English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

ChemIQSoc – cyklus přednášek 24.–25. 8. 2023

Ve dnech 24. a 25. 8. 2023 probíhá na naší škole cyklus vědecko-popularizačních přednášek na zajímavá aktuální témata v oblasti chemie (viz program).

Akce se koná v rámci projektu ChemIQSoc (program Erasmus+), ve kterém spolupracují střední a vysoké školy ze Slovenska a Srbska při přípravě výukových videí chemických pokusů pro střední školy.

ChemIQSoc - leták