English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Archiv autora: administrator

Rozvrh pro distanční výuku platný od 12. října 2020

Rozvrh distanční výuky platný od 12. 10. 2020 začíná týdnem A. Rozvrh zahrnuje praktické vyučování soustředěné do jednoho dne s vyznačením učebny, ve kterých výuka probíhá. Hodiny označené „mim“ jsou odučeny distančně. Synchronní on-line výuka je plánována individuálně dle potřeby prostřednictvím Google kalendáře.

 

Uzavření kadeřnictví

Vážené zákaznice, vážení zákazníci,
naše kadeřnictví bude do odvolání uzavřené. Pro bližší informace nás telefonicky kontaktujte ke konci měsíce října.

Děkujeme za pochopení.

 

Distanční výuka 5.–7. 10. 2020

Upravený rozvrh na dny pondělí–středa je přístupný ve webové aplikaci programu Bakaláři.

Praktickou prezenční výuku budou mít v úterý 6. 10. třídy: 1PO, 2BC1, 3B a 4D a ve středu 7. 10. třídy: 2B, 3PO, 4BC1, 4C. U učebních oborů je vyučován odborný výcvik dle standardního rozvrhu.

S ohledem na blokové rozložení výuky by si měli žáci na dny praktické výuky objednat obědy.

Pro distanční výuku je připravován nový rozvrh, který bude platit od čtvrtka 8. 10.

 

Nařízení KHS Pardubického kraje – omezení provozu středních škol

Informace pro žáky a rodiče

Na základě Nařízení KHS Pardubického kraje č. 3/2020 dochází k omezení provozu středních škol podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, spočívajícímu v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů ve školách, s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy.

Rozvrh výuky bude přístupný na webových stránkách školy. Výuka teoretických předmětů bude probíhat distanční formou. Praktická výuka bude u žáků učebních oborů probíhat dle platného rozvrhu, u žáků v maturitních oborech bude soustředěna do konkrétních dní dle rozpisu. V pondělí 5. 10. bude výuka v maturitních oborech probíhat pouze distanční formou.

Více informací žákům i rodičům sdělí třídní učitelé během pátku 2. 10. 2020 prostřednictvím webové aplikace Komens.