English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Přednáška o nanomateriálech se setkala s velkým zájmem

Tentokrát na téma nanotechnologií se ve čtvrtek 2. listopadu v prostorách Střední průmyslové školy chemické Pardubice uskutečnila další z cyklu přednášek, které mají za cíl studentům přiblížit pestrý svět chemie kolem nás. Pan prof. Ing. Miroslav Vlček, CSc. (Univerzita Pardubice, CEMNAT) pro žáky i pedagogy připravil téma, které v posledních letech přitahuje velkou pozornost široké veřejnosti. „V přednášce nazvané Nanomateriály – malé rozměrem, velké významem nás seznámil s definicí nanomateriálů, se zástupci přírodních nanomateriálů nacházejícími se kolem nás, s aplikačními možnostmi laboratorně připravených nanomateriálů a jejich širokou škálou možného prostorového uspořádání,“ vrací se k zajímavému odpolednímu setkání jedna z organizátorek Magdaléna Zvolská a dodává: „Děkujeme všem studentům, kteří se na přednášce sešli a již nyní se těšíme na další setkání.“