English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Chemická škola využívá program Erasmus již šestnáct let

Již šestnáctý rok je Střední průmyslová škola chemická Pardubice zapojena do programu zahraničních odborných stáží Erasmus+. Mobilitám v sektoru odborného vzdělávání byla věnována minikonference, která se uskutečnila 13. června 2023 v prostorách školy.

Ve školním roce 2022/2023 vycestovalo v rámci jednotlivých projektů do zahraničí celkem 22 žáků oborů vzdělání Kadeřník a Vlasová kosmetika. Mezi další aktivity patří nově soutěže odborných dovedností, kterých se zúčastnilo 5 žáků oboru Požární ochrana a 3 žáci oboru Kadeřník. Nabídky výjezdů do zahraničí v tomto školním roce využilo celkem 104 žáků školy. „Tyto konference slouží k prezentaci výsledků i celkového přínosu programu Erasmus+ pro žáky, kteří mají možnost prezentovat své zážitky i nově nabyté zkušenosti a zároveň motivovat ostatní k tomu, aby se do projektů rovněž zapojili. A to nejen kvůli novým odborným znalostem, ale také pro pochopení kultury jiných zemí. Do programu je naše škola zapojena již šestnáct let, což je, myslím, celorepublikové unikum,“ říká ředitel školy Jan Ptáček, který v úvodu nezapomněl poděkovat členkám realizačního týmu. Těmi jsou Jana Šedové, která je pověřena koordinací stáží a mobilit, Lucie Bořková, Justina Pluktaite a Renata Vyskočilová.

Žáci v uplynulém školním roce vycestovali do Finska, Francie, Lotyšska, Polska či na Slovensko, přičemž seznam partnerských organizací v evropských zemích bude dále rozšiřován. Zájemci mohou vycestovat na krátkodobé dvoutýdenní stáže i na dlouhodobé tříměsíční stáže. Mohou se zúčastnit mezinárodních soutěží a stát se průvodci žáků, kteří uskutečňují svoji vlastní stáž na pardubické škole. „Vycestovat mohou v každém ročníku studia. Mezi výběrová kritéria patří ochota učit se nové věci a dál se rozvíjet, spolehlivost, samostatnost, studijní výsledky, jazykové kompetence, sociální a komunikační dovednosti,“ vysvětluje Jana Šedová. Zájemci předkládají spolu s přihláškou také motivační dopis, v kterém uvádějí, mimo jiné, i očekávaný přínos stáže pro jejich osobní rozvoj. Nabídka není určená pouze žákům, ale i pracovníkům školy.

Mezi prezentujícími byla také Tereza Skopalová ze třetího ročníku oboru Kadeřník, která se v lotyšské Rize zúčastnila dlouhodobé stáže. Spolu s Eliškou Vávrovou se v pobaltské zemi věnovaly například prodlužování vlasů, péči o nástroje a pomůcky, třídenní asistenci při fotografování různých mužských účesů a úprav vousů, asistenci při vytváření svatebních účesů u nevěst či družiček, školení o nových kosmetických produktech, foukané a především o barber střizích. V závěru stáže je čekaly zkoušky na dané téma, což představovalo nejen sehnat vlastní modelku, ale především zpracovat prezentaci barevné střihové proměny s konečnou úpravou v souladu s oděvem a líčením. Mezi aktivity ve volném čase patřily například poznávání historických památek města, návštěva pláže, zoologické zahrady nebo Market festivalu, na kterém byly k vidění například klobouky z listí či věnečky zaplétané do vlasů. „Stáž byla pro mne jeden velký zážitek. Podobnou aktivitu mohu doporučit všem, kteří se chtějí naučit novým věcem a dříve se osamostatnit,“ hodnotí přínos pobytů Tereza.