English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Závěrečné zkoušky KAD a CH

Písemná část závěrečných zkoušek pro obory vzdělání Kadeřník a Chemik proběhne v pátek 1. 12. 2023 od 9:00 hod. v učebně H312.

Praktická část závěrečných zkoušek proběhne ve dnech 4.–6. 12. 2023 vždy od 7:00 hod.

Ústní část závěrečných zkoušek proběhne dne 14. 12. 2023 od 7:30 hod. Učebna bude upřesněna.

Žáci se dostaví vždy 15 minut před začátkem konání zkoušky.