English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Závěrečné setkání v Düsseldorfu (Německo), 7.–8. 2. 2024

Závěrečné setkání partnerů projektu EUMOOS se konalo v sídle hlavního partnera, kterým byla instituce Bezirskregierung Düsseldorf – Geschäftsstelle für EU-Projekte und berufliche Qualifizierung (Okresní úřad Düsseldorf – Kancelář pro projekty EU a odborné vzdělávání). Cílem tohoto setkání byla kontrola zpracovaných výstupů, zhodnocení realizace projektu, příprava závěrečné zprávy a diskuse o budoucí spolupráci. Během našeho pobytu v Německu jsme také navštívili průmyslový areál Chemiepark Marl, který provozuje společnost Evonik. Tento chemický závod spolupracuje s německým partnerem projektu EUMOSS, školou Berfuskolleg West der Stadt Essen, při vzdělávání nových bezpečnostních pracovníků (v rámci tzv. duálního systému vzdělávání). Při prohlídce průmyslového areálu nás místní vedoucí bezpečnostní pracovník společnosti Evonik seznámil s různými prvky zabezpečení areálu, např. fyzická ostraha, technické prvky zabezpečení, kamerový systém, moderní technologie.

A jaký je výsledek projektu Evropské moduly v oblasti bezpečnosti v odborném vzdělávání a přípravě – tedy EUMOSS? Podařilo se nám vytvořit a sdílet materiály do výuky o kybernetické bezpečnosti. S hrozbami, které jsou obsahem těchto výukových materiálů, se všichni setkáváme stále častěji, proto považujeme zvolené téma za velmi vhodné a užitečné. Dalším velikým přínosem je poznání jiných vzdělávacích přístupů v zemích EU a navázání nových partnerství, která přispějí k organizaci dalších odborných mobilit studentů i pedagogů.

Těšíme se na další společné aktivity!

  EUMOSS – Düsseldorf meeting