English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

ECDL

Jsme akreditovaným testovacím střediskem mezinárodního konceptu ECDL – European Computer Driving Licence

ECDL

Zde naleznete Informace pro rodiče.

Koncept ECDL definuje minimální rozsah znalostí a praktických dovedností v oblasti informačních a komunikačních (digitálních) technologií, který odráží aktuální potřeby trhu práce a života běžného občana v současné informační společnosti.

Koncept ECDL nabízí mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu pro zjištění stavu digitálních (počítačových) znalostí a dovedností nebo ověření výsledků vzdělávání v této oblasti. Tato metoda je založena na praktických zkouškách prováděných s využitím běžné výpočetní techniky a v reálném programovém prostředí.

Koncept ECDL se skládá z celé řady programů s odlišnou obtížností a zaměřením. Programy jsou sestaveny z různých modulů zaměřených na různé oblasti, ve kterých se moderní technologie běžně využívají.

Úspěšní absolventi ECDL zkoušek se stávají držiteli mezinárodně uznávaných ECDL dokladů o dosažené kvalifikaci pro práci s počítačem (digitálními technologiemi), které jsou nejen státy Evropské unie již řadu let doporučeny a používány de-facto jako mezinárodní standard.

Naše testovací místnost je akreditována pro testování následujících modulů:

M2: Základy práce s počítačem a správa souborů (Windows Explorer)

M3: Zpracování textu (LibreOffice Writer 4.x)
M4: Práce s tabulkami (LibreOffice Calc 4.x)
M5: Použití databází (LibreOffice Base 4.x)
M6: Prezentace (LibreOffice Impress 4.x)
M7: Základy práce s internetem (Thuderbird a Firefox)
M9: Úpravy digitálních obrázků (Gimp 2.8 a Google Chrome)
M10: Tvorba webových stránek (PSPad a Firefox)
M14: Spolupráce a výměna informací na internetu (Google Chrome)

V České republice jsou dostupné následující programy / moduly:

Program pro běžné uživatele ECDL Core
Modul M2 Používání počítače a správa souborů
Modul M3 Textový editor
Modul M4 Tabulkový kalkulátor
Modul M5 Databáze
Modul M6 Prezentace
Modul M7 Práce s Internetem a komunikace
Modul M9 Úpravy digitálních obrázků a základy počítačové grafiky
Modul M10 Tvorba webových stránek a publikace na Internetu
Modul M12 Bezpečnost při využívání informačních a komunikačních technologií
Modul M13 Plánování projektů
Modul M14 Spolupráce a sdílení informací na internetu
Program pro pokročilé uživatele ECDL Advanced
Modul AM3 Pokročilé zpracování textu
Modul AM4 Pokročilá práce s tabulkami
Modul AM5 Pokročilé použití databází
Modul AM6 Pokročilá prezentace
Program pro uživatele zaměřené na Digitální fotografii
Modul DF1 Správa a archivace fotografií
Modul DF2 Úpravy a vylepšování fotografií
Modul DF3 Sdílení a prezentace fotografií
Program pro digitální začleňování e-Citizen
Blok 1 Znalosti a dovednosti nezbytně nutné pro řešení životních situací
Blok 2 Vyhledávání a získávání informací na Internetu
Blok 3 Využívání služeb Internetu pro řešení životních situací

Více informací naleznete na http://www.ecdl.cz.