English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Archiv autora: administrator

Termíny opravných zkoušek

Termíny jednotlivých opravných zkoušek naleznete ZDE. Konkrétní rozpis po jménech naleznete v den zkoušky ve vestibulu školy.

Přezkoušení žáků, kteří nebyli v rámci školního roku klasifikování, tzv. N-ka, bude probíhat individuálně po dohodě s jednotlivými vyučujícími daných předmětů v termínu pondělí 26. 8. a úterý 27. 8.

 

Nabídka volných pracovních míst

Pracovní pozice:
kantýnská/kantýnský

Nástup: od září 2019

 

Pracovní pozice: 
pracovník úklidu/uklízečka

Nástup: od října 2019

 

Bližší informace o volných pracovních místech u zástupkyně ředitele Mgr. Dity Sankotové na telefonním čísle 464 629 669 nebo e-mailu sankotova@spsch.cz.

Skvělý úspěch v celostátním kole SOČ

Absolventka studijního oboru Aplikovaná chemie Michaela Sperátová se umístila na celostátní přehlídce SOČ na čtvrtém místě. Úspěchu dosáhla obhajobou práce „π-Konjugované chromofory na bázi 2,8-disubstituovaného dibenzo[b,d]thiofenu“, kterou vykonávala na Univerzitě Pardubice v průběhu studia ve druhém, třetím a čtvrtém ročníku.

 

Odborný laborant ve VÚMOP – Zbraslav

Kdo jsme:

akreditovaná zkušební laboratoř Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy. Provádíme chemicko– analytické, fyzikální a biochemické rozbory půd, vod a rostlinného materiálu.

Kvalifikační požadavky:

úplné odborné střední, popř. vysokoškolské – bakalářský stupeň – chemického zaměření (praxe v laboratoři vítána)

Náplň práce:

vykonávání odborných prací v laboratoři, práce s laboratorní a instrumentální technikou, práce na PC

Nabízíme:

pružnou pracovní dobu, závodní stravování, menší pracovní kolektiv, pracoviště: Praha 5 – Zbraslav

Termín nástupu:

ihned nebo dle dohody

Kontakt:

e-mail: svehla.jaroslav@vumop.cz
tel.: 777 401 554