English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Chemická průmyslovka vidí budoucnost vzdělávání v rozšířené realitě

Střední průmyslová škola chemická Pardubice se v rámci České republiky stává jedním z leadrů ve využívání moderních technologií v oblasti odborného vzdělávání. Potvrdila to i mezinárodní konference, kterou největší střední škola v Pardubickém kraji uspořádala v rámci programu Erasmus+ KA202 Strategická partnerství pro odborné vzdělávání (rozvoj inovací) 22. února 2023 v prostorách pardubického zámku. Vedle aktivní účasti partnerských firem, jako jsou české společnosti Rosmart a AV engineering, norská XR Effect Foundation, slovenská STUBA MTF či islandská SHS, byli přítomni také zástupci Pardubického kraje, Regionální rozvojové agentury, Krajské rady pro inovace či Krajské hospodářské komory.

Součástí programu bylo představení dosavadních výsledků projektů DIOS a FightARs. Tzv. Imerzní technologie lze využívat v různých typech vzdělávání. Virtuální realita pohltí uživatele/žáka do kompletně uzavřeného virtuálního světa. Je sice poměrně náročnější na programování, ale umožňuje prostřednictvím dnes již velmi dobře zpracovaných prostředí unikátní výukové moduly,“ vysvětluje vedoucí projektu DIOS Jakub Návesník. „Ve smíšené realitě, tzv. Mix Reality, je fyzický svět prolnutý digitálními informacemi, s kterými můžeme interagovat. S pomocí speciálních brýlí pak můžeme vidět reálný svět kolem sebe obohacený o digitální obsah jakéhokoliv druhu. Příkladem mohou být holografičtí avataři, nebo reálná data zprostředkovaná internetem věcí IoT“, upřesňuje.

V návaznosti na oba zmíněné projekty bude chemická škola pokračovat v navazujících projektech a pracovat na možném využití například umělé inteligence pro vytváření interaktivních avatarů ve výuce a tréninku odborných dovedností,“ upřesňuje další využití této technologie Jakub Návesník.

Zástupce SHS z islandského Reykjavíku představil výsledky pilotního projektu zaměřeného na využití imerzních technologií pro simulaci reálného prostředí a výcvik hasičů. Speciálně na využití smíšené reality pro výcvik hasičů je zaměřen projekt FightARs. „Islandští partneři potvrdili výhody výcviku pomocí imerzních technologií s nasimulovanými skutečnými událostmi, jako jsou například požár v těžko přístupném terénu nebo zásah na nebezpečnou chemickou látku,“ říká manažer projektu Jan Meloun. „Smíšenou realitu bychom ale chtěli posunout dál a doplnit ji hologramy s přidanou digitální informací, získat reálná data z reálných vzdálených senzorů, které lze přijímat a dále využívat,“ dodává.

Konferenci i zapojování žáků do systému odborné přípravy za pomoci virtuální či rozšířené reality vítá i ředitel Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Aleš Černohorský. „Žáci si mohou vyzkoušet věci, které by z legislativního, bezpečnostního nebo organizačního hlediska v reálu vyzkoušet nemohli a určitě je nové znalosti a vědomosti posouvají dál a stávají se tak konkurenceschopnějšími. Mladí lidé, kteří mají zájem vstoupit do profesionálních hasičských sborů, jsou lépe připraveni a fyzické výcviky jsou pro ně daleko jednodušší,“ konstatuje Aleš Černohorský.