English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Archiv autora: Petra Kácovská

Výsledky přijímacího řízení pro učební obory

Obor vzdělání 28-52-H/01 Chemik

Obor vzdělání 69-51-H/01 Kadeřník

Zápisový lístek přijatý uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdá poté, co bude vědět výsledky přijímacího řízení u obou oborů na podané přihlášce (nejpozději však do 15 dnů po datu konání JPZ).
Odevzdáním zápisového lístku uchazeč potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v tomto oboru vzdělání na naší škole.
V případě, že se rozhodnete na učební obor na naší škole nastoupit, prosíme o odevzdání zápisového lístku v co nejkratším možném termínu, nejpozději do 5 pracovních dnů.

Zahájení školního roku 2019/2020

Nový školní rok 2019/2020 bude zahájen 2. září 2019 v 7:55. Rozpis místností, ve kterých proběhnou třídnické hodiny, naleznete níže i ve vestibulu školy.

První ročníky budou mít 4 třídnické hodiny (konec cca v 11:35).

Přejeme vám úspěšný vstup do nového školního roku.

Rozpis tříd pro třídnické hodiny

Třída Třídní učitel Počet žáků Místnost
1A Ing. Lucie Křivčíková 26 H201
1B Mgr. Pavlína Lohynská 26 H210
1BC1 Mgr. Markéta Mazalová 30 H204
1BC2 Mgr. Dana Katzerová 30 H207
1BS Mgr. Michal Škopek 23 K162
1C Ing. Magdaléna Zvolská, Ph.D. 29 K273
1D Mgr. Alena Králíková 25 H110
1E Mgr. Tomáš Novotný 22 K263
1K Mgr. Leona Hoffmanová 31 H116
1KCH Ing. David Jirouš 29 K269
1PO Mgr. Michal Dušek 30 H108
1VK Mgr. Radka Musílková 26 L131
2A Mgr. Jitka Kašparová 30 H310
2B Mgr. Michaela Novotná 28 H312
2BC1 Mgr. Jana Vidrmová 34 K266
2BC2 Mgr. Eva Marková 33 K374
2BS Mgr. Věra Poláková 14 K365
2C Ing. Marcela Burešová 22 K367
2COP Mgr. Radek Weis 2 K360 (ICT2)
2D Mgr. Andrea Brožová R. 23 H309
2K1 Mgr. Veronika Krchová 28 H306
2K2 Mgr. Renata Pilná 24 H209
2PO Mgr. Lukáš Hubička 30 H203
2VK Ing. Bc. Hana Blažková 14 K264
3A Mgr. Martina Chalupová 22 L238
3B Ing. Andrea Čížková, Ph.D 19 K372
3BC1 Mgr. Petr Pospíchal 31 K266
3BC2 Mgr. Šárka Chválová 30 L232
3C Ing. Jan Nožka 21 H206
3D Ing. Drahomíra Klímová 21 K179
3K1 Mgr. Ivan Hudeček 29 K368
3K2 Mgr. Kateřina Bakulová 29 H111
3PO Mgr. Pavel Nix 30 L136
4A Ing. Jana Stočková 20 K375
4B Ing. Jakub Dřevikovský 19 H303
4BC1 Mgr. Libuše Vališová 32 H304
4BC2 Mgr. Martin Bárta 33 H115
4C Mgr. Jan Sodomka 15 K362 (ICT3)
4D Mgr. Ivana Křivková 20 H307
4PO Mgr. Petra Kácovská 29 H212

Organizační pokyny pro maturanty – podzimní termín

Státní maturitní zkoušky – spádová škola

Z důvodu komplikované dopravní situace v okolí školy se dostavte k maturitním zkouškám v dostatečném předstihu (cca 45 minut před začátkem).

K prokázání totožnosti si nezapomeňte občanský průkaz.

Kontrola pomůcek (pravidla, kalkulačky, tabulky a speciální pomůcky žáků s PUP) proběhne vždy hodinu před začátkem zkoušky v zasedací místnosti H103.

Profilové maturitní zkoušky

Losování praktické maturitní zkoušky v laboratořích pro žáky tříd 4A, 4B, 4C, 4D a 2COP proběhne ve čtvrtek 5. 9. 2019 v 7:30 v zasedací místnosti H103.

Rozdělení tříd bezpečnostních oborů na praktickou maturitní zkoušku (praktická část) proběhne následujícím způsobem. V pátek 6. 9. 2019 budou maturovat žáci třídy 4BC2, kteří budou skládat zkoušku v řádném termínu (jdou k maturitě poprvé). V pondělí 9. 9. 2019 budou maturovat žáci třídy 4POB (BPČ), kteří budou skládat zkoušku v řádném termínu (jdou k maturitě poprvé), a žáci tříd 4BC1, 4BC2 a 2BS, kteří budou skládat zkoušku v opravném termínu.

Pokyny budou průběžně doplňovány.

Písemné práce PMZ

Písemné práce praktické maturitní zkoušky se konají v pondělí 29. 4. 2019.

Aplikovaná chemie, Chemik operátor, Požární ochrana
sraz žáků v učebně: 7:50
začátek zkoušky: 8:00

Bezpečnostně právní činnost, Bezpečnostní služby
sraz žáků v učebně: 10 minut před začátkem zkoušky
začátek zkoušky: 8:00, 9:00, 10:00 (dle rozpisu)

Konkrétní rozpisy učeben jsou zveřejněny na nástěnce ve vestibulu školy.

Zahájení ústních maturitních zkoušek

Třídy 4A, 4B, 4C, 4CHB (apl. ch.), 2COP

12. 9. 2018 v 7:35 v učebně H309

Třídy 4PO a 2BS

11. 9. 2018 v 7:15 v učebně H309

Třídy 4BC1, 4BC2, 4KPO, 4KS, 2VK

11. 9. 2018 v 8:25 v učebně H310 (opravný termín)

12. 9. 2018 v 8:00 v učebně H310 (řádný termín pro ty, kteří jdou k maturitě poprvé)

Konkrétní rozpis se dozvíte ráno v den konání zkoušky nebo telefonicky na sekretariátu školy.