English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Školní parlament

Ve školním roce 2017/2018 školní parlament pokračuje v práci. V září proběhla první schůzka a žáci byli informováni o akcích na škole, platbě příspěvků pro SRPDŠ, třídění odpadů, možnosti prodeje učebnic atd. Dále jsme řešili problém se zvoněním a připomínky ke stravování ve školní jídelně.

Školní parlament se bude scházet přibližně každý měsíc, nebo na žádost žáků.


Ve školním roce 2016/2017 parlament pracoval od září, scházel se každý měsíc o velké přestávce v učebně biologie ODB3.

Ve školním roce 2015/2016 pracoval parlament od 10. října 2015, kdy se poprvé sešli zástupci jednotlivých tříd a scházeli se každý měsíc.

Na úplném konci školního roku 2014/2015 je jasné, že existence školního parlamentu na SPŠCH je minulostí. Během celého roku se nenašel z řad studentů nikdo, kdo by o fungování parlamentu projevil zájem. Škoda.

Ve školním roce 2013/2014 pracoval parlament od 17. prosince 2013, kdy se poprvé sešli zástupci jednotlivých tříd.

Cílem parlamentu by mělo být především zlepšení komunikace mezi studenty a učiteli, řešení, případně účast studentů na řešení problémů, které se jich přímo dotýkají, dále rozvíjení komunikačních dovedností, asertivního chování a pravidel slušného chování.