English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Prezentace odborných stáží projektu Erasmus+

Ve dnech 13., 16. a 19. června 2023 se na závěrečné konferenci projektu Erasmus+ uskutečnily prezentace odborných stáží a dalších mobilit realizovaných v letošním školním roce ve Střední průmyslové škole chemické Pardubice. Projekty mobilit v odborném vzdělávání mají na této škole již šestnáctiletou tradici a díky kvalitní implementaci internacionalizační strategie byla škole udělena akreditace pro sektor odborného vzdělávání v programu Erasmus+.

Také letošní školní rok byl z pohledu realizace projektových aktivit více než úspěšný. Na zahraniční odbornou stáž vycestovalo celkem 104 žáků školy, a to ve 26 bězích. Za obor Aplikovaná chemie to bylo 47 žáků, za bezpečnostně právní obory 22 žáků, za obor Požární ochrana 13 žáků a za oborovou skupinu Kadeřník a Vlasová kosmetika 22 žáků. Silnou stránkou projektu je široká síť partnerských organizací, která je permanentně rozšiřována. V letošním školním roce škola spolupracovala s 21 organizacemi z celkem 15 evropských zemích (Itálie, Španělsko, Francie, Velká Británie, Portugalsko, Finsko, Norsko, Německo, Slovensko, Polsko, Makedonie, Litva, Lotyšsko). Žáci vyjížděli do zahraničí na krátkodobé – dvoutýdenní či měsíční stáže. V projektu byly i letos zařazeny prestižní dlouhodobé – tříměsíční stáže ErasmusPro a počet žáků v této aktivitě i počet přijímajících organizací byl oproti loňskému roku ještě navýšen.

Za obor Aplikovaná chemie tuto prestižní stáž absolvovalo celkem 13 žáků, a to na pracovištích tak erudovaných institucí, jakými jsou University of Plymouth ve Velké Británii (3 žáci), Chemistry Research Centre na Madeiře (3 žáci), Polytechnická univerzita ve španělské Cartageně (3 žáci) a Goce Delcev University v Makedonii (4 žáci). Za obor Požární ochrana se tříměsíční stáže účastnili 2 žáci, kde přijímající organizací bylo výcvikové centrum Fire-fighters Training Center v litevském Vilniusu.

Naši žáci se v rámci projektu Erasmus+ také úspěšně účastnili mezinárodních oborových soutěží. Za Požární ochranu to byla soutěž „Železný hasič“ organizovaná Technickou univerzitou ve Zvoleně. Žáci oboru Kadeřník reprezentovali školu na dvou kadeřnických soutěžích, a to v Polsku a na Slovensku.

SPŠCH Pardubice je rovněž uznávanou přijímající organizací, kde svou odbornou stáž v letošním školním roce absolvovalo 39 zahraničních studentů z devíti partnerských organizacích v šesti zemích (Itálie, Norsko, Německo, Finsko, Slovensko, Litva) – 20 za obor chemie, 3 za požární ochranu a 16 za kadeřnické služby.

Cílovou skupinou projektu jsou také pracovníci, kteří vyjíždějí na kurzy a školení, na aktivitu job shadowing, dále jako mentoři žáků v soutěžích a také jako doprovodné osoby žáků. I v tomto ohledu byl letošní školní rok velmi úspěšný.

Prezentace žáků a pracovníků proběhly v důstojném prostředí Auly Univerzity Pardubice. SPŠCH Pardubice tak díky svému zapojení do programu Erasmus+ v sektoru odborného vzdělávání umožňuje žákům a pracovníkům získávat neocenitelnou zkušenost z účasti na zahraniční mobilitě v evropském kontextu. Odborné zahraniční stáže a další aktivity jsou velkou devizou školy.

Ing. Jana Šedová, foto Oldřich Slezák