English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Nanomateriály – malé rozměrem, velké významem

Ve čtvrtek 2. 11. 2023 se po odpoledním vyučování uskutečnila další z přednášek, které mají za cíl našim žákům přiblížit pestrý svět chemie kolem nás.

Tentokrát byla přednáška vedená panem prof. Ing. Miroslavem Vlčkem, CSc. (Univerzita Pardubice, CEMNAT). Pro žáky i pedagogy si připravil téma, které v posledních letech přitahuje velkou pozornost široké veřejnosti, a to Nanomateriály – malé rozměrem, velké významem.

V přednášce nás seznámil s definicí nanomateriálů, se zástupci přírodních nanomateriálů nacházející se kolem nás, s aplikačními možnostmi laboratorně připravených nanomateriálů a jejich širokou škálou možného prostorového uspořádání.

Děkujeme všem žákům, kteří se na přednášce sešli, a těšíme se na další setkání.

Ing. Magdalena Zvolská, Ph.D.