English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Chemická škola chce být IN, proto se zajímá o NANO

Zástupci Střední průmyslové školy chemické Pardubice navštívili koncem srpna nově vznikající pracoviště klastru Nanoprogress v Jeřmanicích u Liberce. V poloprovozu se třemi laboratořemi jsou zde v rámci jednotlivých projektů vyvíjeny technologie zvlákňování polymerních směsí. Ve spolupráci s největším klastrem v České republice, který byl oceněn zlatou medailí klastrové excelence a zařadil se tak mezi evropskou klastrovou elitu, a Technickou univerzitou v Liberci chce chemická škola vytvořit pro své žáky prostor pro rozvíjení vědomostí o nanotechnologiích. Tento záměr hodlá naplňovat například v rámci středoškolské odborné činnosti či měsíční praxe žáků 3. ročníku.

„Naši žáci se během studia s polymery téměř nesetkají. Když je v laboratořích čas, vyrobí si silon a tím to v podstatě končí,“ říká ředitel školy Jan Ptáček. Nanovlákna se přitom uplatňují v řadě oblastí, a tudíž mají velkou budoucnost. Provozovna v Jeřmanicích tvoří spojnici mezi výzkumem a průmyslovou výrobou. „Zařízení pro výrobu nanovláken byla vyvíjena v rámci desetiletého výzkumu spolku Nanoprogress, z projektů programů OP PIK a OP TAK, jejichž garantem je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Na vývoji těchto unikátních technologických celků bylo spolupracováno s Technickou univerzitou v Liberci, VÚTS a dalšími klíčovými partnery z oboru,“ vysvětluje vedoucí laboratoří a výzkumně vývojový pracovník Tomáš Janoušek, který má v rámci klastru na starosti řízení provozoven, laboratoří, technologický rozvoj a realizaci a koordinaci výzkumně vývojových prací. Činnost v laboratořích je zaměřena na několik oblastí, jejichž základem je filtrace vody a vzduchu, v praxi byly již testovány také vinařské filtry a ve střednědobém horizontu je plánována i výroba kožních krytů pro léčbu popálenin, bércových vředů a podobných onemocnění. Součástí provozu je také temná laboratoř sloužící k výrobě fotoaktivních materiálů, které se následně uplatňují například v mlékárenském průmyslu. Tímto ale výčet projektů s různorodým využitím v praxi zdaleka nekončí.

Věříme, že nám případná spolupráce s Technickou univerzitou v Liberci v didakticko-pedagogické oblasti umožní inovovat laboratorní cvičení v oboru organické chemie ve 2. ročníku, jejichž součástí by mohla být i příprava polymerů a tvorba nanovláken. Spolupráce s klastrem Nanoprogress – provozovnou v Jeřmanicích v podobě praxí by pak mohla být skvělou možností pro žáky z Liberecka, kterých máme v každém ročníku zhruba osm, seznámit se s výrobou nanovláken, pro tyto technologie se nadchnout a třeba se v budoucnu nanotechnologiím profesně věnovat,“ dodává Jan Ptáček.