English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Odborníci z Univerzity Pardubice přibližují zajímavosti ze světa chemie

Cola, tonic a jiné dryáky. To byl název přednášky prof. Ing. Miloslava Pouzara, Ph.D., z Centra materiálů a nanotechnologií (CEMNAT) Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, která se uskutečnila ve čtvrtek 5. října 2023 v prostorách Střední průmyslové školy chemické Pardubice. Akce byla prvním setkáním v rámci plánovaného cyklu popularizačně-naučných přednášek, které i nadále povedou přední odborníci z pardubické univerzity.

Přednáška profesora Pouzara, o kterou byl enormní zájem posluchačů, měla skvělou úroveň i atmosféru. Organizátoři věří, že stejně vysoký zájem bude rovněž o další setkání. To nejbližší se uskuteční již v listopadu.