English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Žáci oboru Kadeřník ve vlásenkárně Východočeského divadla Pardubice

Žáci a pedagogové Střední průmyslové školy chemické Pardubice – oboru Kadeřník obnovili spolupráci s Východočeským divadlem v Pardubicích. Návštěvy v zázemí divadelní scény v uplynulých letech znemožňovala covidová opatření.

Šestnáct žáků druhého ročníku spolu se třemi stážistkami z Litvy, které ve škole působily v rámci programu Erasmus+, se ve vlásenkářské dílně seznámilo s uměním vlásenkářů a nahlédlo do zákulisí divadelní scény. „Žáci se věnovali pod dohledem zkušených pracovnic divadla mytí a úpravě paruk, výrobě pramenů vlasů či tvorbě umělých knírů,“ říká učitelka odborné výchovy Renata Vyskočilová. „Vyráběli masky pro dětské divadelní představení, pohádku Dvanáct měsíčků, s přihlédnutím ke specifickým vlastnostem jednotlivých ročních období, rohy pro postavy čertů či svatozáře pro anděly,“ dodává s tím, že další formy spolupráce se připravují.