English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Neumírej zbytečně

Ve dnech 18.–19. 10. 2023 se na naší škole uskutečnila preventivní akce v dopravě „Neumírej zbytečně“. Akce se zúčastnily třídy 3PO, 3BC1, 3BC2, 3K1 a několik žáků ze třídy 3K2.

Pořádající organizace Bezpečně na silnicích o.p.s. z Liberce, ve spolupráci s pražskými záchranáři z terénu, připravila velmi podnětnou akci pro naše žáky, kdy nejprve v rámci simulované dopravní nehody (střet vozidla s elektrokoloběžkou) museli poskytnout první pomoc a ošetřit raněné.

Následně celou situaci odborně rozebrali pomocí fotodokumentace ze skutečné nehody včetně zprávy znalce. Žáci tak získali informace o aktuálním znění zákona o bezpečnosti v silničním provozu a jeho trestně právního dopadu.

Mgr. Ludmilka Madali