English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Projekt Level Up! ve fázi pilotního ověřování

Evropský projekt Level Up!, kterého se aktivně účastní také Střední průmyslová škola chemická Pardubice, přechází do fáze pilotního ověřování. Cílem projektu je vytvořit otevřené vzdělávací kurzy na různá témata, jejichž podstatou je sebevzdělávání a seberozvoj žáků a pedagogů. Jednotlivé kurzy se zaměřují například na rozvoj kritického myšlení, dovednost vytvořit základní formální útvary jako je životopis či žádost, znalost a dovednost využívat on-line aplikace a platformy pro výuku a sebevzdělávaní, příprava na pracovní pohovor, práce ve skupinách nebo příprava na budoucí zaměstnání.

„V současné fázi zahajujeme pilotní ověřování kurzů mezi žáky a učiteli. Jakmile bude obsah v anglickém jazyce zaznamenán na platformu, žákům a vybraným učitelům se zašlou odkazy, aby mohli učinit hodnocení v podobě evaluačního dotazníku. Žákům budou témata přiřazena, abychom měli zpětnou vazbu skutečně ze všech námi připravených kurzů, poté necháme výběr z témat i na jejich svobodné volbě,“ vysvětluje členka projektového týmu Markéta Mazalová.

V moderním světě je on-line vzdělávání součástí každodenního života. Mnoho institucí a škol využívá některé on-line platformy pro výuku. On-line prostor nabízí mnoho příležitostí ke zlepšení dovedností a procvičení měkkých dovedností (tzv. soft skills) mladých lidí. Můžeme však najít i určité výzvy. Cílem jednoho z kurzů je pomoci žákům rozvíjet jejich on-line vzdělávací dovednosti s využitím různých užitečných nástrojů, zároveň s ohledem na jejich potřeby sociálního kontaktu se spolužáky,“ vysvětluje další členka týmu Barbora Zelenková. Kurz může být užitečný i pro učitele, kterým on-line výuka nabízí mnoho možností pro testování studentů. „V dnešním světě používáme on-line sítě každý den a naše životy závisí na on-line prostoru. Musíme tedy porozumět on-line světu a naučit se s ním pracovat. Může to být jednodušší, když známe a používáme některé z moderních chytrých nástrojů, které nám šetří čas, energii a pomáhají nám lépe pracovat,“ dodává.

Do projektu jsou zapojeny školy a vzdělávací instituce ze Španělska, Itálie a Francie. Ještě do konce dubna se uskuteční v pořadí již druhá mobilita ve španělském městě Alicante, kde budou pedagogičtí pracovníci posuzovat praktickou využitelnost jednotlivých modulů ve vzdělávacím procesu. Projekt skončí na podzim letošního roku.