English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Diskuze na téma Válka na Ukrajině a dezinformace na SPŠCH

V rámci snahy o rozvoj kritického myšlení a dovednosti naučit žáky středních škol vést diskuze a dokázat srozumitelně argumentovat se stala Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích dalším hostitelem Debatního spolku, který se zaměřuje na rozšiřování povědomí o důležitých aktuálních otázkách mezi mladými lidmi, a to zejména prostřednictvím pořádání moderovaných diskuzí a aktivní vytváření edukativního obsahu na svých sociálních sítích. Debatní spolek tentokráte uspořádal moderovanou diskuzi věnovanou válce na Ukrajině a dezinformacím na SPSCH Pardubice, kam byli pozváni významní hosti zabývající se válečnou problematikou: Jakub Fučík, kapitán z Velitelství informačních a kybernetických sil Armády ČR a akademický pracovník z Masarykovy univerzity v Brně, Adam Potočňák, akademický pracovník z Univerzity obrany v Brně, zabývající se obrannou politikou USA a Ruska, Jan Wirnitzer, novinář z Deníku N zabývající se historickým odbojem a obranou.

Diskuze se konala 30. března ve dvou blocích, kde se postupně vystřídali žáci střední školy, především bezpečnostně-právního oboru a dále zájemci z dalších oborů jako je aplikovaná chemie, chemicko-farmaceutická výroba, analytická chemie či forenzní technika a expertíza. Ze samotné diskuze je pořízen kamerový záznam a v podobě videa je zveřejněn na youtube kanálu debatního spolku, tudíž může být použit jako doplňkový materiál do výuky či jako obohacující záznam debaty pro veřejnost a případné zájemce o diskutované téma. Diskuze byla zaměřena především na aktuální situaci na Ukrajině, její možný vývoj a informovanost globálního prostoru v souvislosti s tímto konfliktem. Na připravené otázky moderátora střídavě odpovídal každý host a prostor byl věnován i dotazům studentů střední školy.

Záznam celé akce můžete nalézt zde: www.youtube.com/watch?v=v_eeFG4qZTY.

Aktivity Debatního spolku je možno sledovat na jejich webu: www.debatnispolek.cz, instagramu: @debatni_spolek, facebooku: Debatní spolek (www.facebook.com/profile.php?id=100086353813045), nebo YouTube platformě: Debatní spolek (https://www.youtube.com/@debatnispolek9984).