English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Archiv autora: administrator

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro obory Kadeřník a Chemik

Výsledky přijímacího řízení
pro obory vzdělání 69-51-H/01 Kadeřník a 28-52-H/01 Chemik budou zveřejněny v pondělí 23. dubna 2018 ve 12 hodin.

 

Telefonické informace o výsledcích přijímacího řízení nebudou podávány.

Účastník správního řízení a jeho zástupce (zákonný zástupce nezletilého žáka) mají v souladu s § 38 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů, právo nahlédnout do spisu.

Nahlédnutí do spisu před vydáním rozhodnutí je možné v pondělí 23. dubna 2018 od 8,00 do 11,50 hodin na sekretariátu školy.

V souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Zápisový lístek (potvrzení zájmu vzdělávat se ve střední škole)

Přijatý uchazeč svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Lhůta je také dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může v takovém případě vzít zápisový lístek zpět.

Nepřijatí uchazeči – rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno do vlastních rukou.

Pro případné odvolání proti nepřijetí je stanovena lhůta 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. Ředitel školy je povinen vyhovět v rámci autoremedury odvolání uchazeče, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat pro nedostatečnou kapacitu, a to v případě, že se místa uvolnila v důsledku neodevzdání zápisových lístků úspěšnými uchazeči a že bylo dodrženo pořadí uchazečů.

III. Středoškolské mistrovství ČR v požárním sportu

Letos se už potřetí uskuteční v areálu Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích v termínu 19. a 20. dubna 2018 Středoškolského mistrovství České republiky v požárním sportu. Celkem je přihlášeno 30 družstev žen a mužů a téměř 40 jednotlivců ze středních škol celé České republiky.

Tři nejlepší týmy z obou kategorií pak budou mít možnost postupu na Akademické mistrovství ČR v požárním sportu, které se koná o týden později v Ostravě, kde mohou poměřit síly právě s vysokoškoláky.

Družstva budou bojovat také o putovní poháry pro celkové vítěze soutěže v obou kategoriích, které do soutěže věnoval hejtman Pardubického kraje Martin Netolický při konání prvního ročníku.
Podle startovní listiny se letos sejdou v Pardubicích družstva s velkými ambicemi, takže během soutěže se budou odehrávat jistě napínavé souboje.

Průběh celého mistrovství pak můžete sledovat on-line na internetové televizi FIRE TV, takže i pokud se na soutěž nemůžete dostavit osobně a fandit svému družstvu nebo jednotlivcům, využijte možnosti a sledujte je třeba přímo ze své školy.

Hledáme nejlepšího mladého chemika – závěrečná tisková zpráva

Ve středu 4. dubna se v pardubickém ABC klubu konalo slavnostní vyhlášení výsledků 11. ročníku regionálního kola soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. Klání se zúčastnilo více než pět tisíc žáků devátých tříd ze 158 základních škol pěti krajů: Pardubického, Královéhradeckého, Libereckého, Středočeského a Kraje Vysočina. Titul nejlepšího mladého chemika získal Vít Pavlík ze ZŠ Wolkerova Havlíčkův Brod.

O tom, jak to vše probíhalo, se můžete dočíst v závěrečné tiskové zprávě.

Regionální matematická soutěž v Ústí nad Orlicí

 

Dne 27.3. 2018 se 8 žáků naší školy zúčastnilo regionální matematické soutěže v Ústí nad Orlicí. Soutěžní tým se navrátil ověnčen výraznými úspěchy:

  1. místo v kategorii S1 – Řehák Matouš 1C
  1. místo v kategorii S2 – Pallová Judita 2A
  2. místo v kategorii U1 – Nováková Adéla 1K2
  3. místo v kategorii U1 – Matoulková Petra 1K2

Nabídka volných pracovních míst

  1. Přijmeme středoškolského učitele Fyziky, Technické přípravyŘízení technologických procesů. Podrobné požadavky na tuto pracovní pozici naleznete zde.
  2. Přijmeme středoškolského učitele odborných předmětů a praktického vyučování předmětů: Technické prostředky požární ochranyTechnický výcvik. Podrobné požadavky na tuto pracovní pozici naleznete zde.
  3. Přijmeme středoškolského učitele odborných předmětů a praktického vyučování předmětů: Bezpečnostní příprava, Bezpečnostní příprava cvičení, Prevence a odhalování kriminality, Střelecká příprava. Podrobné požadavky na tuto pracovní pozici naleznete zde.
  4. Přijmeme středoškolského učitele odborných předmětů a praktického vyučování předmětů: Speciální tělesná výchova, Bezpečnostní příprava cvičení, Střelecká přípravaZdravotnická příprava. Podrobné požadavky na tuto pracovní pozici naleznete zde.

V případě zájmu zašlete podrobný strukturovaný životopis s motivačním dopisem a názvem pozice, o kterou se ucházíte na adresu: ptacek@spsch.cz, bližší informace Ing. Jan Ptáček, ředitel školy, tel.: 731 979 565.

Třídní schůzky

V pátek 23. 3. 2018 se na naší škole od 16.30 konají třídní schůzky, během nichž mají zákonní zástupci možnost informovat se u jednotlivých vyučujících o prospěchu a chování našich žáků.

Rozpis učeben a vyučujících naleznete ZDE.