English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Certifikáty

Reagujeme na stále se zvyšující nároky na systém řízení a efektivní realizaci v organizacích.
  • Zapojili jsme se do celosvětového programu Responsible Care.
  • Implementovali jsme systém managementu kvality a úspěšně prošli certifikací při auditu provedeném nezávislou akreditovanou certifikační společností CQS.

Den otevřených dveří začíná za...

 

Den otevřených dveří se koná v pátek 9. 12. 2022 od 12.00 do 17.00.