English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Radek Jíša obsadil páté místo na Grand-Prix Chimique

Skromný, slušný, milý, přátelský. Těmito přívlastky charakterizuje žáka čtvrtého ročníku Střední průmyslové školy chemické Pardubice Radka Jíšu každý, kdo jej mohl osobně poznat. Jeho učitelé pak nešetří dalšími pochvalnými slovy: pracovitý, vytrvalý a velice talentovaný. Tato skvělá hodnocení nakonec Radek podpořil skvělou reprezentací školy v průběhu tříměsíční zahraniční stáže na University of Plymouth v jihozápadní Anglii, přípravou své práce v rámci Středoškolské odborné činnosti na katedře fyzikální chemie Univerzity Pardubice a především úžasným pátým místem v nedávné světové soutěži Grand-Prix Chimique v chorvatském Záhřebu.

Úspěch v celostátním kole chemické olympiády, kde obsadil celkové čtvrté místo, se tak trochu očekával. Na konci srpna se spolu s dalšími třemi žáky zúčastnil výběrového soustředění v Brně, aby jej výsledky laboratorních úloh poslaly do celosvětového finále. Tam se měl možnost porovnat nejen s dalším českým studentem, ale také s dvěma desítkami talentovaných žáků z pobaltských zemí, Německa, Slovenska, Rakouska a Itálie.

„Preparativní část v prvním dnu soutěže byla věnována základům mechanochemie. Jedná se o nový chemický obor, který se teprve rozvíjí. Naším úkolem bylo smíchání dvou reaktantů s použitím minimálního počtu rozpouštědel. Postup je to tedy ekologičtější, levnější a výtěžky jsou téměř stoprocentní, což je oproti klasickým syntézám v rozpouštědlech lepší. Druhý den v analytické části jsme se věnovali klasické chelatometrii, kterou známe z běžné praxe ve škole. Přestože v soutěži byly pro stanovení látek zastoupeny jiné kovy a vznikaly trochu jiné reakce, v principu šlo o mně důvěrně známé chemické postupy. K tomu pak bylo třeba vypracovat výpočty,“ popisuje průběh soutěže Radek Jíša.

A jak se tento sympatický mladík z Nové Paky k chemii vůbec dostal? Ve své rodině je v zájmu o tento obor osamocen. Maminka je asistentkou pedagoga v mateřské škole, tatínek metrologem a ani mladší bratr se pro tento obor nerozhodl a připravuje se pro profesní dráhu na poli automobilového průmyslu. „Měl jsem štěstí na učitele chemie. Na základní škole Husitská v Nové Pace mě učil pan učitel Lukáš Rambousek, který byl pro obor velice zapálený a demonstroval nám hodně pokusů, přestože podmínky chemicko-fyzikální učebny byly velice skromné. Chemie mě v osmé třídě začala bavit,“ vzpomíná Radek, kterého kromě chemie bavila i fyzika a taky trochu biologie. „A samozřejmě mi nebyla cizí ani matematika. Během studia na základní škole se nám vystřídali tři matikáři, poslední z nich, paní zástupkyně Eva Mládková, nás ale naučila nejvíc. Na burze škol mě pak zaujal výklad pana učitele Jakuba Návesníka. Nějak to všechno do sebe zapadlo,“ dodává.

Úspěšný žák by se rád v budoucnu věnoval fyzikální chemii, především počítačovým propočtům a modelování průběhu chemických reakcí. Společně s analytikou chce také z fyzikální chemie maturovat a pokračovat ve studiu na české vysoké škole. „Myslím, že naši učitelé jsou opravdu dobří. Jsme na velmi dobré úrovni i v rámci Erasmu, který nám hodně pomáhá při získávání odborných zahraničních zkušeností. A co bych vzkázal mladším spolužákům? Jestli vás chemie baví, jděte do toho, věřte si a nebojte se pustit do něčeho odvážnějšího. Půjde to snadno a můžete se dostat vysoko, stejně jako se to povedlo mně,“ uzavírá Radek Jíša.