English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Kick-off meeting, 7. – 9. 12. 2022 – Essen, Německo

Dvojice vyučujících odborných předmětů bezpečnostně-právního oboru se v prosinci zúčastnila prvního setkání partnerů projektu EUMOSS. Zapojené školy se tak mohly osobně potkat a diskutovat o stanovených cílech projektu. Součástí setkání bylo představení zapojených škol a bezpečnostních oborů, které vyučují. Společným tématem, pro který partneři vytvoří digitální učební modul, bude kybernetická kriminalita. Jedná se o téma, které velmi rychle získává na důležitosti a kterému se ve výuce věnuje málo času, mimo jiné i z důvodu nedostatku podpůrných materiálů pro výuku.

Druhý den následovala prohlídka areálu továrny Thysen-Krupp Essen z pohledu realizovaných bezpečnostních kontrol. Společnost je jedním z největších zaměstnavatelů v regionu a mnoho žáků Berufskolleg West der Stadt Essen zde absolvuje odbornou praxi.

Příští setkání se uskuteční v Pardubicích v polovině března 2023.