English version


Pracovníci školy

Externí telefonní čísla 464 629 6xx
(telefonní čísla interních telefonických hovorů v budově školy 1xx)

Pedagogičtí zaměstnanci

  Jméno Funkce Telefon E-mail Kabinet
Pt Ing. Ptáček Jan ředitel školy 65 ptacek@spsch.cz H102
Sa Mgr. Sankotová Dita statutární zástupce ŘŠ pro organizační, provozní a ekonomické záležitosti 69 sankotova@spsch.cz H100
Pa Ing. Pavlata Miroslav zástupce ŘŠ pro studijní záležitosti 66 pavlata@spsch.cz H104
Ho Mgr. Hojková Petra zástupkyně ŘŠ pro odborný výcvik, přijímací řízení a koordinátor ŠPP 60  hojkova@spsch.cz H105 
Ku JUDr. Koubík Karel Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO) 721 966 430
39
koubik@spsch.cz H120
BaK Mgr. Bakulová Kateřina třídní 1K2, školní metodik prevence   bakulova@spsch.cz L341 
BaM Mgr. Bárta Martin třídní 2BC2 29 barta@spsch.cz H119
Bk Běloušková Markéta   54 belouskova@spsch.cz K168
BeM Berková Miroslava   37 berkova@spsch.cz L145
Bl Ing. Bc. Blažková Hana třídní 2VK 55 blazkova@spsch.cz K361
Bo Bc. Bolech Petr   31 bolech@spsch.cz K260
BoA Ing. Boňatovský Aleš   74 bonatovsky@spsch.cz L142
Br Ing. Brachetková Věra   51 brachetkova@spsch.cz H205
BrA Mgr. Brožová Rauerová Andrea   58  brozova@spsch.cz  H308
Bu Ing. Burešová Marcela   33 buresova@spsch.cz K373
BuZ Burešová Zdeňka     zburesova@spsch.cz  
ČaD Ing. Čapek Daniel   33 capek@spsch.cz  K373
ČiA Ing. Čížková Andrea, Ph.D. třídní 1B  33 cizkova@spsch.cz K373
DaE Ing. Mgr. Dalecká Eva třídní 2D 72  dalecka@spsch.cz L133
DřJ Ing. Dřevikovský Jakub třídní 2B 72  drevikovsky@spsch.cz L133
Du Mgr. Dušek Michal třídní 3D 47 dusek@spsch.cz H114
DvP Bc. Dvořák Petr   74 dvorak@spsch.cz L142
Ge Mgr. Geřábek Jiří   79 gerabek@spsch.cz K261
Hv Mgr. Havel Cyril   62 havel@spsch.cz H305
HvL Ing. Havel Lukáš třídní 3A 71 lhavel@spsch.cz L337
Hav Mgr. Havlas Pavel   62 havlas@spsch.cz H305
HeP Ing. Hejda Petr   33 hejda@spsch.cz  K373
He Ing. Herudková Hana   64 herudkova@spsch.cz H106
HlJ Mgr. Hlava Jiří   55 hlava@spsch.cz K361
Hf Mgr. Hoffmanová Leona třídní 2K1 54 hoffmanova@spsch.cz K168
Hoj Ing. Houdek Jakub   33 houdek@spsch.cz K373
HuI Mgr. Hudeček Ivan   79 hudecek@spsch.cz K261
HuL Mgr. Hubička Lukáš třídní 3K2 47 hubicka@spsch.cz H114
ChM Mgr. Chalupová Martina třídní 1A    chalupova@spsch.cz L330 
ChŠ Mgr. Chválová Šárka třídní 1BC2  75 chvalova@spsch.cz L231
JaJ Janáček Jindřich   73  janacek@spsch.cz K167 
JiD Ing. Jirouš David třídní 3BC1 79 jirous@spsch.cz K261
KaP Mgr. Kácovská Petra třídní 2PO 31 kacovska@spsch.cz K260
Kb Mgr. Karbaš Jaroslav třídní 2K2 47 karbas@spsch.cz H114
KaJ Mgr. Kašparová Jitka   33 kasparova@spsch.cz  K373
Kt Mgr. Katzerová Dana třídní 4A 61 dkatzerova@spsch.cz H208
Kl Ing. Klímová Drahomíra třídní 1D 56 klimova@spsch.cz K369
Ke Mgr. Korelová Zuzana   40 korelova@spsch.cz H202
Ko Mgr. Kosek Jakub 4CHB  42 kosek@spsch.cz L140
KoP JUDr. Kosek Pavel   29 pkosek@spsch.cz H119
KoK Mgr. Kouřil Karel třídní 3BC2 29 kouril@spsch.cz H119
KrAl Mgr. Králíková Alena   75  kralikova@spsch.cz L231
KřL Ing. Křivčíková Lucie třídní 3B 71 krivcikova@spsch.cz L337
KřI Mgr. Křivková Ivana   47 krivkova@spsch.cz H114
La Ing. Lacko Pavel   52 lacko@spsch.cz H302
Loh Mgr. Lohynská Pavlína třídní 1COP, 1VK 34 lohynska@spsch.cz K366
LuF Ing. Lukaštík František   47 lukastik@spsch.cz H114
Mc  Macelová Jana    44  macelova@spsch.cz K170 
Ma Ing. Macků Eduard   31 macku@spsch.cz K260
MaP  Machačová Petra   44 machacova@spsch.cz  K170
MaE Mgr. Marková Eva     emarkova@spsch.cz L330
MaJ Mgr. Marková Jitka   29  markova@spsch.cz H119 
MaM Mgr. Mazalová Markéta   51 mazalova@spsch.cz H205 
MuR Mgr. Musílková Radka     musilkova@spsch.cz  L341
NaJ Ing. Návesník Jakub     navesnik@spsch.cz L134
NeP Mgr. Nejtek Pavel   74 nejtek@spsch.cz L142
NiP Mgr. Nix Pavel třídní 1PO  79  nix@spsch.cz  K261
No Bc. Novák Roman   39 novak@spsch.cz H120
NoM Mgr. Novotná Michaela   71  novotna@spsch.cz  L337 
NoT Mgr. Novotný Tomáš třídní 3PO 62 novotny@spsch.cz H305
NoJ Ing. Nožka Jan třídní 1C  52  nozka@spsch.cz H302 
On Ing. Bc. Ondřejová Blanka   58 ondrejova@spsch.cz H308
Op Mgr. Oprchalská Markéta třídní 4PO 74 oprchalska@spsch.cz L142
OpI Ing. Oprchalský Ivo   74 oprchalsky@spsch.cz L142
Pv Pavlatová Renáta   37 pavlatova@spsch.cz L145
PeL Mgr. Pecina Ladislav   74 pecina@spsch.cz L142
PeO Pelc Otakar   73  pelc@spsch.cz  K167
Ing. Petrášová Taťána   33 petrasova@spsch.cz K373
PěM Ing. Pětivoká Miroslava třídní 3C 71 petivoka@spsch.cz L337
Pi Mgr. Pilná Renata   47 pilna@spsch.cz H114
Po Mgr. Poláková Věra třídní 4B 51 polakova@spsch.cz H205
Pl Mgr. Polanská Jarmila   60 polanska@spsch.cz H105
PoP Mgr. Pospíchal Petr třídní 1BC1  75 pospichal@spsch.cz L231
SaC Saeed Kiyoko Christina   75  saeedkiyoko@spsch.cz L231 
SchP Ing. Schod Pavel   73 schod@spsch.cz K167
JuM Ing. Juhasová Marie   63 simonova@spsch.cz K265
Sk Skálová Michaela   41 skalova@spsch.cz K166
SkJ Ing. Skřivánková Jitka   33  skrivankova@spsch.cz  K373
Sl Mgr. Slavíková Věra   56 slavikova@spsch.cz K369
SoJ Mgr. Sodomka Jan třídní 2C 72  sodomka@spsch.cz L133
SoP Ing. Soukup Pavel   33 soukup@spsch.cz  K373
SoL Mgr. Sotonová Lucie třídní 3POB 74 sotonova@spsch.cz L142
So Ing. Souradová Libuše ICT koordinátor 31 souradova@spsch.cz K260
StM Starobová Markéta   54 starobova@spsch.cz K168
StJ Mgr. Steidlová Jarmila     steidlova@spsch.cz  
Ing. Stočková Jana třídní 2A 48 stockova@spsch.cz H211
Še Ing. Šedová Jana třídní 4C, výchovný a kariérový poradce 58 sedova@spsch.cz H308
Ši Ing. Šimůnková Zdeňka třídní 4BC2 48 simunkova@spsch.cz H211
Te Ing. Tefrová Markéta   59 tefrova@spsch.cz H311
To Mgr. Tomanová Iva třídní 4BC1 56 tomanova@spsch.cz K369
ToP Mgr. Touš Petr   29  tous@spsch.cz H119 
Tr Mgr. Troníčková Petra třídní 3K1, školní metodik prevence 61 tronickova@spsch.cz H208
Tk Třísková Iva   44 triskova@spsch.cz K170
Vl Bc. Valachovičová Iveta třídní 1K1  41 valachovicova@spsch.cz K166
Va Mgr. Vališová Libuše třídní 2BC1 61 valisova@spsch.cz H208
VaM Mgr. Vašák Miloslav   74  vasak@spsch.cz  L142
VeV Velc Vítězslav   173 velc@spsch.cz K167
Vd Mgr. Vidrmová Jana   34 vidrmova@spsch.cz K366
VoO  Mgr. Vojtěch Ondřej    52  vojtech@spsch.cz  H302 
Vo Ing. Volejníková Alena   59 volejnikova@spsch.cz H311
Vr Vrbová Monika   54 vrbova@spsch.cz K168
Vs Vyskočilová Renata   44 vyskocilova@spsch.cz K170
Vy Mgr. Vyvlečková Renata třídní 4KPO 34 vyvleckova@spsch.cz K366
WeR Mgr. Weis Radek třídní 2COP 31 weis@spsch.cz K260
ZeM Mgr. Zelená Miroslava třídní 1BS  42 zelena@spsch.cz L142
ZeA Bc. Zeman Aleš třídní 2BS 39 zeman@spsch.cz H120
* H = hlavní budova, K = křídlo navazující na hlavní budovu, L = trakt laboratoří

Provozní zaměstnanci

Jméno Funkce Telefon E-mail Místnost
Balcarová Viera uklizečka     L141
Brandová Dana kuchařka     kuchyň
Burešová Zdeňka laborantka 36   L331
Dutková Helena uklízečka     L141
Dvořáčková Květoslava kuchařka     kuchyň
Ing. Herudková Hana rozpočtářka 64 herudkova@spsch.cz H106
Hnilicová Eva sekretářka 68 hnilicova@spsch.cz H102
Hurychová Renata mzdová účetní 57 hurychova@spsch.cz H107
Chaloupková Radka vrátná 50   L141/K174
Holků Jaroslava kuchařka     kuchyň
Ing. Katzerová Miroslava koordinátor zahraničních projektů   katzerova@spsch.cz  
Konečný Jiří vedoucí stravovacího provozu      
Koníř Josef školník 35 konir@spsch.cz L143
Kosinová Helena uklízečka     L141
Krauzová Věra laborantka 36 krauzova@spsch.cz L331
Matěnová Ivana uklízečka      
Matoušková Lenka laborantka  36    L331 
Meloun Jan lektor – instruktor      
Pilař Milan údržbář      
Pilařová Jana kantýnská  75    
Bc. Pleskotová Kristýna koordinátor EVVO 42 pleskotova@spsch.cz L140
Pluktaite Justina officer for foreign relations   pluktaite@spsch.cz  
Pokorná Marcela vedoucí kuchařka 45   kuchyň
Rýglová Jaroslava kuchařka     kuchyň
Fišerová Helena uklízečka     L141
Ing. Juhasová Marie administrativní pracovník 63 simonova@spsch.cz K265
Sopóciová Pavlína uklizečka     L141
Šebková Jaroslava kuchařka     kuchyň
Šepsová Ilona uklízečka      
Sudová Naděžda vrátná 50   K175
Voženílková Jitka pokladna, stravování 46 vozenilkova@spsch.cz H117
Bc. Zabilanská Hana účetní 43 zabilanska@spsch.cz H118
Žádníková Ľubomíra kuchařka     kuchyň
* H = hlavní budova, K = křídlo navazující na hlavní budovu, L = trakt laboratoří