English version


Pracovníci školy

Externí telefonní čísla 464 629 6xx
(telefonní čísla interních telefonických hovorů v budově školy 1xx)

Pedagogičtí zaměstnanci

  Jméno Funkce Telefon E-mail Kabinet
Pt Ing. Ptáček Jan ředitel školy 65 ptacek@spsch.cz H102
Sa Mgr. Sankotová Dita statutární zástupce ŘŠ pro organizační, provozní a ekonomické záležitosti 69 sankotova@spsch.cz H100
Ho Mgr. Hojková Petra zástupkyně ŘŠ pro odborný výcvik, přijímací řízení a koordinátor ŠPP 60  hojkova@spsch.cz H105 
Ku JUDr. Koubík Karel Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO) 721 966 430
39
koubik@spsch.cz H120
BaK Mgr. Bakulová Kateřina třídní 1K2, školní metodik prevence   bakulova@spsch.cz L341 
BaM Mgr. Bárta Martin třídní 2BC2 29 barta@spsch.cz H119
Bk Běloušková Markéta   54 belouskova@spsch.cz K168
BeM Berková Miroslava   37 berkova@spsch.cz L145
Bl Ing. Bc. Blažková Hana třídní 2VK 55 blazkova@spsch.cz K361
Bo Bc. Bolech Petr   31 bolech@spsch.cz K260
BoA Ing. Boňatovský Aleš   74 bonatovsky@spsch.cz L142
Br Ing. Brachetková Věra   51 brachetkova@spsch.cz H205
BrA Mgr. Brožová Rauerová Andrea   58  brozova@spsch.cz  H308
Bu Ing. Burešová Marcela   33 buresova@spsch.cz K373
BuZ Burešová Zdeňka     zburesova@spsch.cz  
ČaD Ing. Čapek Daniel   33 capek@spsch.cz  K373
ČiA Ing. Čížková Andrea, Ph.D. třídní 1B  33 cizkova@spsch.cz K373
DaE Ing. Mgr. Dalecká Eva třídní 2D 72  dalecka@spsch.cz L133
DřJ Ing. Dřevikovský Jakub třídní 2B 72  drevikovsky@spsch.cz L133
Du Mgr. Dušek Michal třídní 3D 47 dusek@spsch.cz H114
DvP Bc. Dvořák Petr   74 dvorak@spsch.cz L142
Ge Mgr. Geřábek Jiří   79 gerabek@spsch.cz K261
Hv Mgr. Havel Cyril   62 havel@spsch.cz H305
HvL Ing. Havel Lukáš třídní 3A 71 lhavel@spsch.cz L337
Hav Mgr. Havlas Pavel   62 havlas@spsch.cz H305
HeP Ing. Hejda Petr   33 hejda@spsch.cz  K373
He Ing. Herudková Hana   64 herudkova@spsch.cz H106
HlJ Mgr. Hlava Jiří   55 hlava@spsch.cz K361
Hf Mgr. Hoffmanová Leona třídní 2K1 54 hoffmanova@spsch.cz K168
Hoj Ing. Houdek Jakub   33 houdek@spsch.cz K373
HuI Mgr. Hudeček Ivan   79 hudecek@spsch.cz K261
HuL Mgr. Hubička Lukáš třídní 3K2 47 hubicka@spsch.cz H114
ChM Mgr. Chalupová Martina třídní 1A    chalupova@spsch.cz L330 
ChŠ Mgr. Chválová Šárka třídní 1BC2  75 chvalova@spsch.cz L231
JaJ Janáček Jindřich   73  janacek@spsch.cz K167 
JiD Ing. Jirouš David třídní 3BC1 79 jirous@spsch.cz K261
KaP Mgr. Kácovská Petra třídní 2PO 31 kacovska@spsch.cz K260
Kb Mgr. Karbaš Jaroslav třídní 2K2 47 karbas@spsch.cz H114
KaJ Mgr. Kašparová Jitka   33 kasparova@spsch.cz  K373
Kt Mgr. Katzerová Dana třídní 4A 61 dkatzerova@spsch.cz H208
Kl Ing. Klímová Drahomíra třídní 1D 56 klimova@spsch.cz K369
Ke Mgr. Korelová Zuzana   40 korelova@spsch.cz H202
Ko Mgr. Kosek Jakub 4CHB  42 kosek@spsch.cz L140
KoP JUDr. Kosek Pavel   29 pkosek@spsch.cz H119
KoK Mgr. Kouřil Karel třídní 3BC2 29 kouril@spsch.cz H119
KrAl Mgr. Králíková Alena   75  kralikova@spsch.cz L231
KřL Ing. Křivčíková Lucie třídní 3B 71 krivcikova@spsch.cz L337
KřI Mgr. Křivková Ivana   47 krivkova@spsch.cz H114
La Ing. Lacko Pavel   52 lacko@spsch.cz H302
Loh Mgr. Lohynská Pavlína třídní 1COP, 1VK 34 lohynska@spsch.cz K366
LuF Ing. Lukaštík František   47 lukastik@spsch.cz H114
Mc  Macelová Jana    44  macelova@spsch.cz K170 
Ma Ing. Macků Eduard   31 macku@spsch.cz K260
MaP  Machačová Petra   44 machacova@spsch.cz  K170
MaE Mgr. Marková Eva     emarkova@spsch.cz L330
MaJ Mgr. Marková Jitka   29  markova@spsch.cz H119 
MaM Mgr. Mazalová Markéta   51 mazalova@spsch.cz H205 
MuR Mgr. Musílková Radka     musilkova@spsch.cz  L341
NaJ Ing. Návesník Jakub     navesnik@spsch.cz L134
NeP Mgr. Nejtek Pavel   74 nejtek@spsch.cz L142
NiP Mgr. Nix Pavel třídní 1PO  79  nix@spsch.cz  K261
No Bc. Novák Roman   39 novak@spsch.cz H120
NoM Mgr. Novotná Michaela   71  novotna@spsch.cz  L337 
NoT Mgr. Novotný Tomáš třídní 3PO 62 novotny@spsch.cz H305
NoJ Ing. Nožka Jan třídní 1C  52  nozka@spsch.cz H302 
On Ing. Bc. Ondřejová Blanka   58 ondrejova@spsch.cz H308
Op Mgr. Oprchalská Markéta třídní 4PO 74 oprchalska@spsch.cz L142
OpI Ing. Oprchalský Ivo   74 oprchalsky@spsch.cz L142
Pv Pavlatová Renáta   37 pavlatova@spsch.cz L145
PeL Mgr. Pecina Ladislav   74 pecina@spsch.cz L142
PeO Pelc Otakar   73  pelc@spsch.cz  K167
Ing. Petrášová Taťána   33 petrasova@spsch.cz K373
PěM Ing. Pětivoká Miroslava třídní 3C 71 petivoka@spsch.cz L337
Pi Mgr. Pilná Renata   47 pilna@spsch.cz H114
Po Mgr. Poláková Věra třídní 4B 51 polakova@spsch.cz H205
Pl Mgr. Polanská Jarmila   60 polanska@spsch.cz H105
PoP Mgr. Pospíchal Petr třídní 1BC1  75 pospichal@spsch.cz L231
SaC Saeed Kiyoko Christina   75  saeedkiyoko@spsch.cz L231 
SchP Ing. Schod Pavel   73 schod@spsch.cz K167
JuM Ing. Juhasová Marie   63 simonova@spsch.cz K265
Sk Skálová Michaela   41 skalova@spsch.cz K166
SkJ Ing. Skřivánková Jitka   33  skrivankova@spsch.cz  K373
Sl Mgr. Slavíková Věra   56 slavikova@spsch.cz K369
SoJ Mgr. Sodomka Jan třídní 2C 72  sodomka@spsch.cz L133
SoP Ing. Soukup Pavel   33 soukup@spsch.cz  K373
SoL Mgr. Sotonová Lucie třídní 3POB 74 sotonova@spsch.cz L142
So Ing. Souradová Libuše ICT koordinátor 31 souradova@spsch.cz K260
StM Starobová Markéta   54 starobova@spsch.cz K168
StJ Mgr. Steidlová Jarmila     steidlova@spsch.cz  
Ing. Stočková Jana třídní 2A 48 stockova@spsch.cz H211
Še Ing. Šedová Jana třídní 4C, výchovný a kariérový poradce 58 sedova@spsch.cz H308
Ši Ing. Šimůnková Zdeňka třídní 4BC2 48 simunkova@spsch.cz H211
Te Ing. Tefrová Markéta   59 tefrova@spsch.cz H311
To Mgr. Tomanová Iva třídní 4BC1 56 tomanova@spsch.cz K369
ToP Mgr. Touš Petr   29  tous@spsch.cz H119 
Tr Mgr. Troníčková Petra třídní 3K1, školní metodik prevence 61 tronickova@spsch.cz H208
Tk Třísková Iva   44 triskova@spsch.cz K170
Vl Bc. Valachovičová Iveta třídní 1K1  41 valachovicova@spsch.cz K166
Va Mgr. Vališová Libuše třídní 2BC1 61 valisova@spsch.cz H208
VaM Mgr. Vašák Miloslav   74  vasak@spsch.cz  L142
VeV Velc Vítězslav   173 velc@spsch.cz K167
Vd Mgr. Vidrmová Jana   34 vidrmova@spsch.cz K366
VoO  Mgr. Vojtěch Ondřej    52  vojtech@spsch.cz  H302 
Vo Ing. Volejníková Alena   59 volejnikova@spsch.cz H311
Vr Vrbová Monika   54 vrbova@spsch.cz K168
Vs Vyskočilová Renata   44 vyskocilova@spsch.cz K170
Vy Mgr. Vyvlečková Renata třídní 4KPO 34 vyvleckova@spsch.cz K366
WeR Mgr. Weis Radek třídní 2COP 31 weis@spsch.cz K260
ZeM Mgr. Zelená Miroslava třídní 1BS  42 zelena@spsch.cz L142
ZeA Bc. Zeman Aleš třídní 2BS 39 zeman@spsch.cz H120
* H = hlavní budova, K = křídlo navazující na hlavní budovu, L = trakt laboratoří

Provozní zaměstnanci

Jméno Funkce Telefon E-mail Místnost
Balcarová Viera uklizečka     L141
Ing. Bořková Lucie rozpočtářka 64 borkova@spsch.cz H106
Brandová Dana kuchařka     kuchyň
Burešová Zdeňka laborantka 36   L331
Dutková Helena uklízečka     L141
Dvořáčková Květoslava kuchařka     kuchyň
Ing. Herudková Hana rozpočtářka 64 herudkova@spsch.cz H106
Hnilicová Eva sekretářka 68 hnilicova@spsch.cz H102
Hurychová Renata mzdová účetní 57 hurychova@spsch.cz H107
Chaloupková Radka vrátná 50   L141/K174
Holků Jaroslava kuchařka     kuchyň
Ing. Katzerová Miroslava koordinátor zahraničních projektů   katzerova@spsch.cz  
Konečný Jiří vedoucí stravovacího provozu      
Koníř Josef školník 35 konir@spsch.cz L143
Kosinová Helena uklízečka     L141
Krauzová Věra laborantka 36 krauzova@spsch.cz L331
Matěnová Ivana uklízečka      
Matoušková Lenka laborantka  36    L331 
Meloun Jan lektor – instruktor      
Milská Daniela administrativní pracovník 63 milska@spsch.cz K265
Pilař Milan údržbář      
Pilařová Jana kantýnská  75    
Bc. Pleskotová Kristýna koordinátor EVVO 42 pleskotova@spsch.cz L140
Pluktaite Justina officer for foreign relations   pluktaite@spsch.cz  
Pokorná Marcela vedoucí kuchařka 45   kuchyň
Rýglová Jaroslava kuchařka     kuchyň
Fišerová Helena uklízečka     L141
Sopóciová Pavlína uklizečka     L141
Šebková Jaroslava kuchařka     kuchyň
Šepsová Ilona uklízečka      
Sudová Naděžda vrátná 50   K175
Voženílková Jitka pokladna, stravování 46 vozenilkova@spsch.cz H117
Bc. Zabilanská Hana účetní 43 zabilanska@spsch.cz H118
Žádníková Ľubomíra kuchařka     kuchyň
* H = hlavní budova, K = křídlo navazující na hlavní budovu, L = trakt laboratoří