English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

V pardubické chemické škole ́nenosí sovy do Athén ́

Mít školu obklopenou zelení je úplný poklad. Příznivé mikroklima v poměrně frekventované části pulsujícího města, oči uklidňující zeleň při pohledu z oken či zvuková clona zajišťující relativní klid pro výuku. Tyto přednosti jsou v případě Střední průmyslové školy chemické Pardubice umocněny ještě něčím jiným: výskytem zajímavých živočichů.

Jak se mohli přesvědčit samotní zaměstnanci školy, mezi zástupce zdejší ornitofauny patří také sovy. Dokládá to i nedávný nález kalouse ušatého, který se krčil v trávě pod vzrostlým stromem. Odchyt s pomocí utěrky nebyl pro školníka Josefa Koníře s asistencí ředitele školy Jana Ptáčka žádný problém. Nočnímu dravci pomohla dvojice mužů zpátky do větví statného smrku, ačkoliv by, podle odborníků ze stanice pro záchranu volně žijících živočichů v Pasíčkách, on sám dokázal zpět do bezpečí po kmeni vyšplhat.

Dělat něco zbytečně je jako „nosit sovy do Athén“. Použití okřídleného slovního spojení, které má svůj původ v početní hojnosti posvátného ptáka uctívaného starověkými Athéňany, se v tomto případě doslova nabízí. Avšak nenechme se mýlit. Uprostřed města se totiž na zemi nemotorná a v podstatě bezmocná sova může stát snadnou kořistí psů, které jejich majitelé často nechávají, navzdory psaným pravidlům, volně pobíhat po parku. Dlouhé dny maturitních zkoušek na chemické průmyslovce tak zpestřil neobvyklý zákrok, který potvrdil jediné: K okolnímu přírodnímu bohatství jsou tady všímaví a dokáží jej také ochraňovat.