English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

ISO 9001:2008

ČSN EN ISO 9001:2008

Škola implementovala systém managementu kvality a úspěšně prošla certifikací při auditu provedeném nezávislou akreditovanou certifikační společností CQS, která je zástupcem ČR v mezinárodní organizaci IQNet sdružující zástupce z 35 zemí. Vydané certifikáty si tyto země vzájemně uznávají. ISO 9001 už dávno není výsadou výrobních organizací, již řadu let je uznávanou normou i v oblasti služeb a od roku 2005 se prosazuje i mezi výchovně-vzdělávacími organizacemi. Několik let existuje interpretace normy ISO 9001 pro oblast školství. Vedení školy takto dokazuje, že hledá cesty zlepšování nejen výuky, ale všech odvětví týkající se vzdělávání. Certifikace systému kvality je oporou stávajících předností školy v poskytování služeb v oblasti vzdělávání a je důležitým předpokladem pro další úspěšnou činnost školy. Systém managementu kvality škole přináší:
  • systémový přístup v oblasti managementu na všech stupních řízení
  • účinné nástroje řízení
  • účinné kontrolní mechanismy a metody monitorování
  • institut pravidelných interních auditů kvality
  • smyčku PDCA, která znamená dobré plánování, monitorování a z toho plynoucí zlepšování
  • 8 zásad managementu, mezi které patří například zaměření na zákazníka, vedení zaměstnanců, procesní přístup při řízení organizace, vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy, rozhodování na základě faktů, neustálé zlepšování
  • systém kvality jako součást systému řízení
Výše uvedené přednosti znamenají, že škola:
  • poskytuje služby spolehlivě, stabilně v dobré úrovni jakosti
  • má vytvořeny veškeré předpoklady k dalšímu zlepšování efektivnosti systému kvality a tím i systému řízení