English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Jak podat přihlášku ke studiu?

Nejsnadnější způsob, jak podat přihlášku ke studiu na SPŠCH Pardubice v období od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024:

  1. Seznamte se s kritérii přijímacího řízení pro zvolený obor vzdělání, která zde zveřejníme 31. 1. 2024.
  2. Doporučujeme si již připravit potvrzení od lékaře, že je uchazeč schopen studovat zvolený obor vzdělání (na naší škole se bude dokládat u všech oborů vzdělání).
  3. Doporučujeme si již připravit k doložení výsledky předchozího vzdělávání (na naší škole se bude dokládat u všech oborů vzdělání). Výsledky předchozího vzdělávání se nejlépe doloží výpisem známek z informačního systému školy, ve kterém budou uvedeny i průměry známek.
  4. Připravte si všechny další případně požadované přílohy, které naše škola pro zvolený obor vzdělání požaduje (naleznete od 31. 1. 2024 v kritériích přijímacího řízení). K přiložení budou stačit prosté kopie vyfocené např. mobilním telefonem. Originály dokumentů si pečlivě uschovejte, škola je může v budoucnu požadovat k předložení.
  5. Uchazečí se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří budou žádat o uzpůsobené podmínky u přijímací zkoušky, si připraví „Doporučení školského poradenského zařízení“ včetně informovaného souhlasu (informovaný souhlas naleznete na druhé straně doporučení, souhlas musí být podepsaný).
  6. Když budete mít všechny požadované dokumenty připraveny, nejjednodušší, nejrychlejší a nejlevnější způsob pro podání přihlášky a naši další vzájemnou komunikaci je podat přihlášku elektronicky prostřednictvím systému DIPSY, kam se přihlásíte prostřednictvím bankovní identity. Automaticky obdržíte i potvrzení o podání přihlášky.
    Videonávod k vyplnění přihlášky přes DIPSY naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=aQveHvbCQ70&t=3s.