English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Žáci chemické školy se seznámili s osudy československých letců za 2. světové války

Osm set čtyřicet tři. To je pořadové číslo přednášky PhDr. Daniela Švece věnované příběhům československých letců za druhé světové války i po jejím skončení, která se uskutečnila 25. května 2023 ve Střední průmyslové škole chemické Pardubice. Dva dny před letošní Aviatickou poutí na pardubickém letišti byli žáci druhého ročníku oborů Aplikovaná chemie a Bezpečnostně právní činnost prostřednictvím poutavého vyprávění pedagoga z tachovského gymnázia vtaženi do atmosféry leteckých soubojů na válečném nebi i do období politických procesů a perzekucí po nástupu komunistů v roce 1948 v tehdejším Československu k moci.

Člen klubu letecké historie Čeští rafáci dokáže v dobové uniformě britského Královského letectva (Royal Air Force) popisovat hrdinství i útrapy československých letců s obdivuhodným přehledem o moderní historii a především s obrovským zanícením, které s bravurou přenáší i na mladé posluchače. „Žáci mají o této látce jen obecné povědomí. Proto jsem se před osmi lety rozhodl pro pořádání přednášek, které dělám formou živých příběhů, přičemž se žáky snažím aktivně zapojovat. Nejprve je seznamuji s historií, se skupinou československých letců i s jednotlivými členy našich perutí. Druhá část je hodně o emocích, jdeme do hloubky, do životních osudů, do okamžiků, kterými během 2. světové války procházeli v podstatě všichni letci, co všechno museli prožívat, s čím se museli vyrovnávat. To je hodně emotivní a občas se objeví i slzy na tvářích,“ popisuje své zkušenosti přednášejícího Daniel Švec.

S mnoha válečnými veterány se osobně setkal. Knihu s názvem Sestřelen od generála Františka Fajtla četl jako svoji vůbec první v životě. Zaujal ho jeho příběh, kdy se po sestřelení znovu vrátil do Anglie, jeho východní anabáze i 50. léta v Československu, kdy strávil 16 měsíců v táboře nucených prací. Generál Fajtl ve své knize popsal i osudy dalších svých kamarádů, spolubojovníků. „Dalším mým průvodcem byl plukovník Lubomír Úlehla, který byl původně střelec u 311. bombardovací perutě a následně létal u Svobodných Francouzů. To byl ten největší příběh, který mě od mých sedmnácti provázel dalších pět let, po která jsem za ním chodil domů a on mi vyprávěl příběhy o letcích,“ vzpomíná Daniel Švec.

Přestože se v rodině tachovského pedagoga o zapojení některého z příbuzných do válečných událostí nemluvilo, při psaní své druhé knihy, tentokrát věnované karlovarským letcům, zjistil, že u 311. perutě létal i jeho prastrýc, dědečkův nevlastní bratr. Láska k vojenské historii jej přivedla i k aktivnímu létání. Na nejstarším letišti v Čechách v Chebu má nalétáno 25 hodin a chystá se dokončit zkoušky k získání leteckého průkazu.