a screaning není zatím v klinické medicíně úplně efektivní,“ říká Marek a dodává: „Využíval jsem imunochemie, tedy interakce mezi protilátkou a nějakou cílovou molekulou pro detekci onkomarkerů, což jsou proteiny, které se ve zvýšené míře vyskytují u pacientů, kteří jsou onkologicky nemocní. Výzkum je koncipován jako základní, tudíž jsem se nedostával do kontaktu s pacienty v klinickém výzkumu. Ale už ze základního výzkumu víme, že je tady možnost aplikace do kliniky, výsledky jsou pro klinickou aplikaci velice zajímavé.“ Budoucnost biochemie je podle něho jednoznačná pro její širokou aplikovatelnost. „Je to v podstatě základ moderní medicíny ve všech ohledech. Vzhledem k tomu, že je moje práce koncipovaná částečně také imunologicky, zajímá mě právě interakce chemické stránky s imunitním systémem,“ dodává student, který by chtěl studovat biochemii, popřípadě biomedicinální chemii na přírodovědecké fakultě v Praze nebo pokračovat na fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Všichni tři autoři ze Střední průmyslové školy chemické Pardubice postupují do krajského kola, které se koná 16. a 17. března 2023 v Pardubicích.