English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Školní poradenské pracoviště

Poradenský tým

  • Mgr. Petra Hojková (H105 ) – koordinátor, speciální pedagog, vyšetření v PPP, tvorba IVP, mediace
  • Ing. Jana Šedová (H308) – výchovný a kariérový poradce, péče o žáky se SVP, poradenství ve volbě povolání, pomoc neúspěšným žákům
  • Mgr. Petra Troníčková (H208) – metodik prevence, řešení záškoláctví, šikany, patologických jevů, sociálních vztahů ve třídě
  • Mgr. Kateřina Bakulová (L341) – metodik prevence, řešení záškoláctví, šikany, patologických jevů, sociálních vztahů ve třídě
  • Mgr. Martin Bárta (H119) – protidrogová prevence, problematika závislostí
  • Mgr. Miroslava Zelená (L142) – protidrogová prevence, sociální pedagog, problematika závislostí
  • Mgr. Jan Sodomka (L133) – tvorba a realizace adaptačních kurzů
  • Mgr. Petra Sedláčkováškolní psycholožka (PPP Pardubice)

Konzultační hodiny: po dohodě

Kontakty: emailové adresy, viz. Pracovníci školy

Dokumenty ke stažení