English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Školní poradenské pracoviště

 • Ing. Jan Ptáček, ředitel školy

Poradenský tým

 • Mgr. Petra Hojková (H105 ) – koordinátor, speciální pedagog, garant pro nadané žáky, vyšetření v PPP, tvorba IVP, mediace
 • Ing. Jana Šedová (H308) – výchovný a kariérový poradce, péče o žáky se SVP, poradenství ve volbě povolání, pomoc neúspěšným žákům
 • Mgr. Petra Troníčková (H208) – metodik prevence, řešení záškoláctví, šikany, patologických jevů, sociálních vztahů ve třídě
 • Mgr. Kateřina Bakulová (L341) – metodik prevence a školní asistent,  řešení záškoláctví, šikany, patologických jevů, sociálních vztahů ve třídě
 • Mgr. Martin Bárta (H119) – protidrogová prevence, problematika závislostí
 • Mgr. Miroslava Zelená (L142) – protidrogová prevence a sociální pedagog, problematika závislostí
 • Mgr. Jan Sodomka (L133) – tvorba a realizace adaptačních kurzů
 • Mgr. Petra Sedláčková – školní psycholožka (PPP Pardubice)
 • Ing. Marcela Burešová (K371) – kariérový poradce, poradenství ve volbě povolání
 • Mgr. Petra Kácovská (K260) – výchovný poradce, péče o žáky se SVP
 • Mgr. Radka Musílková (L341) – výchovný poradce, péče o žáky se SVP

Konzultační hodiny: po dohodě

Kontakty: emailové adresy, viz. Pracovníci školy

Dokumenty ke stažení