English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Level Up! Workshop prověřil schopnost kritického myšlení

Mladí lidé se v on-line prostoru pohybují jako ryby ve vodě. Využívají však skutečně všechny možnosti, které on-line platformy nabízejí? Zcela určitě ne. Nabízí se proto otázka: Existují praktické návody, jak rozvíjet on-line vzdělávací dovednosti s využitím různých užitečných nástrojů? V tomto případě lze již odpovědět kladně.

Výsledkem právě končícího projektu Level Up!, do něhož je zapojena také Střední průmyslová škola chemická Pardubice, jsou otevřené vzdělávací kurzy na různá témata, jakými jsou například rozvoj kritického myšlení, dovednost vytvořit základní formální útvary jako jsou životopis či žádost, znalost a dovednost využívat on-line aplikace a platformy pro výuku a sebevzdělávaní, příprava na pracovní pohovor, práce v týmu nebo příprava na budoucí zaměstnání. Praktické dopady projektu Level Up! prezentovaly členky projektového týmu Markéta Mazalová a Michaela Novotná na konferenci, která se v prostorách školy uskutečnila 19. října 2023 a jejíž součástí byly rovněž dva workshopy věnované kritickému myšlení a hospodaření s časem.

„Kriticky myslet jsme si zkusily v rámci hry, ve které jsme se měly na základě dostupných informací rozhodnout, které z daných osob podáme lék proti nemoci AIDS. Zároveň jsme se dozvěděly, že například lékaři se musí rozhodovat pomocí kritického myšlení v podstatě každý den,“ okomentovaly svoji účast na workshopu Kateřina s Eliškou. Zaujalo je však také téma prokrastinace. „Výzkumy říkají, že průměrný člověk žije 70 let, ale z toho několik týdnů si vůbec nepamatuje, několik týdnů spí a několik týdnů prokrastinuje. Představíme-li si náš život jako tabulku, kde každý čtvereček je jeden týden našeho života, pak nelze nesouhlasit se slovy lektora: Nepromrhejte ty čtverečky, je jich opravdu málo. Žijte život,” dodávají.

Do mezinárodního projektu, který přinesl žákům nové možnosti sebevzdělávání a osobního rozvoje a učitelům mnoho možností pro testování studentů, se zapojily školy a vzdělávací instituce ze Španělska, Itálie a Francie.