English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Archiv autora: administrator

Mimořádný a podzimní termín společné a profilové části MZ

Ředitel školy stanovil mimořádný termín pro konání opravné či náhradní praktické maturitní zkoušky v jarním zkušebním období.

Mimořádný termín pro praktickou maturitní zkoušku v profilové části MZ

Rozhodnutím ředitele školy je stanoven mimořádný termín pro konání opravné či náhradní praktické maturitní zkoušky na dny 28. června 2021 a 29. června 2021. Rozhodnutí ŘŠ s rozpisem termínů naleznete ZDE.

Začátek zkoušky je po oba dva dny v 8:00.

Mimořádný termín společné části MZ

Na základě rozhodnutí MŠMT je v rámci jarního zkušebního období zařazen mimořádný termín didaktických testů společné části MZ, a to na dny 7. července 2021 do 9. července 2021. Výsledky budou zpřístupněny 19. července 2021.

Maturanti, kteří v řádném termínu u didaktických testů neuspěli nebo se z konání didaktických testů řádně omluvili, jsou k mimořádnému termínu automaticky přihlášeni. Pokud se ke konání opravné nebo náhradní zkoušky v mimořádném termínu nedostaví, budou automaticky omluveni.

Naše škola je spádovou školou.

Jednotné zkušební schéma:

Datum konání Zkušební předmět  Čas zahájení zkoušky Časový limit
7. července 2021 Matematika  9:00 135 min.
7. července 2021 Anglický jazyk  14:30 110 min. (40 + 70 min.)
8. července 2021 Český jazyk a literatura  9:00 85 min.
9. července 2021 Matematika rozšiřující  9:00 150 minut
9. července 2021 Francouzský jazyk  13:00 110 min. (40 + 70 min.)
9. července 2021 Německý jazyk  13:00 110 min. (40 + 70 min.)
9. července 2021 Ruský jazyk  13:00 110 min. (40 + 70 min.)
9. července 2021 Španělský jazyk  13:00 110 min. (40 + 70 min.)

Podzimní termín MZ

Didaktické testy společné části MZ v podzimním termínu se budou konat ve dnech 1. září 2021 do 3. září 2021. Jednotné zkušební schéma stanoví MŠMT do 15. srpna 2021.

Zkoušky profilové části MZ se v podzimním zkušebním období budou konat v období od 1. září 2021 do 20. září 2021. Přesné termíny profilové části MZ budou stanoveny rozhodnutím ředitele školy do 30. června 2021.

Přihlášku k opravnému či náhradnímu termínu MZ je nutné podat:

  • v případě společné části do 23. července 2021
  • v případě profilové části do 30. července 2021

Formulář přihlášky naleznete ZDE.

   

Volby do školské rady

Na základě rozhodnutí ředitele školy ze dne 26. 5. 2021 proběhnou dne 28. 6. 2021 volby do školské rady, bude volen člen z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků a zástupce pedagogických pracovníků.

Do 11. 6. 2021 lze podávat návrhy na kandidáty do voleb, a to písemně na e-mailovou adresu hojkova@spsch.cz. Navrhovat kandidáty mohou oprávnění voliči, tj. zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků a pedagogičtí pracovníci.

V případě zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků je u kandidátů třeba uvést: jméno, příjmení, případně titul, třídu (svoji u zletilých žáků, dítěte u zákonných zástupců), kontaktní telefonní číslo a e-mailovou adresu a pár vět o sobě, které budeme moci zveřejnit oprávněným voličům.

V souvislosti s volbami do Školské rady sledujte i nadále školní web.

Třídní schůzky pro rodiče přijatých uchazečů do 1. ročníků

Třídní schůzky pro rodiče přijatých uchazečů do 1. ročníků všech oborů se konají 18. června 202116:00 hodin v budově SPŠCH Pardubice.

S sebou přineste průkazkovou fotografii syna/dcery.

Při vstupu do školy je nutné předložit potvrzení:

  • o negativním testu na Covid-19
  • potvrzení o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19 (neuplynulo více než 180 dní)
  • certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 (od aplikace 1. dávky uplynulo minimálně 21 dní)

V budově školy je možný pohyb pouze s ochranou dýchacích cest v souladu s platným nařízením Ministerstva zdravotnictví.