English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Archiv autora: administrator

Odborný laborant ve VÚMOP – Zbraslav

Kdo jsme:

akreditovaná zkušební laboratoř Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy. Provádíme chemicko– analytické, fyzikální a biochemické rozbory půd, vod a rostlinného materiálu.

Kvalifikační požadavky:

úplné odborné střední, popř. vysokoškolské – bakalářský stupeň – chemického zaměření (praxe v laboratoři vítána)

Náplň práce:

vykonávání odborných prací v laboratoři, práce s laboratorní a instrumentální technikou, práce na PC

Nabízíme:

pružnou pracovní dobu, závodní stravování, menší pracovní kolektiv, pracoviště: Praha 5 – Zbraslav

Termín nástupu:

ihned nebo dle dohody

Kontakt:

e-mail: svehla.jaroslav@vumop.cz
tel.: 777 401 554

 

Děti z mateřinky byly z chemických pokusů nadšené

Lanškroun – Zástupci Střední průmyslové školy chemické z Pardubic vyrazili na Roadshow do mateřské školy v Žižkově ulici v Lanškrouně. Dětem prezentovaly chemické pokusy, které vzbudily údiv a radost. Návštěvu chemiků zprostředkoval radní pro školství Bohumil Bernášek.

„Školu prezentujeme na mnoha akcích. Jednou z nich je show pro děti ze základních, ale i mateřských škol. Ukazujeme jim pokusy, které jsou efektní, ale zároveň si některé mohou vyzkoušet i doma s rodiči. Tímto způsobem chceme ukázat dětem cestu k přírodním vědám,“ řekl projektový manažer Jakub Návesník ze SPŠCH.

Děti měly možnost vidět na vlastní oči, co dokáže tekutý dusík. Pokusy s párou a možnost rozbít gumového želé medvídka kladivem byly pro mnohé doslova „kouzlem“. Stejně tak neviditelný inkoust nebo lávová lampa a hořící plyn.

„Pro děti byla prezentace chemické školy něčím novým. Mají rády pokusy a velkým plusem je i to, že si mnohé mohly vyzkoušet. Snažíme se jim kromě divadel a hudebních představení připravit i akce tohoto typu. Navštěvujeme v Lanškrouně přehlídky, které pořádají školy a konsorcium místních firem,“ sdělila ředitelka mateřské školy Ilona Matějková.

Chemická škola se prezentuje na nejrůznějších přehlídkách a školách už řadu let.  Nápad vyrazit za žáky ZŠ a MŠ s tzv. Roadshow vznikl původně jako odměna pro žáky účastnící se soutěže Mladý chemik.

„Moje uznání patří učitelům a žákům chemické školy za to, že zábavnou formou prezentují předškolákům přírodní vědy. Tato mnohdy první setkání s chemií a fyzikou mohou vzbudit zájem o budoucí studium těchto oborů,“ dodal Bohumil Bernášek. 

Mladý chemik – závěrečná tisková zpráva

Sedmý ročník celostátního finále soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR zná svého vítěze. Králem mladých chemiků se stal Robin Dočekal ze ZŠ Letovice. Letovická základní škola tak obhájila své loňské prvenství a její žáci v soutěži dokázali zvítězit již potřetí.

Celou tiskovou zprávu si můžete přečíst ZDE.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení oboru Kadeřník

Výsledky 2. kola přijímacího řízení – obor vzdělání Kadeřník naleznete ZDE.

V souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Zápisový lístek (potvrzení zájmu vzdělávat se ve střední škole)

Přijatý uchazeč svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Lhůta je také dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může v takovém případě vzít zápisový lístek zpět.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení oboru Aplikovaná chemie

V souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Zápisový lístek (potvrzení zájmu vzdělávat se ve střední škole)

Přijatý uchazeč svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Lhůta je také dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může v takovém případě vzít zápisový lístek zpět.