English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Archiv autora: administrator

4. místo ve florbalovém turnaji

Naše děvčata se zúčastnila po vítězstvích v okresních kolech Subterra Cupu i sportovní olympiády mládeže středních škol krajských kol ve florbalu krajských turnajů v těchto soutěžích. V nich bohužel nestály „na bedně“, ale v obou případech se umístily na 4. místě.

Florbal Skuteč 2023

Mezinárodní soutěž Best in English

Dne 30. 11. 2022 se žáci naší školy opět zúčastnili soutěže Best in English.

Best in English je mezinárodní online jazyková soutěž v anglickém jazyce pro studenty všech typů středních škol a gymnázií ve věku 14–19 let, kterou organizuje Institute for Competencies Development a Czech-us Agency ve spolupráci s partnery projektu a pod záštitou MŠMT.

Nejlepšího výsledku letos dosáhl Otakar Pojmon, 2C, který obsadil v národním kole 37. místo a ve světovém měřítku skončil na 82. místě. Gratulujeme! Letošních ročníku se zúčastnilo rekordních 22 779 studentů ze 704 škol.

22.–26. 8. 2022 – Bratislava, Slovensko

Skupina vyučujících chemických předmětů ze SPŠCH Pardubice se v posledním prázdninovém týdnu zúčastnila 1. vzdělávacího kurzu pro středoškolské učitele v Bratislavě, který uspořádala Slovenská technická univerzita v Bratislavě, hlavní koordinátor projektu CHemIQSoc (Digitalizace chemických experimentů pro zlepšení kvality a podpory výuky chemie na středních školách). Součástí kurzu byly vědecko-populární přednášky na aktuální témata z oblasti chemie, např. Inteligentní textilie – oděvy budoucnosti, 3D technologie pro vesmírné aplikace, Tištěná elektronika – materiály a použití, Zajímavosti o d- a f- prvcích. V průběhu týdne se účastníci aktivně podíleli na natáčení edukativních videí laboratorních experimentů pro oblast analytické chemie. Natočení videí s praktickými ukázkami chemických pokusů je jedním z hlavních cílů tohoto projektu. Díky novým digitálním materiálům budou mít žáci možnost lépe porozumět chemickým dějům v rámci vyučované látky.

ChemIQSoc Bratislava

Mladý chemik – 2. tisková zpráva 2022/2023

Ve středu 11. ledna 2023 se v prostorách Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích (SPŠCH) uskutečnilo regionální finále 16. ročníku soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. 29 finalistů z 18 základních škol změřilo své síly v laboratorních dovednostech a poté se zúčastnilo interaktivní chemické show. Učitelé absolvovali doprovodný program společnosti Explosia.

Více informací naleznete ve 2. tiskové zprávě 2022/2023.

Školní časopis Vyzvědač

V letošním roce se školní časopis rozrůstá o anglickou sekci. S potěšením oznamujeme všem čtenářům školního časopisu Vyzvědač, že Rita Skeeter se přidala k týmu redaktorů a těší se na vaše anglické články, eseje, vtipné fejetony a postřehy ze života.

Rita Skeeter and her Quick Quotes Quill are back and better than ever!We are proud to say that Rita is taking over the newly established English section of the school newspaper. We are looking forward to reading your articles. Be creative, original, entertain our readers, share your views with the whole school. The best articles will be published in the next issue by the end of January.

The word limit is 190 words max! The deadline for your articles is January 20th.

Please feel free to contact me at my address Rita.Skeeter@spsch.cz

Write your articles on the following topic:

Why _________ should be the next president (fictional character, movie actor, celebrity)?

 

Navýšení ceny obědů od 1. 2. 2023

Vážení rodiče, milí žáci,
v souladu s Vyhláškou 107/2005 Sb., o školním stravování a v návaznosti na zdražení veškerých vstupů, které se odráží v konečné ceně obědů, jsme byli nuceni přistoupit ke zvýšení ceny obědů pro žáky ze stávajících 45 Kč na 54 Kč.

Navýšení ceny obědů je platné od 1. 2. 2023. Pevně věříme, že se nám díky zvýšení ceny podaří zachovat kvalitu a pestrost obědů i s přihlédnutím k plnění spotřebního koše, který určuje výživové požadavky na jídla podávaná ve školní jídelně. Současná cena obědů je, bohužel, nadále neudržitelná.

Děkujeme za pochopení

Mladý chemik – 1. tisková zpráva 2022/2023

Šestnáctý ročník regionálního kola soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR zaznamenal rekordní účast. Do populárního klání, které pořádá Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích (SPŠCH), se zapojilo téměř 7 000 žáků devátých tříd. 485 jich postoupilo do krajských kol.

Více informací naleznete v 1. tiskové zprávě 2022/2023.

Jazykové kurzy pro učitele SPŠCH Pardubice

Díky projektu Za vzděláváním do Evropy, který naše škola realizuje od srpna 2020, se mohli naši učitelé zúčastnit dvoutýdenního jazykového kurzu v zahraničí. Po nucené pauze způsobené pandemií covid se deset kolegů vydalo do různých částí Evropy.

Nejčastější destinací pro kurz angličtiny, na který se přihlásili především učitelé odborných předmětů, byla Malta. Je totiž jednou z mála zemí, kde je angličtina úředním jazykem. Jazyk tu lze vstřebat nejen při výuce, ale i během trávení volného času – v restauraci, při nakupování, v dopravě apod. Mírně pokročilým se podařilo prolomit obavu z mluvení anglicky, pokročilejší si své znalosti oprášili a získali více jistoty v komunikaci.

„Jazykáři“ se inspirovali novými přístupy, aktivitami na jazykově-metodických kurzech, ať už na Maltě, v německém Lindau nebo – pro učitele ruštiny – v lotyšské Rize.

Součástí pobytu byla vždy nejen formální výuka, ale také organizované výlety po okolí. V kurzech, které vedli zahraniční kvalifikovaní lektoři, byl kladen důraz na mluvení a porozumění mluvenému slovu, důležitou součástí bylo i vypracování odpoledních domácích úkolů. Jazykové skupiny byly složeny z více národností, což poskytlo příležitost pro porovnání pracovních podmínek i způsobu výuky v jiných evropských zemích. Vznikla nová přátelství a možná i partnerství pro spolupráci škol v budoucnu.

Oříškem bylo cestování, neboť bylo mnohdy dlouhé a neobešlo se bez komplikací. Všichni účastníci se však shodují na pozitivním přínosu – zlepšili se nejen po jazykové či odborné stránce, ale díky kontaktu s dalšími národnostmi s trochu odlišnými mentalitami a zvyky získali zajímavé osobní zkušenosti.