English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

1C na Univerzitě Pardubice

V rámci spolupráce s Fakultou chemicko-technologickou Univerzity Pardubice se žáci 1C zúčastnili výukových laboratoří, kde si zkusili řadu zajímavých experimentů jako pokusy s kapalným dusíkem, extrakci Tashira nebo pipetování fluoreskujících látek. Tímto děkujeme Ing. Haně Doušové, Ph.D. za možnost návštěvy vysokoškolských laboratoří a za její odborný dohled nad prací našich studentů.