English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Krajské kolo chemické olympiády kategorie B

Ve čtvrtek 4. 1. 2024 proběhlo na Univerzitě Pardubice krajské kolo chemické olympiády kategorie B. Naši školu reprezentovali 4 žáci:

  • Adéla Burešová (3. ročník),
  • Ivana Jarošová (3. ročník),
  • Jan Doležal (2. ročník) a 
  • Anna Reslová (3. ročník).

Všichni řešitelé byli úspěšní a obsadili 2., 3., 5. a 6. místo.

Ke krásným výsledkům všem gratulujeme. 🙂