English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Mezinárodní jazykové zkoušky

Mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge English

SPŠCH Pardubice nabízí žákům dvouletý nepovinný předmět Jazykový diplom. Tento anglický seminář je určený žákům 2. a 3. ročníku a připravuje je na úspěšné zvládnutí jazykové zkoušky s celoevropskou platností.

Zkoušky skládají žáci ve spolupráci s Evropským Vzdělávacím Centrem. Evropské Vzdělávací Centrum, s.r.o. je regionální jazyková škola s dlouholetou tradicí s pobočkami v Hradci Králové a v Pardubicích, která získala od Univerzity Cambridge statut tzv. otevřeného zkouškového centra. Díky tomu nabízí zkoušky bez zprostředkování a za dobrých finančních podmínek.

Jazykový certifikát si žáci po dvou letech semináře platí sami (2800-4500 Kč). Cena zkoušky se liší podle druhu zkoušky a podle toho, zda žák zvolí verzi papírovou či počítačovou.
Žáci si obtížnost volí na základě svých schopností. Mohou zvolit jednu z těchto mezinárodně uznávaných zkoušek:

  • PET (Preliminary English Test – úroveň B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky)
  • FCE (First Certificate in English – úroveň B2)
  • CAE (Certificate in Advanced English – úroveň C1)

Nejrozšířenější a nejžádanější mezinárodní jazykovou zkouškou z angličtiny je zkouška FCE.
Jednotlivé části zkoušky: čtení (75 minut), psaní (90 minut), použití angličtiny (75 minut), poslech (40 minut), mluvení (14 minut).

S ověřením jazykových schopností a dovedností žákům při výběru obtížnosti pomáhá i test nanečisto (připravený Evropským Vzdělávacím Centrem), který mají možnost složit přímo ve škole (150 Kč). Test nanečisto obsahuje všechny části jazykové zkoušky (Reading and Use of English, Listening, Writing, Speaking).

Jazykové zkoušky Cambridge English Language Assessment jsou mezinárodně nejuznávanější jazykovou kvalifikací. Úspěšný kandidát, který složí zkoušku, se stane doživotně držitelem certifikátu Cambridge English. Zkoušky Cambridge English patří mezi nejprestižnější jazykové kvalifikace, které uznává více než 20 000 univerzit a mnoho zaměstnavatelů a institucí po celém světě, včetně českého MŠMT a vládních institucí v České republice. Mnoho škol včetně předních univerzit přihlíží k výsledkům Cambridge zkoušek a přiznává studentům bodovou bonifikaci u přijímacího řízení. Certifikáty o složení cambridgeské zkoušky jsou vítaným přínosem pro profesní životopis.

Další informace naleznete na www.cambridge-zkousky.cz.