English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Archiv autora: administrator

Studentské volby

Milí žáci,
rádi bychom vás spolu s naší volební komisí, tvořenou žáky druhých ročníků, pozvali k prvním studentským volbám pořádaným na naší škole, tentokrát do Poslanecké sněmovny. Volby probíhají v pondělí 20. a úterý 21. září od 9:30 ve sborovně (H103). Podrobnosti k volbám a tomu, jak volit, naleznete ve svých školních e-mailových schránkách.

Studentské volby leták

Informace k začátku školního roku – provoz školy ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19

  1. Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd (aktuálně respirátor).
  2. Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září (třídní učitelé na třídnických hodinách) a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021 (v obou termínech testování proběhne 30 min před první vyučovací hodinou s učitelem, který tuto první vyučovací hodinu vyučuje). Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.
  3. Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Třídní učitelé tuto skutečnost zjišťují 1. 9. 2021

Podrobnější inforamce obdrží žáci od svých třídních učitelů nebo je naleznete v přiložených dokumentech.

Úspěšný start do nového školního roku!

   

Rozpis tříd na zahájení školního roku 2021/2022

Třída Učebna Třídní učitel
1A K374 Ing. Stočková Jana
1B K365 Ing. Dřevikovský Jakub
1BC1 H111 Mgr. Vališová Libuše
1BC2 H209 Mgr. Korelová Zuzana
1BS H301 Mgr. Škopek Michal
1C K179 Ing. Nožka Jan
1COP Mgr. Lohynská Pavlína
1D K273 Mgr. Poláková Věra
1K1 H266 Ing. Ph.D. Hrubošová Dana
1K2 K272 Ing. Klímová Drahomíra
1PO L136 Ing. Rabas Norbert
1POB L238 Mgr. Hýlová Martina
1VK H203 Skálová Michaela
2A H304 Ing. Havel Lukáš
2B H307 (LFY) Ing. Tefrová Markéta (Tomáš Musil)
2BC1 H212 Mgr. Kácovská Petra
2BC2 K367 Mgr. Kraus Jiří
2BS K271 Mgr. Švecová Petra
2C H312 Ing. Volejníková Alena
2COP Mgr. Weis Radek
2D H309 Mgr. Polanská Jarmila
2E H206 Mgr. Širšová Markéta
2K1 K263 Mgr. Hudeček Ivan
2K2 K368 Mgr. Křivková Ivana
2PO K372 Ing. Macků Eduard
2POB H306 Mgr. Karbaš Jaroslav
2VK K162 Ing. Bc. Blažková Hana
3A H201 Ing. Křivčíková Lucie
3B K210 Mgr. Lohynská Pavlína
3BC1 H204 Mgr. Mazalová Markéta
3BC2 H207 Mgr. Katzerová Dana
3C H303 Ing. Zvolská Magdalena, Ph.D.
3D H110 Mgr. Králíková Alena
3K1 H116 Mgr. Hoffmanová Leona
3K2 K269 Ing. Jirouš David
3PO H108 Mgr. Dušek Michal
4A praxe
4B praxe
4BC1 K370 Mgr. Vidrmová Jana
4BC2 L232 Mgr. Marková Eva
4BC3 H115 Mgr. Marková Jitka, LL.M.
4C praxe
4D praxe
4PO praxe

Zahájení školního roku + testování

Milí žáci,
školní rok 2021/2022 zahájíme ve středu 1. 9. 202110.00. První den nového školního roku proběhnou pouze dvě třídnické hodiny, to znamená, že rozchod bude nejpozději v 11.30.

Testování žáků proběhne ve třídách v 10.00.