English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Vybavení školy a laboratoří

Odborné učebny

Laboratoře anorganické a organické chemie

Laboratoře analytické chemie

Laboratoře technické přípravy

Laboratoře fyzikální chemie

Vybavení oboru bezpečnostně právní činnost

Vybavení požární ochrany