English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Třídní schůzky 5. 4. 2023 – rozpis tříd a učeben

Začátek třídních schůzek je v 16.15.

Třída Třídní učitel Učebna
1A Šárka Chválová L232
1B Martin Chejn K266
1BC1 Pavel Mertelík K370
1BC2 Lukáš Hubička K263
1BS Pavel Soukup Kancelář
1C Andrea Čížková K273
1D Jan Sodomka K368
1E František Lukaštík H209
1K1 Leona Hoffmanová H116
1K2 Renata Vyskočilová K169
1PO Petra Švecová L136
1VK Barbora Zelenková Kancelář
2A Jana Stočková K269
2B Jakub Dřevikovský H111
2BC1 Libuše Vališová H203
2BC2 Zuzana Korelová H201
2BS Michal Škopek Kancelář
2C Jan Nožka H301
2D Věra Poláková K365
2K1 Dana Hrubošová K264
2K2 Drahomíra Klímová K271
2PO Norbert Rabas L131
2POB Petr Pospíchal L238
2VK Michaela Skálová Kosmetika
3A Lukáš Havel H304
3B Markéta Tefrová H310
3BC1 Vidrmová Jana H303
3BC2 Písařová Lucka H309
3C Alena Volejníková H312
3D Jarmila Polanská K375
3E Markéta Širšová H206
3K1 Ivan Hudeček K372
3K2 Ivana Křivková K374
3PO Eduard Macků H306
3POB Jaroslav Karbaš K179
4A Lucie Křivčíková H115
4B Pavlína Lohynská H210
4BC1 Markéta Mazalová H204
4BC2 Vančurová Helena H207
4C Magdalena Zvolská Kancelář
4D Alena Králíková H110
4PO Michal Dušek H108