English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Archiv autora: Ivan Hudeček

Na pořadatelské a strážní službě při MS v biatlonu se podíleli i žáci chemické průmyslovky

Po jedenácti letech se světový šampionát biatlonistů vrátil do Vysočina arény v Novém Městě na Moravě. Vůbec poprvé se do organizace mistrovství světa zapojili žáci Střední průmyslové školy chemické Pardubice.

Žáci 3. ročníku oboru Bezpečnostně právní činnosti zde od 6. do 18. února společně s bezpečnostní agenturou Čechymen vykonávali pořadatelskou a strážní službu. Celkem 57 žáků a žákyň, v doprovodu 6 členů pedagogického sboru, zabezpečovali kontrolu vstupu do areálu závodiště, objekt pro VIP hosty i závodníky.

Žáci v průběhu svého působení na této mezinárodní prestižní akci tvořili dvě skupiny, kdy každá skupina pracovala na místě jeden týden. „Ze strany pořadatelů, organizátorů a vedoucích pracovníků společnosti Čechymen byli naši žáci hodnoceni velice kladně, a to i přes skutečnost, že v průběhu celého mistrovství bylo velice nepříznivé počasí a žáci společně s pedagogy plnili úkoly ve velice složitých klimatických podmínkách,“ říká vedoucí předmětového týmu Karel Koubík.

Soutěži Mladý kriminalista dominovali žáci pořádající chemické školy

Tým ve složení Aneta Kratochvílová, Martina Macháčková a Kateřina Volejníková zvítězil se ziskem 175,5 bodů v 8. ročníku celorepublikové soutěže Mladý kriminalista. Klání mezi školami, které v České republice vyučují bezpečnostně právní obory, se uskutečnilo 21. listopadu 2023 v prostorách Střední průmyslové školy chemické Pardubice.

„V letošním roce se soutěže zúčastnilo celkem sedm škol, přičemž každá z nich mohla přihlásit jedno tříčlenné družstvo v libovolném složení,“ vysvětluje jeden z organizátorů soutěže Martin Bárta. „Soutěž je však poměrně náročná, takže převážná většina soutěžících byla ze 4. ročníků,“ dodává.

Test z kriminalistiky, kriminalistická fotografie, odhad vzdálenosti a určování azimutu, první pomoc při úrazu elektrickým proudem, antropologická identifikace osob, překonávání cylindrické vložky, střelba airsoftovou pistolí, nabíjení zásobníku v časovém limitu a daktyloskopická identifikace osoby – to byly soutěžní disciplíny, v kterých mohli soutěžící získat body jako družstvo nebo jako jednotlivci. Tyto body se následně započítaly do celkového počtu bodů družstva. Druhé místo obsadil tým ISŠ Moravská Třebová ve složení Miroslav Malach, Filip Šikula a Sára Tmějová se ziskem 123,5 bodů, na třetí příčce skončil tým SPOŠ Dvůr Králové nad Labem ve složení Terezie Hawlová, Martin Jirman a Veronika Špičáková se ziskem 123 bodů.

„V některých disciplínách byla výkony velmi vyrovnané. Týmy na prvních třech místech obdržely z rukou ředitele školy Jana Ptáčka věcné ceny, diplomy, medaile a poháry. Vítězům gratulujeme a všem děkujeme za účast. Budeme se těšit na setkání v příštím roce,“ uzavírá Martin Bárta.

Soutěže se zúčastnily školy BPA Ostrava, ISŠ Moravská Třebová, SPŠCH Pardubice, BPA Malé Svatoňovice, STŠ Most, Euroškola Česká lípa a SPOŠ Dvůr Králové nad Labem.

Žáci sestrojili v EDUbusu elektrický obvod s vodíkovým článkem

Za žáky a pedagogy Střední průmyslové školy chemické Pardubice přijel v úterý 28. listopadu 2023 EDUbus. Jedná se o součást projektu tzv. EDUteamu, který se snaží motivovat učitele k tomu, aby si ve výuce vyzkoušeli nové technologie a postupy. Tématem zhruba hodinových lekcí pro tři třídy třetích ročníků a skupinu pedagogů byly tentokrát tipy na možnosti využití termokamer a seznámení s Horizon Energy Boxem, tedy jakýmsi balíčkem pro výuku o obnovitelných zdrojích energie.

„Cílem je ukázat, že v současném světě sice budeme většinou pouze uživateli techniky a konzumenty informací, ale je důležité mít představu o základních procesech a principech, na kterých náš svět stojí a které jsou v polytechnice využívány,“ říkají realizátoři projektu, kteří v programech pro střední školy kladou před žáky otázky a úkoly, k jejichž zodpovězení musí použít hlavu, ruce a své zkušenosti. „Sledujeme zjednodušenou linii: Problém – hypotéza – návrh řešení – realizace – zpracování výsledků,“ dodávají.

Také při odpolední lekci čekal na učitele především technických předmětů úkol sestrojit elektrický obvod s vodíkovým článkem, kde je vstupní surovinou destilovaná voda. „V sestaveném obvodu měříme velikost proudu a napětí pomocí PASCO měřáků. Data jednotlivých skupin zadáme do cloudu, aby je všichni měli k dispozici. Program ukazuje možné propojení práce studentů s moderním zařízením a sdílení dat pro další zpracování,“ vysvětluje lektor Jiří Havlík, který je zároveň ředitelem EDUteamu. Pomocí termokamer Lab IR, Flir a Fluke si „cestující“ mohli ověřit, jak dlouho zanecháváme teplotní stopu, kolik tepla se odráží od okolních předmětů nebo jak vidět přes neprůhledné folie.

“Technologie nemohou a neměly by nahradit klasickou výuku. Ale vzhledem k posunu technologií napříč celou společností a všemi obory nemohou před jejich využitím školy zavírat dveře. Mají-li připravit žáky a studenty na budoucí život v moderním světě, měly by moderní technologie začlenit do vzdělávacího procesu. Všechny naše projekty si kladou jediný cíl – pomoci kolegům a školám s touto nelehkou výzvou,” říká Jiří Havlík. Další zastávkou EDUbusu bude hned zítra zemědělská škola v Čáslavi.

Žáci oboru Kadeřník ve vlásenkárně Východočeského divadla Pardubice

Žáci a pedagogové Střední průmyslové školy chemické Pardubice – oboru Kadeřník obnovili spolupráci s Východočeským divadlem v Pardubicích. Návštěvy v zázemí divadelní scény v uplynulých letech znemožňovala covidová opatření.

Šestnáct žáků druhého ročníku spolu se třemi stážistkami z Litvy, které ve škole působily v rámci programu Erasmus+, se ve vlásenkářské dílně seznámilo s uměním vlásenkářů a nahlédlo do zákulisí divadelní scény. „Žáci se věnovali pod dohledem zkušených pracovnic divadla mytí a úpravě paruk, výrobě pramenů vlasů či tvorbě umělých knírů,“ říká učitelka odborné výchovy Renata Vyskočilová. „Vyráběli masky pro dětské divadelní představení, pohádku Dvanáct měsíčků, s přihlédnutím ke specifickým vlastnostem jednotlivých ročních období, rohy pro postavy čertů či svatozáře pro anděly,“ dodává s tím, že další formy spolupráce se připravují.

Vojáci z vojenských letišť usedli znovu do školních lavic

První dva z celkem šesti náčelníků laboratoří pohonných hmot Armády České republiky absolvovali ve Střední průmyslové škole chemické Pardubice měsíční kurz Chemik – laborant. Tomáš Raitmajer z vojenského letiště v Náměšti nad Oslavou a Miloš Vocl z letiště v Čáslavi se v rámci Národní soustavy kvalifikací věnovali pod vedením šesti zkušených pedagogů teoretické přípravě i práci v laboratoři. Kurz úspěšně zakončili koncem minulého týdne závěrečnými zkouškami.

„Přestože se účastníci kurzu do školních lavic vrátili po více než třiceti letech, jejich výsledky při závěrečné zkoušce by jim mohli závidět i žáci třetího ročníku, pro které je výuka denním chlebem,“ nešetří chválou ředitel školy Jan Ptáček. „Stejně tak dosažené výsledky v laboratoři zasluhují uznání, když se například jejich výpočty při ověření dvěma metodami od sebe nelišily,“ dodává. Oba dospělí žáci, kteří mají původně stavební, respektive elektrotechnické vzdělání, se v určitých momentech stali zároveň učiteli, když svým vyučujícím předávali praktické vědomosti získané při rutinní laboratorní práci s jednotlivými druhy paliv a olejů na svých vojenských letištích. Škola tak při poskytování profesních kvalifikací nezískává pouze finanční prostředky, ale také cenné poznatky z praxe.

Pardubická chemická škola v průběhu školního roku v rámci programu Národní soustavy kvalifikací zvýší profesní kvalifikaci zhruba padesáti lidem.

Přednáška o nanomateriálech se setkala s velkým zájmem

Tentokrát na téma nanotechnologií se ve čtvrtek 2. listopadu v prostorách Střední průmyslové školy chemické Pardubice uskutečnila další z cyklu přednášek, které mají za cíl studentům přiblížit pestrý svět chemie kolem nás. Pan prof. Ing. Miroslav Vlček, CSc. (Univerzita Pardubice, CEMNAT) pro žáky i pedagogy připravil téma, které v posledních letech přitahuje velkou pozornost široké veřejnosti. „V přednášce nazvané Nanomateriály – malé rozměrem, velké významem nás seznámil s definicí nanomateriálů, se zástupci přírodních nanomateriálů nacházejícími se kolem nás, s aplikačními možnostmi laboratorně připravených nanomateriálů a jejich širokou škálou možného prostorového uspořádání,“ vrací se k zajímavému odpolednímu setkání jedna z organizátorek Magdaléna Zvolská a dodává: „Děkujeme všem studentům, kteří se na přednášce sešli a již nyní se těšíme na další setkání.“

Level Up! Workshop prověřil schopnost kritického myšlení

Mladí lidé se v on-line prostoru pohybují jako ryby ve vodě. Využívají však skutečně všechny možnosti, které on-line platformy nabízejí? Zcela určitě ne. Nabízí se proto otázka: Existují praktické návody, jak rozvíjet on-line vzdělávací dovednosti s využitím různých užitečných nástrojů? V tomto případě lze již odpovědět kladně.

Výsledkem právě končícího projektu Level Up!, do něhož je zapojena také Střední průmyslová škola chemická Pardubice, jsou otevřené vzdělávací kurzy na různá témata, jakými jsou například rozvoj kritického myšlení, dovednost vytvořit základní formální útvary jako jsou životopis či žádost, znalost a dovednost využívat on-line aplikace a platformy pro výuku a sebevzdělávaní, příprava na pracovní pohovor, práce v týmu nebo příprava na budoucí zaměstnání. Praktické dopady projektu Level Up! prezentovaly členky projektového týmu Markéta Mazalová a Michaela Novotná na konferenci, která se v prostorách školy uskutečnila 19. října 2023 a jejíž součástí byly rovněž dva workshopy věnované kritickému myšlení a hospodaření s časem.

„Kriticky myslet jsme si zkusily v rámci hry, ve které jsme se měly na základě dostupných informací rozhodnout, které z daných osob podáme lék proti nemoci AIDS. Zároveň jsme se dozvěděly, že například lékaři se musí rozhodovat pomocí kritického myšlení v podstatě každý den,“ okomentovaly svoji účast na workshopu Kateřina s Eliškou. Zaujalo je však také téma prokrastinace. „Výzkumy říkají, že průměrný člověk žije 70 let, ale z toho několik týdnů si vůbec nepamatuje, několik týdnů spí a několik týdnů prokrastinuje. Představíme-li si náš život jako tabulku, kde každý čtvereček je jeden týden našeho života, pak nelze nesouhlasit se slovy lektora: Nepromrhejte ty čtverečky, je jich opravdu málo. Žijte život,” dodávají.

Do mezinárodního projektu, který přinesl žákům nové možnosti sebevzdělávání a osobního rozvoje a učitelům mnoho možností pro testování studentů, se zapojily školy a vzdělávací instituce ze Španělska, Itálie a Francie.

Workshop vizážistiky pro žáky nástavbového studia

Jaké postupy a produkty používají profesionální vizážisté, jak správně vytvářet foto make up, jak řešit suché rty před nalíčením či jak správně konturovat obličej a řešit jeho nesouměrnost? Na tyto a další otázky našli odpovědi žáci Střední průmyslové školy chemické – nástavbového oboru Vlasová kosmetika, kteří se 2. listopadu 2023 zúčastnili workshopu s předním českým odborníkem na vizážistiku Pavlem Bauerem. „Otázek bylo mnoho a dá se říci, že na všechny žáci dostali odpověď,“ říká vyučující Michaela Skálová.

Ve druhé části workshopu lektor Pavel Bauer předvedl své dovednosti a žáci se také seznámili s technikou Air brush make upu, kterou si mohli sami vyzkoušet. „Workshop, na jehož konci všichni obdrželi certifikát, byl velkým přínosem a doufáme, že nebyl poslední,“ uzavírá Michaela Skálová.

Radek Jíša obsadil páté místo na Grand-Prix Chimique

Skromný, slušný, milý, přátelský. Těmito přívlastky charakterizuje žáka čtvrtého ročníku Střední průmyslové školy chemické Pardubice Radka Jíšu každý, kdo jej mohl osobně poznat. Jeho učitelé pak nešetří dalšími pochvalnými slovy: pracovitý, vytrvalý a velice talentovaný. Tato skvělá hodnocení nakonec Radek podpořil skvělou reprezentací školy v průběhu tříměsíční zahraniční stáže na University of Plymouth v jihozápadní Anglii, přípravou své práce v rámci Středoškolské odborné činnosti na katedře fyzikální chemie Univerzity Pardubice a především úžasným pátým místem v nedávné světové soutěži Grand-Prix Chimique v chorvatském Záhřebu.

Úspěch v celostátním kole chemické olympiády, kde obsadil celkové čtvrté místo, se tak trochu očekával. Na konci srpna se spolu s dalšími třemi žáky zúčastnil výběrového soustředění v Brně, aby jej výsledky laboratorních úloh poslaly do celosvětového finále. Tam se měl možnost porovnat nejen s dalším českým studentem, ale také s dvěma desítkami talentovaných žáků z pobaltských zemí, Německa, Slovenska, Rakouska a Itálie.

„Preparativní část v prvním dnu soutěže byla věnována základům mechanochemie. Jedná se o nový chemický obor, který se teprve rozvíjí. Naším úkolem bylo smíchání dvou reaktantů s použitím minimálního počtu rozpouštědel. Postup je to tedy ekologičtější, levnější a výtěžky jsou téměř stoprocentní, což je oproti klasickým syntézám v rozpouštědlech lepší. Druhý den v analytické části jsme se věnovali klasické chelatometrii, kterou známe z běžné praxe ve škole. Přestože v soutěži byly pro stanovení látek zastoupeny jiné kovy a vznikaly trochu jiné reakce, v principu šlo o mně důvěrně známé chemické postupy. K tomu pak bylo třeba vypracovat výpočty,“ popisuje průběh soutěže Radek Jíša.

A jak se tento sympatický mladík z Nové Paky k chemii vůbec dostal? Ve své rodině je v zájmu o tento obor osamocen. Maminka je asistentkou pedagoga v mateřské škole, tatínek metrologem a ani mladší bratr se pro tento obor nerozhodl a připravuje se pro profesní dráhu na poli automobilového průmyslu. „Měl jsem štěstí na učitele chemie. Na základní škole Husitská v Nové Pace mě učil pan učitel Lukáš Rambousek, který byl pro obor velice zapálený a demonstroval nám hodně pokusů, přestože podmínky chemicko-fyzikální učebny byly velice skromné. Chemie mě v osmé třídě začala bavit,“ vzpomíná Radek, kterého kromě chemie bavila i fyzika a taky trochu biologie. „A samozřejmě mi nebyla cizí ani matematika. Během studia na základní škole se nám vystřídali tři matikáři, poslední z nich, paní zástupkyně Eva Mládková, nás ale naučila nejvíc. Na burze škol mě pak zaujal výklad pana učitele Jakuba Návesníka. Nějak to všechno do sebe zapadlo,“ dodává.

Úspěšný žák by se rád v budoucnu věnoval fyzikální chemii, především počítačovým propočtům a modelování průběhu chemických reakcí. Společně s analytikou chce také z fyzikální chemie maturovat a pokračovat ve studiu na české vysoké škole. „Myslím, že naši učitelé jsou opravdu dobří. Jsme na velmi dobré úrovni i v rámci Erasmu, který nám hodně pomáhá při získávání odborných zahraničních zkušeností. A co bych vzkázal mladším spolužákům? Jestli vás chemie baví, jděte do toho, věřte si a nebojte se pustit do něčeho odvážnějšího. Půjde to snadno a můžete se dostat vysoko, stejně jako se to povedlo mně,“ uzavírá Radek Jíša.

Odborníci z Univerzity Pardubice přibližují zajímavosti ze světa chemie

Cola, tonic a jiné dryáky. To byl název přednášky prof. Ing. Miloslava Pouzara, Ph.D., z Centra materiálů a nanotechnologií (CEMNAT) Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, která se uskutečnila ve čtvrtek 5. října 2023 v prostorách Střední průmyslové školy chemické Pardubice. Akce byla prvním setkáním v rámci plánovaného cyklu popularizačně-naučných přednášek, které i nadále povedou přední odborníci z pardubické univerzity.

Přednáška profesora Pouzara, o kterou byl enormní zájem posluchačů, měla skvělou úroveň i atmosféru. Organizátoři věří, že stejně vysoký zájem bude rovněž o další setkání. To nejbližší se uskuteční již v listopadu.