English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Archiv autora: Petra Kácovská

Písemné práce PMZ

Písemné práce praktické maturitní zkoušky se konají v pondělí 29. 4. 2019.

Aplikovaná chemie, Chemik operátor, Požární ochrana
sraz žáků v učebně: 7:50
začátek zkoušky: 8:00

Bezpečnostně právní činnost, Bezpečnostní služby
sraz žáků v učebně: 10 minut před začátkem zkoušky
začátek zkoušky: 8:00, 9:00, 10:00 (dle rozpisu)

Konkrétní rozpisy učeben jsou zveřejněny na nástěnce ve vestibulu školy.

Zahájení ústních maturitních zkoušek

Třídy 4A, 4B, 4C, 4CHB (apl. ch.), 2COP

12. 9. 2018 v 7:35 v učebně H309

Třídy 4PO a 2BS

11. 9. 2018 v 7:15 v učebně H309

Třídy 4BC1, 4BC2, 4KPO, 4KS, 2VK

11. 9. 2018 v 8:25 v učebně H310 (opravný termín)

12. 9. 2018 v 8:00 v učebně H310 (řádný termín pro ty, kteří jdou k maturitě poprvé)

Konkrétní rozpis se dozvíte ráno v den konání zkoušky nebo telefonicky na sekretariátu školy.

Zahájení školního roku třídy 1COP

Školní rok třídy 1COP bude zahájen v úterý 4. září 2018 v 11:00 školením chemického zákona v učebně K263. Po skončení školení bude sraz u učebny ICT3 v 11:45. S sebou si vezměte ofocené výuční listy a občanské průkazy.

Zahájení školního roku 2018/2019

Nový školní rok bude zahájen 3. září 2018 v 7:55 v učebnách, které se dozvíte z rozpisu umístěného na nástěnce ve vestibulu školy. Třídnické hodiny budou dvě.

Přejeme vám úspěšný start do nového školního roku!

Hasiči ve VČD

Ve čtvrtek 22. března zhlédli žáci hasičských tříd skvělou komedii „Hoří, má panenko!“ ve Východočeském divadle Pardubice. Přítomni byli také příslušníci hasičských sborů, hetman Martin Netolický, starosta Krajského sdružení hasičů Pardubického kraje Josef Bidmon, ředitel HZS Pardubického kraje plk. Miroslav Kvasnička a náměstek starosty SH ČMS Jan Slámečka.

Výsledky soutěže Bobřík informatiky

Ve dnech 13. a 14. listopadu se uskutečnilo školní kolo celostátní soutěže Bobřík informatiky. Soutěžní test prověřil schopnost žáků pracovat s informacemi a jejich logické myšlení. Úspěšným řešitelům náročných úloh blahopřejeme!

Výsledky žáků 1. a 2. ročníku:

  1. Hájek Jakub (2PO) – 188 bodů
  2. Pešek Michael (1C) – 184 bodů
  3. Spěváčková Lucie (2BC2) – 179 bodů
  4. Men Vojtěch (2PO) – 176 bodů
  5. Pilařová Iva (1PO) – 174 bodů

Výsledky žáků 3. a 4. ročníku:

  1. Klouček Marek (3BC1) – 158 bodů
  2. Vápeníková Dominika (3POB) – 134 bodů
  3. Dvořáček Štěpán (3POB) – 123 bodů
  4. Zajíčková Nikol (3BC1) – 121 bodů
  5. Kloz Martin (4C) – 117 bodů

Už známe nejen svá jména

V dvoudenních cyklech se od 11. do 26. září prostřídali žáci prvních ročníků SPŠCH Pardubice na adaptačních kurzech. Celkem jich z Pardubic na Vysočinu do střediska Immanuel u Ždírce nad Doubravou vycestovalo 254 z 9 tříd. Společně s nimi se akcí účastnili třídní učitelé a školní metodici prevence. Program připravoval a vedl školní metodik adaptačních kurzů společně s externími lektory.

Cílem této akce bylo usnadnit „prvákům“, kteří po opuštění základní školy často opustili i svá bydliště, neboť si zvolili obory nabízené naší školou, jejich vstup do nového prostředí. Vzájemné seznámení, společné činnosti a vytvoření prostředí důvěry, to vše se dařilo realizovat během interakcí, jež byly žákům nabídnuty. Třídní učitelé se stejně jako jejich žáci aktivně zapojili, a tak odjížděli bohatší o zkušenosti, které by ve školních třídách sbírali dlouhou dobu. Také školní metodici prevence se mohli žákům představit a navázat s nimi vztah, který žákům umožní v budoucnu bez obav přijít s žádostí o pomoc.

Propracovaný program zahrnoval jednoduché seznamovací „ledolamky“, ale také náročnější skupinové aktivity, v nichž se naplno projevily osobnosti vůdčí i ty, které se nechávají spíš vést. Klidné a pohostinné zázemí střediska poskytlo všem příjemný azyl při nepřízni počasí i dostatek prostoru pro realizaci týmových činností.

Zpáteční cesta na vlak byla vždy provázena špetkou smutku, že společný pobyt končí, ale vzájemně diskutující skupinky by nikdo netipoval na spolužáky, kteří se znají méně než tři týdny. V předem objednaných vagónech Českých drah po odjezdu většinou hovor pomalu utichal a unavení žáci využili cestu k odpočinku, aby druhý den mohli zasednout v lavicích už zcela „zadaptovaní“.