English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Harmonogram závěrečných zkoušek

Závěrečné zkoušky – jarní termín

Písemná část KAD, PCH1. 6. 2023
Praktická část KAD, PCH2. 6. 2023 a 5.–7. 6. 2023
Ústní část KAD, PCH14.–15. 6. 2023
Předání výučních listů22. 6. 2023