English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Archiv autora: Tomáš Svoboda

Středoškolská odborná činnost 2015 (SOČ)

Ve školním roce 2014/2015 obhajovalo práci SOČ celkem 14 studentů obhajujících celkem 12 prací v oborech Chemie, Fyzika, Ochrana životního prostředí a Zdravotnictví. Všech 12 prací postoupilo ze školního kola do okresního kola. Z okresního kola do krajského kola postoupily 4 odborné práce (Michal Lorenc (4C), Lukáš Janecký (3A), Martina Vacková (4C) a společný projekt Ivety Podhorné (4B) a Martina Chejna (4B). Do národního kola postoupil pouze Lukáš Janecký ze třídy 3A.

Všem soutěžícím gratulujeme a přeje mnoho úspěchů v další badatelské činnosti!

Výsledky:

Jméno Třída obor Umístění/okresní, krajské kolo apod.
Nikola Jakubcová 4B fyzika 6. místo/okresní kolo
Vladimír Horka 4B fyzika 4.-5. místo/okresní kolo
Michal Lorenc 4C fyzika 3. místo/okresní kolo; 2. místo/krajské kolo
Michal Chejn 4B chemie 5.-8. místo/okresní kolo
Jakub Kučera 4B chemie 5.-8. místo/okresní kolo
Lukáš Janecký 3A chemie 2.-3. místo/okresní kolo; 2.místo/krajské kolo
Slavomír Kollert 4A chemie 5.-8. místo/okresní kolo
Karel Bartoš 3A chemie 5.-8. místo/okresní kolo
Patrik Plaček 4A chemie 4. místo/okresní kolo
Martina Vacková 4C chemie 2.-3. místo/okresní kolo; 3. místo/krajské kolo
Patrik Břeň 3B zdravotnictví 3. místo/okresní kolo
Karel Macek 3B zdravotnictví 3. místo/okresní kolo
Martin Chejn 4B Ochrana ŽP 1. místo/okresní kolo; 3. místo/krajské kolo
Iveta Podhorná 4B Ochrana ŽP 1. místo/okresní kolo; 3. místo/krajské kolo

Festival vědy a techniky pro děti a mládež

EXPO SCIENCE AMAVET 2017

Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o. s. společně s Pardubickým krajem, Univerzitou Pardubice a dalšími spolupořadateli vyhlašuje ve školním roce 2016/2017 pod záštitou JUDr. Martina Netolického, Ph.D., hejtmana Pardubického kraje, X. ročník soutěže Festival vědy a techniky po děti a mládež v Pardubickém kraji, která je součástí Programu vytváření a rozvíjení zájmu žáků o vědecké a technické obory v Pardubickém kraji.

Okresní kolo pro PardubiceChrudim se koná 16. února 2017 v Pardubicích. Autoři nejlepších prací postupují do krajského kola, které se koná v březnu 2017 v Pardubicích.

Přihlásit do soutěže se můžete elektronickou přihláškou, kterou zašle zájemce nebo kolektiv do sekretariátu soutěže AMAVET, z. s., Starochodovská 1360/78, 149 00 Praha 4 – Chodov do 31. ledna 2017. Formulář přihlášky je možné získat v sekretariátu soutěže nebo na adrese www.fvtp.cz.

Odměny v soutěži

V kategorii JUNIOR se nejlepší řešitelé i se svými vedoucími prací zúčastní krátkodobé odborné zahraniční stáže ve Francii.
V kategorii Středoškolák se autor nejlepšího projektu zúčastní soutěže I-SWEEEP od 3. až 7. května 2017 v Houstonu, nejlepší řešitelé postupují do národního finále soutěže EXPO SCIENCE AMAVET v dubnu 2017 a mají možnost postoupit do soutěže INTEL ISEF 2018 v USA.

Úspěchy předešlých let

Národní finále EXPO SCIENCE AMAVET proběhlo ve dnech 14. a 15. dubna 2016 v budově Akademie věd za účasti našich studentů: Kateřina Matoušová a Karel Bartoš.

Žáci naší školy se ve dnech 10. a 11. 3. 2016 zúčastnili IX. ročníku soutěže Fetivalu vědy a techniky pro děti a mláděž (Expo Science AMAVET), která podněcuje zájem o technické obory v Pardubickém kraji a je v ČR soutěží ojedinělou. Jedná se o posterovou prezentaci vědecké činnosti žáků základních a středních škol. Naši studenti dosáhli významných úspěchů.
Krajského kola se zúčastnili:

Karel Bartoš – I. místo v kategorii Středoškolák s projektem Příprava a charakterizace vybraných C,N-chelatovaných organocíničitých azidů a jejich využití v tzv. click chemii
(diplom a stipendium ve výši 4000,-Kč/měsíčně v 1. r. Bc.studia v případě studia na FChT)

Martin Kolář – II. místo v kategorii Středoškolák s projektem Epoxidová lepidla
(diplom a stipendium ve výši 2.000,-Kč/měsíčně v 1. r. Bc.studia v případě studia na FChT)

Vladimír Horka – II. místo v kategorii Středoškolák s projektem Aktivace uhlíkových struktur a jejich hodnocení v polymerním materiálu
(diplom a stipendium ve výši 2.000,-Kč/měsíčně v 1.r. Bc.studia v případě studia na FChT)

Kateřina Matoušová – III. místo v kategorii Středoškolák s projektem Vlastnosti organických povlaků obsahující pigmenty na bázi SiO2 s/bez povrchové úpravy PANI, PPDA a ZnFe2O4 při OKP = 1% a 10%
(diplom a stipendium ve výši 1000,-Kč/měsíčně v 1. r. Bc.studia v případě studia na FChT)

Nejprestižnější středoškolské soutěže INTEL ISEF, která se konala letos ve Phoenixu, se zúčastnil Lukáš Janecký. Bohužel se nám v letošním ročníku nepodařilo získat ocenění.

Všem žákům gratulujeme a přejeme hodně štěstí v dalších soutěžích.


EXPO SCIENCE AMAVET 2015

Národní kolo 23. a 24. dubna proběhlo v Praze národní kolo soutěže EXPO SCIENCE AMAVET, kterého se zúčastnili i žáci naší školy: Lukáš Janecký (3A), Iveta Podhorná (4B) a Martin Chejn (4B). Lukáš Janecký se svým projektem obsadil 2. místo a zajistil si tak právo účasti na mezinárodní soutěži INTEL ISEF 2016 ve Phoenixu. Iveta PodhornáMartin Chejn obsadili se svým společným projektem 9. místo. Výsledková listina národního kola. Žáci naší školy se ve dnech 19. a 20. 3. 2015 zúčastnili VIII. ročníku soutěže Fetivalu vědy a techniky pro děti a mláděž (Expo Science AMAVET), která podněcuje zájem o technické obory v Pardubickém kraji a je v ČR soutěží ojedinělou. Jedná se o polsterovou prezentaci vědecké činnosti žáků základních a středních škol. Naši studenti dosáhli významných úspěchů. Lukáš Janecký s projektem Příprava a charakterizace sloučenin prvků 1., 13. a 14. skupiny koordinovaných NCN chelatujícími ligandy a jejich potenciální využití jako iniciátorů při vzniku biodegradovatelných polymerů postoupuje do národního finále XXII. ročníku soutěže EXPO SCIENCE AMAVET v Praze. Zároveň získal stipendium na Univerzitě Pardubice ve výši 4 000 Kč/měsíčně v 1. ročníku bakalářského studia, dále obdržel cenu společnosti CONTIPRO Group s.r.o, Dolní Dobrouč a zúčastní se Vernadského soutěže v Moskvě. Iveta PodhornáMartin Chejn s projektem Vliv vnějších podmínek na objemovou aktivitu radonu a využití membránové separace postupují do národního finále XXII. ročníku soutěže EXPO SCIENCE AMAVET v Praze. Zároveň získali stipendium na Univerzitě Pardubice ve výši 2 000 Kč/měsíčně v 1. ročníku bakalářského studia. Vladimír Horka s projektem Aktivace uhlíkových struktur a jejich hodnocení v polymerním materiálu získal stipendium na Univerzitě Pardubice ve výši 2 000 Kč/měsíčně v 1. ročníku bakalářského studia a obdržel cenu společnosti CONTIPRO Group s.r.o, Dolní Dobrouč. Jana MarečkováMichal Mach s projektem Chalkogenidová skla dotovaná prvky vzácných zemin získali stipendium na Univerzitě Pardubice ve výši 1 000 Kč/měsíčně v 1. ročníku bakalářského studia. Všem žákům gratulujeme a přejeme hodně štěstí v dalších soutěžích.

 

TFA Dubno 2015

Ve čtvrtek 11. června 2015 se vydalo na 2. ročník Středoškolského mistrovství České republiky v disciplínách TFA do Dubna u Příbrami 10 chlapců a 5 dívek z různých ročníků oboru požární ochrana. Byli to ti, kteří se na tuto soutěž kvalifikovali díky svým výsledkům ve školním kole.

Vlastní soutěž se konala v pátek za slunečného počasí, díky němuž byla soutěž ještě náročnější. Nejdříve se do zápolení pustili naši dorostenci, kteří všem „vytřeli zrak“. Podařilo se jim totiž obsadit v první desítce 6 míst: 1., 2., 3., 5., 8. a 9.! Josef Hermon si navíc odvezl k medaili za první místo i putovní pohár hejtmana Středočeského kraje pro středoškolského mistra ČR.

Po nich se na start postavila děvčata, která se nenechala zahanbit. I když na zlato nedosáhla, druhé ani třetí místo si ujít nenechala.

I v celkovém hodnocení středních škol jsme uspěli víc než skvěle – putovním pohárem pro středoškolské mistry se budeme až do příštího ročníku pyšnit u nás v Pardubicích!

Výsledky našich nejlépe umístěných žáků a žákyň:

1. místo      Josef Hermon (2PO)
2. místo      Radek Shejbal (2PO)
3. místo      Vojtěch Hrůša (1PO)
5. místo      Patrik Kligl (2PO)
8. místo      Roman Benýšek (3PO)
9. místo      Martin Faltus (2PO)

2. místo     Anna Kropáčková (1PO)
3. místo     Anna Klejchová (3PO)
4. místo     Denisa Vavrušková (1PO)
6. místo     Vendula Zemanová (1KPO)

9. místo      Jana Vaňoučková (1PO)

Simulace autonehody pro žáky 1PO a 1KPO

V rámci předmětu Zdravotnická příprava se žáci prvních ročníků oboru Požární ochrana účastní  cvičení simulovaných nehod, při kterých musí prokázat znalosti zásad poskytování první pomoci, musí zvládnout volání na tísňovou linku či ošetření zraněných. Taková akce čekala na žáky v úterý 21. dubna. Figuranty tentokrát byli žáci třídy 1PO a ošetřování prováděli žáci oboru Požární ochrana ze třídy 1KPO.

Školní kolo soutěže TFA

V úterý 28. dubna se ve sportovním areálu školy uskutečnilo školní kolo soutěže v disciplínách TFA. Celkem se účastnilo 43 dorostenců a 6 dorostenek z 1. – 3. ročníku oboru požární ochrana.

Byť předpověď počasí nebyla zrovna nejpříznivější, nakonec to nebylo tak nejhorší. V soutěži, která v překladu znamená: „Nejtvrdší hasič přežívá“ se utkaly dvě kategorie: dorostenci a dorostenky. Soutěž spočívá v tom, že hasič (soutěžící) překonává překážky v třívrstvém zásahovém oděvu, zásahové přilbě, pracovních rukavicích a pro kategorii dorostenci i s dýchacím přístrojem na zádech.

Na trati je čekají následující úkoly:

– pro kategorii dorostenci: roztažení 40 m hadic B 75 (Techmatex), 20 úderů 6 kg kladivem v Hammer boxu, překonání 2m bariéry, přenesení dvou 20 l kanystrů na vzdálenost cca 40 m. Následuje přemístění 80 kg figuríny na vzdál. 37 m a výběh do 3. podlaží. Tam soutěžící stiskem tlačítka zastaví časomíru.

– pro kategorii dorostenky: stejná trať s následujícími úpravami: dorostenky nemají dýchací přístroj, roztahují 2x 2 požární hadice C 52, 10 úderů kladivem v hammer boxu, překonání 1,5 m bariéry, přenesení 2x 10 l kanystrů a přemístění 15 kg břemene.

Nejlépe v kategorii dorostenci zvládl trať za 2:03:15 Josef Hermon ze třídy 2PO, v kategorii dorostenky v čase 2:01:62 Denisa Vavrušková ze třídy 1PO.

Soutěž byla součástí kvalifikace na Akademické mistrovství ČR v TFA, které pořádá 12. června 2015 SOŠ a SOU Dubno.

Výsledková tabulka.

Národní kolo soutěže AMAVET 2015 a Vernadského soutěž

Ve dnech 23.–24. 4. 2015 se žáci Iveta Podhorná (4B), Martin Chejn (4B) a Lukáš Janecký (3A) zúčastnili národního kola soutěže AMAVET 2015, ve které obhajovali svou badatelskou činnost. Iveta Podhorná a Martin Chejn s projektem „Vliv vnějších podmínek na objemovou aktivitu radonu a využití membránové separace“ získali 9. místo. Dále obdrželi ocenění Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze a ocenění společnosti RICOH. Lukáš Janecký s projektem „Příprava a charakterizace sloučenin prvků 1., 13. a 14. skupiny koordinovaných NCN chelátujícími ligandy …“ obsadil 2. místo spolu s právem zúčastnit se soutěže INTEL ISEF 2016 ve Phoenixu.

Lukáš Janecký se současně zúčastnil Vernadského soutěže v Moskvě. Tato soutěž byla rozdělena do dvou částí. První část soutěže byla založena na prezentaci posterů po jednotlivých sekcích. Do druhé části soutěže postoupilo 10 nejlepších projektů z každé sekce a poté proběhla jejich následná prezentace formou otevřené konference. Na slavnostním zakončení soutěže  obdržel Lukáš Janecký nejvyšší ocenění ruské Akademie věd za práci v oblasti chemie.

Lukášovi patří obrovské díky za  perfektní reprezentaci naší školy!

Soutěž anglického časopisu Bridge

Studentka naší školy, Simona Sabóová, se v školním roce 2014-2015 zúčastnila literární soutěže anglického časopisu Bridge na téma „Who´s your star?“
Simona se umístila na 5. – 10. místě. Vítězové soutěže byli odměněni časopisem Bridge.

K úspěchu v této soutěži srdečně gratulujeme!

polaroid-1

Výsledky krajského kola chemické olympiády v kategorii B

V sobotu 25. 4. 2015 se uskutečnilo na Univerzitě Pardubice krajské kolo chemické olympiády v kategorii B, která je určena pro žáky 2. a 3. ročníků středních škol. Do tohoto kola postoupilo 15 žáků z 5 středních odborných škol a gymnázií Pardubického kraje. Úkolem soutěžících bylo samostatně vyřešit zadané teoretické a praktické laboratorní úlohy.
Naši žáci dosáhli velmi pěkných výsledků – na 2. místě se umístila Anna Rejzková z 2B a na 3. místě, s rozdílem 0,15 bodu, se umístil David Friedl ze třídy 3A.

Gratulujeme!

 

 

Zájezd do Velké Británie

Minulý týden jsme se vrátili ze školního zájezdu do Velké Británie. Opět jsme navštívili Londýn, kde jsme si prohlédli korunovační klenoty v Toweru, prošli se po Tower Bridge i po Millenium Bridge. Vyfotili jsme se před Buckinghamským palácem a odpočívali jsme v St James parku, kde jsme krmili veverky. Tradičně oblíbená je návštěva muzea voskových figurín a projížďka na London Eye.

Z Londýna jsme se vydali na výlet do Oxfordu a prohlédli jsme si centrum města i univerzitní kolej Christ Church, kde studenti bydlí i studují během školního roku. Velmi povědomé se nám zdálo starobylé schodiště, které, jak se ukázalo, si zahrálo ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců. Profesorka McGonagallová na něm přivítala studenty prvního ročníku v Bradavicích.

Harry Potter nás neopustil ani po zbytek dne, kdy jsme se vydali na návštěvu do filmových studií Warner Bros, ve kterých se natáčela řada scén z Harry Pottera. Naši studenti se tak proletěli na koštěti a v hospůdce U Tří košťat ochutnali máslový ležák. Většina z nás neodolala a koupila si Bertíkovy lentilky tisíckrát jinak. Některé příchutě vyžadovaly notnou dávku odvahy, např. Black Pepper, Dirt, Sausage, Vomit, Earthworm, Bogie, Earwax, Rotten Egg. Na závěr jsme se projeli Bradavickým expresem, který odjíždí z nástupiště 9 ¾.

Jako vždy jsme byli ubytovaní v místních rodinách, a studenti tak měli možnost poznat zvyky a způsoby anglických rodin a ochutnat jejich stravu.

Mgr. Markéta Širšová

Soutěž v poskytování první pomoci

Ve středu 8. dubna 2015 se 2 družstva studentů naší školy, členů Kroužku mladých záchranářů, zúčastnila v Praze na Střední zdravotnické škole v Ruské ulici, soutěže v poskytování předlékařské první pomoci.

Této soutěže se účastnilo 13 družstev z celé České republiky, ze středních škol na nichž se vyučuje bezpečnostně právní činnost.

Čekalo na ně 5 simulací reálných situací, při kterých došlo k vážným poraněním. 5 týmů rozhodčích přitom bedlivě sledovalo, jak si jednotlivá soutěžní družstva dokázala poradit se záchranou života zraněných a s předlékařskou první pomocí.

Družstvo ve složení Krupka Michal 1KPO, Šindlerová Jindřiška 1BC2 a Fiala Martin 1PO, se umístilo na vynikajícím 3. místě.

Naše další družstvo ve složení Semrád Ondřej 3B, Doležal Martin 2A a Skalický Lukáš 1KPO, skončilo na velmi pěkném 7. místě.

Náhradníky obou našich soutěžících družstev byli Klikar Jakub 1KPO a Vendula Zemanová 1KPO.
Na soutěž připravil naše studenty a soutěže se s nimi i zúčastnil vedoucí Kroužku mladých záchranářů a školitel ZDrSem, Ing. Eduard Macků.