English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Středoškolská liga v disciplínách TFA

Ve čtvrtek 19. 10. 2023 jsme u nás v areálu školy opět hostili další díl soutěže Středoškolské ligy v disciplínách TFA.

I letos byla soutěž velmi náročná, o čemž svědčily i časy, kterých někteří soutěžící dosahovali. Ale mnozí trať zvládli podstatně rychleji než ostatní. A nejlepším v kategorii mužů nebyl nikdo jiný, než náš žák 4. ročníku oboru Požární ochrana – Michal Švadlák, který jako jediný zvládl celou trať pod pět minut! Michalovi moc gratulujeme!

Ale neztratili se ani ostatní reprezentanti naší školy – všichni svůj pokus dokončili, což není tak úplně samozřejmé, a myslím, že někteří z nich si vyzkoušeli hranice svých možností! Reprezentovali nás mj. i žáci prvního ročníku a věřím, že vytrvají a budou svoji kondici stále zlepšovat.

Dnešní soutěž se nám časově trochu protáhla nejen kvůli dosahovaným časům, ale také hlavně proto, že se jí zúčastnilo 22 dívek a 54 chlapců ze škol z Karviné, Plzně, Českých Budějovic, Kolína, Strážnice, Kladna, Semil a Čáslavi. Družstva odjížděla po vyhlášení výsledků až v 17 hodin, ale podle reakcí to vypadalo, že se jim u nás líbilo a byla spokojená.

A protože k tomu, aby soutěž mohla proběhnout, je potřeba spousta obětavých lidí, tak bych chtěla poděkovat všem, kteří se na její přípravě a průběhu nějak podíleli: technické četě (žáci 1PO a 2PO) a kolegovi Norbertu Rabasovi, který je vedl, pomocným rozhodčím (žáci 3PO), moderátorům, rozhodčím, zdravotníkovi, časomíře z Okresního sdružení hasičů Pardubice a vedení školy.

Také děkuji vám, kteří jste vůči nám byli tolerantní, i když jsme vás omezovali. A v neposlední řadě děkuji i paním uklízečkám, kterým jsme kvůli špatnému počasí přidělali práci…

Možná, že jsem na někoho zapomněla, tak se omlouvám…

Mgr. Markéta Oprchalská