English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Historie školy

Střední průmyslová škola chemická byla založena na popud chemických společností sídlících v Pardubicích již v únoru 1946. Nejprve fungovala jako dvouletá, poté jako čtyřletá škola a v roce 1953  se zde konaly první maturity. Do roku 1953 byla chemická průmyslovka pod jedním ředitelstvím se Školou potravinářské technologie, v roce 1953 se osamostatnila. Protože neměla vlastní budovu, byly třídy umístěny v budovách v různých částech města. Tehdejší Ministerstvo školství se z těchto důvodů dokonce rozhodlo v roce 1955 Průmyslovou školu chemickou v Pardubicích zrušit, což ovšem mezi veřejností vyvolalo vlnu nevole.

Přes řadu komplikací byly nakonec v červnu 1960 škole přiděleny potřebné prostory v budově bývalého Okresního národního výboru v ulici Na Třísle. V nich pak byla po nutné rekonstrukci zahájena 1. září 1960 výuka. Nejprve bylo v nové školní budově zřízeno 11 učeben, laboratoř fyzikální chemie, kabinety fyziky, chemie a technologie, knihovna a tři administrativní místnosti. Souběžně s průmyslovou školou sídlila v budově Na Třísle také dvě učiliště a teprve po jejich odstěhování začátkem 90. let získala SPŠCH pro výuku celou budovu. Byly vybudovány nové třídy, specializované učebny pro výuku cizích jazyků a výpočetní techniky, laboratoře, nová knihovna a tělocvična. V ulici Na Třísle sídlila chemická průmyslovka dlouhých 51 let.

V červenci a srpnu 2011 došlo k přestěhování SPŠCH do budovy v Poděbradské ulici a zároveň do bezprostřední blízkosti areálu Chemicko – technologické fakulty Univerzity Pardubice. Středoškolské a vysokoškolské chemické vzdělávání v Pardubicích se tak téměř propojilo. Naše škola nyní sídlí v zrekonstruovaných prostorách. Největší změnou prošla budova laboratoří, které byly nově vybudovány a dnes zcela pokrývají rostoucí zájem o chemické studijní i učební obory a splňují tak požadavky na kvalitní vyučování. Dále byla postavena hasičská věž, vybudován atletický ovál nebo laserová střelnice. Po první školním roce v nové budově  došlo také k rozšíření nabízených studijních a učebních oborů. Spolu s tradičními obory chemie nabízí SPŠCH také vzdělávání v oborech Požární ochrana, Bezpečnostně právní činnost, Bezpečnostní služby, Kosmetické služby a Kadeřník. Poslední dva jmenované obory byly ke Střední průmyslové škole chemické přiřazeny na základě optimalizace středoškolského vzdělávání v Pardubickém kraji. V roce 2016 přibyl obor Chemik operátor v kombinované formě a dvouletý nástavbový obor Vlasová kosmetika.