English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Archiv autora: Ivan Hudeček

Při přípravě na náročné povolání hasiče zdolávají žáci ferraty

Střední průmyslová škola chemická Pardubice připravuje ve studijním oboru Požární ochrana své žáky na práci u hasičského záchranného sboru. Snaží se, aby tito žáci získali nejen odborné znalosti a dovednosti potřebné v jejich budoucím povolání, ale aby měli i potřebnou fyzickou a psychickou kondici.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pravděpodobně není v České republice jiná střední škola, jejíž žáci by v rámci školních výletů a sportovních kurzů zdolávali zajištěné lezecké cesty – tzv. ferraty. Díky svým učitelům žáci třídy 2PO začátkem letošního léta zdolali i nejtěžší části ferraty „Vodní brána“ poblíž Riegrovy stezky u Semil. Žáci třídy 3PO během svého sportovního vodáckého výcviku zdolali ferratu u Hluboké nad Vltavou. Příští rok plánují slézt i nově vybudovanou ferratu „Havranka“ v Českém Krumlově.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Učitelé ověřovali výukové postupy v balistice a v chemii

Žáci oboru Bezpečnostně právní činnost ze Střední průmyslové školy chemické Pardubice, věnující se studiu forenzních věd, za moderními trendy v kriminalistice rozhodně nezaostávají. Zásluhu na tom mají učitelé odborných předmětů, kteří ověřují například možnosti výukových postupů v balistice a v chemii.

V prostorách střelnice v Sezemicích připravovali vzorky textilií prostřelené z různých typů zbraní a z různých vzdáleností. „Takto připravené vzorky budou studenti hodnotit s ohledem na rozptyl povýstřelových zplodin. Na základě vhodných forenzně-chemických postupů žáci zviditelní tyto stopy a budou schopni odhadnout, z jaké vzdálenosti byl smrtící náboj vypálen,“ vysvětluje učitel chemie Jakub Návesník. Jedná se o klasickou kriminalisticko – znaleckou činnost při dokazování trestné činnosti páchané za použití střelných zbraní. S její pomocí se dá dokázat, zda se například jednalo o sebevraždu nebo střelbu z krátké vzdálenosti, kdy se dá předpokládat, že se pachatel a oběť trestného činu znali.

„Cvičné vzorky textilií připravené ze starého laboratorního pláště byly vystaveny palbě z různých zbraní a vzdáleností. Chemické stopy povýstřelových zplodin budou následně otisknuty do želatinové hmoty a takto vzniklé otisky budou podrobeny důkazovým reakcím, které vyjeví jejich rozptyl, ze kterého se dá usuzovat na vzdálenost střelce vůči oběti,“ upřesňuje Jakub Návesník.

Využití sofistikovaných a názorných metod při výuce forenzních věd je zárukou toho, že absolventi pardubické chemické školy budou na svoji profesi policejního vyšetřovatele připraveni na úrovni, kterou vyžaduje praxe.

Zaměstnanci chemické školy se učili bránit útoku teroristy

Uteč – Skryj se – Bojuj. Tři zásady, které je třeba respektovat při útoku ozbrojeného teroristy na bezbranné cíle, třeba na zaměstnance školy, pedagogy a jejich žáky. Hlubšímu poznání těchto zásad a praktickému nácviku chování napadených obětí při takovéto mimořádné události byla ve Střední průmyslové škole chemické Pardubice věnována jednodenní instruktáž vedená zkušenými lektory ze společnosti VIASTEP. V Pardubickém kraji šlo o první akci svého druhu, na řadu by měly přijít další střední školy v regionu.

„Úroveň přípravy pracovníků škol na potenciální útok je rozdílná. Většina škol v našem státě je proti průniku neznámé nebezpečné osoby dobře zajištěna, avšak trochu pokulháváme v přípravě procesů, které jsou v případě vzniku takového útoku spouštěny,“ hodnotí význam preventivních činností pro učitele odborný lektor Libor Krainer. Počet těchto útoků bude podle něj nadále stoupat, a to nejen ve školských zařízeních. „Prostřednictvím těchto kurzů, které iniciují a podporují ministerstvo školství a jednotlivé kraje, se snažíme připravit pedagogy i nepedagogický personál na možnost vzniku takových událostí a ukázat jim způsob, jak takovou situaci řešit,“ dodává.

Podle odborníků je zapotřebí, aby uvedené tři zásady vycházely z přirozeného chování člověka při mimořádných událostech. „Při instruktáži vycházíme z toho, že přirozená reakce po útoku je utéct od nebezpečí. V tomto případě apelujeme na lidi, aby utíkali směrem od nebezpečí, přičemž musí vědět, kde se zdroj nebezpečí nachází. Útěk v panice vede vždycky do záhuby,“ vysvětluje lektor. Pokud není možný útěk, následuje ukrytí. Vychází to z přirozenosti člověka ukrýt se před nebezpečím. Účastníci kurzu získávají cenné rady jak se schovat, proč je správné postavit mezi sebe a nebezpečí nějakou překážku, případně tuto překážku různými způsoby zesílit a učinit ji odolnější. „Poslední možností je boj s nebezpečím s využitím improvizovaných prostředků, které kolem sebe máme a co nejefektivnější útok. Současná populace není bohužel schopná řešit takovéto situace. Je proto nezbytné si v hlavě přenastavit procesy, jak se v takové situaci chovat. Mimořádná situace vždy vyžaduje nasazení mimořádných prostředků,“ říká odborný lektor.

 

Při podobných útocích se oběti ocitají v obrovském stresu, zprvu ve fázi jakéhosi strnutí a návalu paniky, které se nevyhne zřejmě nikdo. Pokud je však člověk alespoň trochu poučen a projde podobným výcvikem, v následné intuitivní fázi se rychle upomene na poznatky z preventivní akce, které mu pomohou přežít. Stejně jako při instruktáži před vzletem každého civilního letadla i zde platí, že nejdříve musíme zajistit sebe, abychom mohli zachraňovat ostatní. Učitel je ale vždy vůdčí osobnost, leader, který obranu žáků organizuje.

Pedagogové z chemické průmyslovky se podle instruktorů vyrovnali s mimořádnou událostí dobře. Své reakce si nakonec mohli vyzkoušet i při závěrečném hodnocení, kdy se museli nečekaně vypořádat s náhlým útokem ze strany útočníka. Na stresovou situaci zareagovali vesměs správně, co je však podle odborných lektorů nejpodstatnější, o získaných poznatcích a praktických zkušenostech budou nadále přemýšlet. A to určitě jinak, než jak jsou zvyklí třeba po přečtení zprávy popisující hrůzný teroristický čin.

Učitelé chemické školy se chopili zbraní

Z osmi druhů zbraní střílelo téměř čtyřicet pedagogů ze Střední průmyslové školy chemické Pardubice během dvou střeleckých kurzů, které pro ně v průběhu tohoto týdne na střelnici v Sezemicích připravili jejich kolegové, učitelé odborných předmětů oboru vzdělání Bezpečnostně právní činnost. „Do střeleckého vybavení investovala škola poměrně hodně peněz a když se zároveň uvolnily prostředky z Fondu kulturních a sociálních potřeb, přišlo nám jako dobrý nápad pronajmout si zázemí sezemické střelnice a nabídnout učitelskému sboru možnost vyzkoušet si ostré střelby. Je nás tu celkem osm, kteří máme instruktorskou zkoušku, věnovat se místo našim žákům našim kolegyním a kolegům tudíž nebyl problém,“ říká vedoucí předmětového týmu Karel Koubík.

Z tolika druhů zbraní, které jsou v pardubické chemické škole k dispozici, si v praxi nevystřelí ani policista. „Na běžných středních školách, kde se tomuto oboru vyučuje, střílí žáci pouze ze vzduchovky a malorážky. Naši studenti jsou na tom o poznání lépe. V rámci výuky předmětu střelecká příprava učíme žáky teorii (mimo jiné tyto okruhy: konstrukci zbraní a střeliva, bezpečnou manipulaci se zbraní, jak zbraň rozebrat a složit), dále jsou žáci seznamování se Zákonem č. 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu a jsou připravováni ke složení zkoušky odborné způsobilosti držitele zbrojního průkazu. Z tohoto žáci skládají praktickou maturitní zkoušku ve formě testu a v rámci praktické části rovněž absolvují ostré školní střelby,“ vysvětluje Karel Koubík.

Tentokrát se ale zbraní chopili učitelé. Stříleli postupně z krátkých zbraní – z klasické policejní pistole ČZ 75, revolveru Magnum 357, rakouské zbraně Glock 19 či samopalu Scorpion vz. 61, jedné z nejlepších československých zbraní, která se kdy vyráběla. Dlouhé zbraně byly zastoupeny samopalem vzor 58 v civilní verzi, zbraní ČZ 805 Bren S-1 pro podmínky armády, brokovnicí a malorážkou ráže 22 LR. „Musíme kantory pochválit, všichni byli bezvadní, poslouchali, snažili se a byli i šikovní, zvláště kolegyně učitelky. Ty mnohdy předčily žáky, kteří absolvují střeleckou přípravu během celého čtvrtého ročníku,“ hodnotí Karel Koubík.

V současné době v chemické škole vyučuje odborné předměty u oboru bezpečnostně právní činnosti čtrnáct pedagogů. Jsou to bývalí příslušníci bezpečnostních sborů (Policie ČR, Vojenská policie apod.) s minimálně dvacetiletou praxí. „Prošli jsme celou řadu pozic, od pochůzkářů až po vedoucí speciálních útvarů. Nyní se tyto zkušenosti snažíme předávat žákům. Když přednášíme, vyprávíme v podstatě o tom, co jsme dělali po celý svůj dosavadní profesní život,“ dodává.

Chemická škola úspěšně čelí produkci tzv. covidových absolventů

Střední průmyslová škola chemická Pardubice se rozhodla místo tzv. covidových absolventů vyslat do praktického života standardně připravené mladé lidi. Žáci v oborech vzdělání Chemik a Kadeřník dostali po úspěšně zvládnuté teoretické části závěrečné zkoušky v červnu možnost doplnit si praktické dovednosti během letních prázdnin. Tento přístup, který škola zvolila jako jediná v kraji i širším okolí, se zcela jistě osvědčil.

„Byli jsme po sedmi měsících distanční výuky postaveni před tři možnosti: Tvářit se, jako by bylo vše v pořádku a nechat žáky dělat praktickou část závěrečné zkoušky v řádném červnovém termínu, avšak s nejistým výsledkem, poslat žáky na prázdniny a přesvědčit je, že si ročník zopakují, což se nakonec (nejen z kapacitních důvodů) ukázalo jako nereálné, a nebo obětovat letní prázdniny, což nepochybně znamenalo zátěž nejen pro žáky, ale i pro pedagogy. I přesto, že zároveň probíhala rekonstrukce elektroinstalace v hlavní budově školy, jsme se rozhodli pro tuto třetí možnost. Jsem přesvědčený o tom, že jsme udělali dobře,“ konstatuje ředitel školy Jan Ptáček.

Podle Veroniky Krchové, garanta oboru Kadeřník, žáci již všechno po stránce teoretické uměli, avšak vzhledem k opatřením v době koronakrize, kdy praktická výuka probíhala on-line formou, potřebovali dopilovat praktické dovednosti a získat pracovní návyky, aby se jim některé postupy zautomatizovaly a u zkoušky nebyli zaskočeni. V průběhu prázdninové přípravy šlo o techniky barvení a odbarvování vlasů, techniky střihů a podobně.

„Zpočátku jsem byla zklamaná, že přijdu o poslední prázdniny v mém životě, ale na druhou stranu jsem ráda, že nám vedení školy dalo takovouto možnost. Bez ní bych asi neuměla to, co teď. Za ty dva měsíce jsme se přece jen naučili víc, a to i díky našim zákazníkům. Za mě je to určitě bonus,“ říká čerstvá absolventka Aneta Jedličková. Kadeřnické profesi se chce i nadále věnovat. „Budu pracovat v jednom pražském kadeřnictví. Počítám s tím, že se budu nadále vzdělávat, navštěvovat různé semináře, poznávat nové metody barvení, střihu. I na to se těším. Práce mě baví a pro sebe v ní vidím budoucnost,“ dodává. Stejně tak pro jediného chlapce mezi úspěšnými absolventy Radka Bartakoviče byla prázdninová příprava výzvou a možností zdokonalit se v praktických dovednostech. „Budu se oboru dál věnovat, i když zpočátku jen na pánském oddělení, které mi vždycky šlo lépe. Počítám s tím, že se v práci budu dál zdokonalovat, určitě půjdu na nějaký kurz a pak již nastoupím do zaměstnání. Kdybych měl někomu z mladších zájemců o studium tohoto oboru doporučit tuto školu, určitě tak udělám, protože jsou tady skvělé mistrové a výborní učitelé,“ říká.

Praktickou část závěrečné zkoušky úspěšně složilo vedle 46 žáků oboru vzdělání Kadeřník také 21 žáků v oboru Chemik. Při řešení úloh z chemické analýzy a syntézy se jim možnost letní přípravy v laboratořích zcela určitě vyplatila. Podle zástupkyně ředitele Petry Beránkové bude řada absolventů učebních oborů pokračovat v nástavbovém studiu. „Letošní čísla jsou vyšší než v minulosti.

Nástavba Vlasová kosmetika i Bezpečnostní služby jsou naplněny vždy po třiceti žácích a hlásí se další uchazeči,“ říká. Kombinovaného nástavbového studia Chemik operátor využívají podle ředitele školy spíše zaměstnavatelé pro zvýšení kvalifikace svých vyučených zaměstnanců.

Učitelé z pardubické chemické školy testovali na Madeiře nový nástroj pro výuku programování

Odpověď na otázku jak propojit regionální historii s výukou programování na základních a středních školách nabízí projekt ECoS (Early Coding in Schools), do něhož se v rámci programu Erasmus+ zapojily vzdělávací organizace z Portugalska, Německa, Španělska a České republiky. S platformou EcoS byli na konci června během týdenního kurzu na ostrově Madeira seznámeni také učitelé ze Střední průmyslové školy chemické Pardubice.

Pracovním prostředím se účastníkům staly prostory moderně vybavené učebny organizace Direção Regional de Educação, která je součástí základní školy Escola Básica do 1º Pré-escolar da Cruz de Carvalho ve Funchalu. Po úvodním semináři věnovaném základům kódování v programovacím jazyce Python prošli učitelé jednotlivými stupni demoverze počítačové hry s detektivním příběhem, který je zasazen do reálií portugalského ostrova Madeira. Prostřednictvím kódovacího jazyka, matematického uvažování, představivosti a důvtipu se žáci musí vypořádat s nástrahami virtuálního světa špionů. „Po dobu tréninku nám byli k dispozici samotní autoři softwaru, němečtí kolegové z Ingenious Knowledge GmbH z Kolína nad Rýnem, kteří nám pomáhali s opravami v kódu a snažili se nám vysvětlit, kde je chyba a proč. Také vzhledem k intenzivnímu tréninku na několika desítkách dílčích úkolů jsme byli na konci týdne schopni samostatně pracovat a úspěšně postupovat scénářem hry,“ říká Jitka Kašparová, jedna z účastnic kurzu. V jeho dalším průběhu byli učitelé seznámeni se softwarem, který je určený spíše pro žáky základních škol a učí kódování pomocí hry s robotem, v závěru pak diskutovali možnost zapojit se v říjnu tohoto roku do akce s názvem Code week 2021.

Podle projektové manažerky SPŠCH Pardubice Justiny Pluktaite je prostředí testované hry pro žáky natolik zábavné, že budou k tvůrčí práci motivováni, a zároveň natolik jednoduché, že učitelé nebudou mít problém zařadit tuto aktivitu do učebních plánů ve výuce informačních a komunikačních technologií či v dalších předmětech. Nástroj, který se časem stane přístupným pro další uživatele přes rozhraní prohlížeče, bude v nadcházejícím školním roce za účasti minimálně tří set studentů v různých věkových kategoriích (8 – 12, 15 – 19 a starší) ověřován v praxi.

Voda je i fotogenická, ukázala výstava

Každá kapka se počítá. Životadárná voda ve všech podobách se stala nosným tématem tříletého projektu s názvem Every Drop Counts, kterého se v rámci programu Erasmus+ účastní žáci a učitelé ze škol šesti evropských zemí. Jednou z nich je také Střední průmyslová škola chemická Pardubice.

V prvním ´necovidovém´ roce projektu žáci chemické školy zpracovávali například témata Řeka Chrudimka z pohledu turistiky, Sucho a ochrana vody, Archeologická senzace – neolitická studna na Pardubicku, Voda v mém okolí, Vodní stopa, Čistírna odpadních vod Hlinsko, Problematika pitné vody, Život ve vodě na fotografiích z mikroskopu či Chemická analýza vody z rybníka. Stejně jako řadu dalších studentských evropských projektů i tento ovlivnila koronavirová krize. Po setkání učitelů v září předminulého roku (2019) v České republice a pobytu žáků ve Španělsku na jaře 2020 se mělo uskutečnit setkání v Lotyšsku a Litvě. Další vlna pandemie sice omezila podobné cesty žáků a také pravidelné koordinační schůzky učitelů se konají virtuálně při on-line konferencích, projekt se ale nezastavil. Další aktivitou se stala fotografická soutěž.

„Nechali jsme se inspirovat polským nápadem. Tradicí tamní školy jsou pravidelné výstavy fotografií umístěných ve veřejném prostoru před školou. V naší škole se realizace podobné výstavy, v rámci projektu pochopitelně s tématem vody a s názvem Voda fotogenická, ujali žáci 2B Marek Kalvoda, Vojtěch Kudr a Ivo Mühlbach, kteří nad plakáty a organizací soutěže strávili mnoho hodin a bez kterých by výstava nevznikla,“ říká členka projektového týmu Věra Poláková. „Nakonec se nám sešlo šestašedesát snímků od třiceti autorů. Škola si od města pronajala plakátovací plochu u zastávky MHD v Poděbradské ulici, kde si může široká veřejnost od 18. května prohlédnout ty nejlepší práce,“ dodává.

Porotce z řad pedagogů a žáků velmi zaujala fotografická momentka z hasičské soutěže, kdy voda tryskající z chybně spojených hadic vykouzlila spolu se slunečními paprsky barevnou duhu nebo vítězný snímek padající kapky vody. Působivé jsou ale všechny snímky. Ty vítězné jsou vystaveny ve vestibulu školy, všechny pak na webových stránkách. Prezentovány budou také v prostorách odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje.

Chemická škola vybírala uchazeče o studium ve dvou oborech i pomocí fyzických testů

Ke studiu na Střední průmyslové škole chemické Pardubice se hlásí mnohem více žáků než kolik jich lze ve finále přijmout. Převyšující poptávky po vzdělávání v oborech Bezpečnostně-právní činnost a Požární ochrana škola využívá k tomu, aby si v rámci přijímacího řízení prověřila také fyzickou připravenost zájemců o studium a mohla vybrat opravdu ty nejlepší.

Předloni byly testy fyzické připravenosti mírnější, vloni se kvůli epidemickým opatřením z důvodu onemocnění Covid-19 nekonaly vůbec, letos poprvé měly tu nejvyšší náročnost. Jejich součástí bylo provádění kliků, cviku leh-sed a na závěr běh na 1 km. Ve dvou dnech, vždy odpoledne po didaktických testech z českého jazyka a matematiky, se v tělocvičně a na oválu hasičského stadionu v areálu školy vystřídalo celkem 250 dívek a chlapců. „O přijetí žáků ke studiu těchto dvou oborů rozhodnou výsledky přijímacích zkoušek, velký důraz ale klademe právě na fyzickou připravenost. Dalším kritériem pro přijetí jsou rovněž výsledky ze základní školy,“ vysvětluje ředitel školy Jan Ptáček. Mezi dívkami dominovala Eliška s časem 3:21 minuty, z chlapců byl nejrychlejší Tomáš, který trať uběhl za 3 minuty a 14 sekund. „Předvedené výkony slibují velice dobrou úroveň. Padesát účastníků testů dosáhlo v běhu na jeden kilometru času pod čtyři minuty. To je příslibem do budoucna, kdy budou žáci absolvovat řadu povinných kurzů či reprezentovat naši školu ve sportovních soutěžích,“ dodává Jan Ptáček.

Ke studiu dalších oborů škola přijímá uchazeče bez přijímacích zkoušek. Do maturitních oborů Aplikovaná chemie 140, Bezpečnostní služby 30, Vlasová kosmetika 30 a do učebních oborů Kadeřník 50 a Chemik 12.

Účesy z pardubické chemické školy uspěly v Mariboru

Slovinský Maribor se stal místem konání on-line soutěže žáků odborných škol z celé Evropy, kteří mohli své dovednosti porovnat v řadě uměleckých kategorií.

Jednotícím tématem byly Světy a kromě fotografie, filmu, módní ilustrace, animace, tvorby módy či například komiksu byla do programu zařazena také účesová tvorba či tvorba plakátu. Nemohly zde tudíž chybět ani žákyně Střední průmyslové školy chemické Pardubice, které veřejnost přesvědčily o tom, že tvorbě účesů opravdu rozumí.

„Festivalový výbor FOMB Střední školy designu Maribor a Asociační festival designu Maribor sice soutěž vyhlásily již v lednu tohoto roku, avšak k nám se výzva dostala až tři týdny před uzávěrkou. Přesto se podařilo přesvědčit pět žákyň, tři z oboru Kadeřník a dvě z nástavbového oboru Vlasová kosmetika, aby se do této mezinárodní soutěže zapojily,“ říká mentorka třídy 2K1 Renata Vyskočilová.

Zdeňka Včeláková z uvedené třídy slavila obrovský úspěch, když v kategorii Účes obsadila druhé místo a v kategorii Plakát skončila třetí. Stejná příčka v tvorbě účesů patří také její spolužačce Zuzaně Pohankové. „Velký dík a gratulace patří i děvčatům, která se sice neumístila, ale šla do toho s vervou a odhodlaností a i jejich tvorba byla úžasná. Jsou to Anežka Červová z 1VK v kategorii Účes, Nikola Bokšová z 1VK v kategorii Plakát a Iva Poláková opět ze třídy 2K1,“ dodává mentorka třídy 1VK Michaela Skálová.

Účast pardubické chemické školy v soutěži svědčí o tom, že i v době mimořádných opatření v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 lze na mezinárodní scéně dosáhnout mimořádných úspěchů.

Chemická škola byla oceněna za aktivity spojené s pomocí při řešení koronakrize

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a Svaz chemického průmyslu ČR udělilo čestné uznání Střední průmyslové škole chemické Pardubice za aktivity spojené s pomocí při řešení koronakrize. Přestože se tak stalo již v září loňského roku, škola o tom byla zasláním čestného uznání informována oficiálně až nyní. Ocenění podepsali ministr Karel Havlíček a prezident svazu Petr Cingr.

Chemická škola zareagovala již v prvních měsících epidemie koronaviru na nedostatek ochranných prostředků a zahájila výrobu a distribuci dezinfekčních látek. Dezinfekčním roztokem pomohla zásobit především Integrovaný záchranný systém, nemocnice v Pardubickém a Středočeském kraji, Krajskou hygienickou stanici a zařízení sociální péče v Pardubickém kraji. V červnu se pak ve spolupráci s KSH Pardubického kraje, Junákem – Českým skautem a Českou radou dětí a mládeže podařilo zásobit dezinfekcí dětské tábory a pomoci tak s jejich zdárným průběhem.

„Podařilo se nám během epidemického roku 2020 vyrobit přes 100 tisíc litrů dezinfekce Anti-Covid. Od září vyrábíme dezinfekci DeCovid se stejným složením, jejíž výroba trvá dodnes,“ říká ředitel školy Jan Ptáček. Začátky byly podle něj velmi hektické. „Ukázaly, že když je potřeba táhnout za jeden provaz, dokážeme společně nepředstavitelné věci, výjimku pro povolení výroby udělenou Ministerstvem zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Pardubickým krajem se podařilo vyřídit v rozsahu dní. Následně navazovaly další jednání a koncem března jsme začali vyrábět. Velké poděkování patří firmám EthanolEnergy, Synthesia, Explosia a Preol, které nám pomohly s dodávkami základních surovin, jako jsou ethanol, peroxid vodíku a glycerol,“ dodává.