English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Workshop ChemSketch

Ve čtvrtek 12. 10. 2023 se uskutečnila závěrečná konference v rámci projektu Erasmus+ Chemical Dancing Models, který byl zaměřen na tvorbu výukových materiálů pomoci softwaru ChemSketch. Konference se zúčastnilo padesát hostů ze základních i středních škol z východních Čech a další hosté akci sledovali prostřednictvím on-line přenosu. Účastníci se seznámili se základy práce v tomto programu a začali si vytvářet vlastní výukové materiály.