English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Naše škola se zapojila do projektu EDUgrant

EDUgrant banner

V úterý 28. 11. 2023 před naší školou zaparkoval EDUbus, ve kterém si žáci druhých ročníků a pedagogové vyzkoušeli moderní výukové metody zaměřené na vědu. Konkrétně se jednalo o měřící zařízení pro výuku s využitím dálkového přenosu dat, sadu pro výuku obnovitelných zdrojů energie a termokamery.

Cílem bylo získat nové pomůcky do výuky fyziky s propojením do chemie. Skvělou zprávou je, že jsme výběrovým řízením prošli a získali tak sadu spektrometrů a výbojových trubic, kterou žáci již tento rok 2024 využijí při výuce.