English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Žáci se učí, jak zachránit tonoucího z divokého vodního živlu

Žákům třetího ročníku oboru vzdělání Požární ochrana na Střední průmyslové škole chemické Pardubice začala v úterý 2. května 2023 povinná praxe. A to hned velice náročným nácvikem záchrany z vodního prostředí.

Za účasti čtyř instruktorů Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, třídního učitele Eduarda Macků, který je bývalým vodním záchranářem vyškoleným ve Slovinsku a učitele technického výcviku Norberta Rabase se studenti učili zachraňovat z divoké vody tonoucího člověka. Na umělém vodním kanále v Praze – Troji si všichni prakticky vyzkoušeli různé záchranné techniky a kromě jiného i jízdu na záchranném nafukovacím člunu.

Spojení teoretické výuky s nácvikem praktických dovedností činí obor Požární ochrana pro mladou generaci opravdu vysoce atraktivním.