English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Schůzka partnerů projektu EUMOSS v Pardubicích

Ve dnech 14.–16. 3. 2023 přivítala naše škola partnery projektu EUMOSS na svém 2. mezinárodním projektovém setkání. Důležitým cílem tohoto projektu je zpracování výukového modulu pro bezpečnostní obory vyučované na partnerských školách. Na předchozím jednání v německém Essenu byla jako téma pro výukový modul vybrána Kybernetická kriminalita a bezpečnost. S ohledem na potřeby zapojených škol modul poučí žáky o bezpečném jednání v kybernetickém prostoru jak v osobním, tak profesním životě.

Setkání bylo uvedeno přednáškou zástupce Krajského ředitelství Policie ČR, který se zabývá případy kybernetické kriminality. Představil jednotlivé typy trestných činů v této oblasti a poukázal zejména na případy, které se v současnosti objevují nejčastěji. V průběhu odpoledne a následujícího dne pak partneři pracovali na rámcovém obsahu připravovaného výukového modulu i formy jeho ověření a použití. V následujících měsících náš všechny čeká práce na obsahu výukového materiálu a jeho představení na dalším společném setkání na konci října v Rotterdamu.