English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Přijímací řízení 2024 – pozvánky k JPZ a informační dopisy

Vážení uchazeči o studium na naší škole,
v minulém týdnu byly naší školou odeslány pozvánky k jednotným přijímacím zkouškám (dále jen „JPZ“) všem uchazečům, které Cermat přiřadil ke konání JPZ na naší škole (prostřednictvím Dipsy a prostřednictvím poštovních služeb).

Mohlo se stát, že jste od naší školy pozvánku k JPZ neobdrželi, protože jste byli Cermatem přiřazeni ke konání JPZ na jiné škole. V takovém případě jste obdrželi pozvánku na oba termíny JPZ od jiné školy. Naše škola obdrží výsledek přijímacího řízení od Cermat a budete zařazeni i do výsledkové listiny na naší škole pod registračním číslem, které uchazeči, kteří podali přihlášku prostřednictvím Dipsy, vidí v tomto systému. Uchazeči, kteří podali přihlášku prostřednictvím vytištěného tiskopisu nebo hybridní formou, obdrží informaci o přiděleném registračním čísle od naší školy poštou. Informace o registračním čísle odešleme tento týden.

Další možností je, že jste obdrželi dvě pozvánky k JPZ, přestože jste si na naši školu dávali pouze jednu přihlášku na jakýkoliv obor. I to je v pořádku, ostatní školy výsledky od Cermat obdrží a zařadí Vás na i na jejich výsledkovou listinu.

Uchazečům o studium učebního oboru na naší škole, kteří si podali přihlášku prostřednictvím tištěného formuláře nebo hybridní formou, budeme odesílat tento týden poštou informaci o registračním čísle. Ostatní vidí registrační číslo v Dipsy a nebudeme informaci odesílat.

Prosíme všechny uchazeče, kteří pozvánku k JPZ v tomto týdnu neobdrží, aby nás kontaktovali.

Dále prosíme uchazeče ze zahraničí, aby si pečlivě překontrolovali hlavně způsob konání zkoušek, zda je vše tak, jak požadovali. V případě jakýchkoli nesrovnalostí nás neprodleně informujte, prosím, abychom mohli případný problém co nejrychleji vyřešit.

Předem Vám děkujeme za trpělivost a pochopení. Na naši školu přišlo téměř 1300 přihlášek ke studiu. Velmi si Vašeho zájmu o studium na naší škole vážíme.

Ing. Jan Ptáček, ředitel školy