English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Kritéria přijímacího řízení 2024/2025

Vážení uchazeči o studium na naší škole,
bližší informace o přijímaní do oborů vzdělání, které naše škola nabízí, naleznete v dokumentu „Kritéria přijímacího řízení“.

   

V letošním roce se testy fyzických předpokladů pro obory vzdělání Bezpečnostně právní činnost a Požární ochrana konat nebudou.