English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Písemné a praktické závěrečné zkoušky

Písemné závěrečné zkoušky pro obory vzdělání KadeřníkChemik proběhnou dne 5. 9. 2023 od 8:00 hod. v učebně H312.

Praktické závěrečné zkoušky pro obor vzdělání Chemik proběhnou dne 6. 9. 2023 od 7:00 hod.

Praktické závěrečné zkoušky pro obor vzdělání Kadeřník proběhnou dne 6. 9. 2023 od 7:15 hod.

Všichni žáci se dostaví 15 minut před zahájením zkoušky.