English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Žáci sestrojili v EDUbusu elektrický obvod s vodíkovým článkem

Za žáky a pedagogy Střední průmyslové školy chemické Pardubice přijel v úterý 28. listopadu 2023 EDUbus. Jedná se o součást projektu tzv. EDUteamu, který se snaží motivovat učitele k tomu, aby si ve výuce vyzkoušeli nové technologie a postupy. Tématem zhruba hodinových lekcí pro tři třídy třetích ročníků a skupinu pedagogů byly tentokrát tipy na možnosti využití termokamer a seznámení s Horizon Energy Boxem, tedy jakýmsi balíčkem pro výuku o obnovitelných zdrojích energie.

„Cílem je ukázat, že v současném světě sice budeme většinou pouze uživateli techniky a konzumenty informací, ale je důležité mít představu o základních procesech a principech, na kterých náš svět stojí a které jsou v polytechnice využívány,“ říkají realizátoři projektu, kteří v programech pro střední školy kladou před žáky otázky a úkoly, k jejichž zodpovězení musí použít hlavu, ruce a své zkušenosti. „Sledujeme zjednodušenou linii: Problém – hypotéza – návrh řešení – realizace – zpracování výsledků,“ dodávají.

Také při odpolední lekci čekal na učitele především technických předmětů úkol sestrojit elektrický obvod s vodíkovým článkem, kde je vstupní surovinou destilovaná voda. „V sestaveném obvodu měříme velikost proudu a napětí pomocí PASCO měřáků. Data jednotlivých skupin zadáme do cloudu, aby je všichni měli k dispozici. Program ukazuje možné propojení práce studentů s moderním zařízením a sdílení dat pro další zpracování,“ vysvětluje lektor Jiří Havlík, který je zároveň ředitelem EDUteamu. Pomocí termokamer Lab IR, Flir a Fluke si „cestující“ mohli ověřit, jak dlouho zanecháváme teplotní stopu, kolik tepla se odráží od okolních předmětů nebo jak vidět přes neprůhledné folie.

“Technologie nemohou a neměly by nahradit klasickou výuku. Ale vzhledem k posunu technologií napříč celou společností a všemi obory nemohou před jejich využitím školy zavírat dveře. Mají-li připravit žáky a studenty na budoucí život v moderním světě, měly by moderní technologie začlenit do vzdělávacího procesu. Všechny naše projekty si kladou jediný cíl – pomoci kolegům a školám s touto nelehkou výzvou,” říká Jiří Havlík. Další zastávkou EDUbusu bude hned zítra zemědělská škola v Čáslavi.