English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Vojáci z vojenských letišť usedli znovu do školních lavic

První dva z celkem šesti náčelníků laboratoří pohonných hmot Armády České republiky absolvovali ve Střední průmyslové škole chemické Pardubice měsíční kurz Chemik – laborant. Tomáš Raitmajer z vojenského letiště v Náměšti nad Oslavou a Miloš Vocl z letiště v Čáslavi se v rámci Národní soustavy kvalifikací věnovali pod vedením šesti zkušených pedagogů teoretické přípravě i práci v laboratoři. Kurz úspěšně zakončili koncem minulého týdne závěrečnými zkouškami.

„Přestože se účastníci kurzu do školních lavic vrátili po více než třiceti letech, jejich výsledky při závěrečné zkoušce by jim mohli závidět i žáci třetího ročníku, pro které je výuka denním chlebem,“ nešetří chválou ředitel školy Jan Ptáček. „Stejně tak dosažené výsledky v laboratoři zasluhují uznání, když se například jejich výpočty při ověření dvěma metodami od sebe nelišily,“ dodává. Oba dospělí žáci, kteří mají původně stavební, respektive elektrotechnické vzdělání, se v určitých momentech stali zároveň učiteli, když svým vyučujícím předávali praktické vědomosti získané při rutinní laboratorní práci s jednotlivými druhy paliv a olejů na svých vojenských letištích. Škola tak při poskytování profesních kvalifikací nezískává pouze finanční prostředky, ale také cenné poznatky z praxe.

Pardubická chemická škola v průběhu školního roku v rámci programu Národní soustavy kvalifikací zvýší profesní kvalifikaci zhruba padesáti lidem.