English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Archiv autora: administrator

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Z DŮVODU MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ S ÚČINNOSTÍ OD 25. 2. 2021 DO ODVOLÁNÍ JE ZAKÁZÁN POHYB A POBYT VE ŠKOLÁCH BEZ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ (nos, ústa), KTERÝM JE:

  • RESPIRÁTOR NEBO OBDOBNÝ PROSTŘEDEK splňující příslušné normy např. FFP2 nebo KN 95,
  • ZDRAVOTNICKÁ OBLIČEJOVÁ MASKA naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC (dvě přes sebe přeložené zdravotnické obličejové masky-chirurgické roušky).

STEJNÉ OPATŘENÍ PLATÍ NA VŠECH VEŘEJNÝCH MÍSTECH, KDE DOCHÁZÍ K PŘÍTOMNOSTI ALESPOŇ 2 OSOB VZDÁLENÝCH OD SEBE MÉNĚ NEŽ 2 m

Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

Více informací viz INFORMACE O VYDÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ (viz příloha) a mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN

 

Nové podmínky zakončování studia pro žáky závěrečných ročníků

Pozor! MŠMT změnilo podmínky pro připuštění k maturitní zkoušce / závěrečné zkoušce 2021.

Více informací naleznete v dokumentech uvedených níže:

 

Výuka od 1. února do 14. února 2021

Dle nařízení vlády ČR bude provoz škol a školských zařízení v termínu od 1. února do 14. února realizován ve stejném režimu jako v předcházejícím období, tj. kompletně distanční výuka s možností individuálních prezenčních konzultací.

 

Pololetní klasifikace, dodatečná klasifikace

Pololetní klasifikace žáků za 1. pololetí šk. roku 2020/21 je zpřístupněna ve webové aplikaci programu Bakalář. Žáci dostanou výpisy vysvědčení po obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole.

Termín pro doplnění podkladů pro klasifikaci je Rozhodnutím ředitele školy stanoven na 26. února 2021. V případě potřeby bude termín prodloužen. Dodatečná klasifikace bude probíhat v rámci individuálních prezenčních konzultací či online formou dle domluvy mezi vyučujícím a žákem. Termíny dodatečné klasifikace budou koordinovat třídní učitelé. Způsob koordinace bude upřesněn.

 

Výuka v týdnu od 25. ledna 2021

Provoz škol a školských zařízení bude v týdnu od 25. ledna 2021 fungovat ve stejném režimu jako v předchozím týdnu. O případných úpravách od 1. února 2021 rozhodne vláda ČR ve středu 27. ledna 2021.

Tabulka pro individuální konzultace žáků je zpřístupněna ZDE.

Chemický kroužek v roce 2021

Vážení žáci, vážení rodiče, z důvodu epidemických nejsme v letošním roce schopni realizovat chemický kroužek pro žáky ZŠ. Mrzí nás, že se s vámi na kroužku nesetkáme a budeme doufat v pokračování tradiční aktivity naší školy v budoucnu.

Přeji úspěšný rok 2021.

Za SPŠCH Pardubice

Ing. Jan Ptáček, ředitel školy