English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Šestý ročník příměstského tábora chemické školy čeká druhý běh

Jak připravit jednoduchý, ale o to efektnější chemický pokus, jak odhalit a následně vyšetřit zločin nebo jak zachránit člověka z hořícího bytu. To vše a ještě víc se naučili účastníci příměstského tábora, který již pošesté v řadě zorganizovala na začátku letošního července Střední průmyslová škola chemická Pardubice. Zhruba patnáct dětí různého věku spojoval společný zájem o chemii či o některý z dalších oborů vyučovaných v této škole. Není proto překvapením, že čtyři z nich nastoupí 4. září do některé z pěti tříd prvního ročníku oboru Aplikovaná chemie.

Praktický význam práce v laboratoři spočívá v nácviku pokusů, jako jsou například „ohňostroj“ či „zlatý déšť“, které posléze budou žáci a jejich učitelé předvádět na tzv. chemických show či v rámci přehlídek středních škol. „Efektu ohňostroje lze docílit použitím oleje, potravinářského barviva a vody. To k druhému pokusu je zapotřebí specifičtějších látek – roztoku jodidu draselného, dusičnanu olovnatého a kyseliny octové,“ vysvětluje Andrea, která v chemii není žádným nováčkem. V letošním celostátním kole soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika obsadila vynikající 38. místo.

Kromě uvedených aktivit stihli účastníci tábora (tzv. „Chemičáku“) pod vedením několika pedagogů, včetně pana ředitele, nácvik požárního útoku s koupáním v požární nádrži, sjíždění Labe na paddleboardech, kanoích či raftu a návštěvu zoologické zahrady v pražské Troji, na jejímž konci vytvořili z pořízených fotografií naučné kartičky. Další běh tábora se uskuteční druhý týden v srpnu, kdy účastníky čeká horolezecký výcvik na ferratách u Semil či sjezd Jizery z Malé Skály do Dolánek s tradičním návratem na koloběžkách a lanovým centrem.